Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 11 Dec 2020 | Systemair

Valutaeffekter drar ned intäkter

Omsättningen för kvartalet uppgick till 2 207 mkr vilken motsvarar en tillväxt y/y om -11,1 % och var under våra estimat om 2 479 mkr. Organiskt var dock tillväxten -3,8…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2020 | Systemair

Återhämtning mot slutet av kvartalet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2 100 mkr (2 254), mot våra estimat om 2 224 mkr. Avvikelsen beror främst på utvecklingen i Östeuropa där omsättningen minskade 26 % y/y…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Jun 2020 | Systemair

Covid-effekter men stark bruttomarginal

Systemairs omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 2031 mkr vilket var 5,3 % lägre än föregående år och lägre än våra estimat. Rörelseresultatet uppgick till 56 mkr men belastas av…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Apr 2020 | Systemair

Potentiell snålblåst framöver

Systemair har bred geografisk exponering med verksamhet i 50 länder. Flera marknader i Europa har drabbats hårt av Covid-19-pandemin och effekterna av den. Systemair genererar ca 80 % av sina…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Mar 2020 | Systemair

Fortsatt god utveckling på flera…

Omsättningen för Q’3 uppgick till 2 147 mkr (2019 mkr) vilket motsvarar en tillväxt om 6,4 %, varav 1,8 % organiskt. Bruttomarginalen fortsätter att förbättras och uppgick till 33,8 %…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Dec 2019 | Systemair

Robust medvind i verksamheten

Systemair redovisar en genomgående stark rapport, där bolaget redovisar sin starkaste rörelsemarginal ett enskilt kvartal sedan 2013. Nettoomsättningen uppgick till 2483 mkr (2151), vilket var drygt 3% över vår prognos.…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Sep 2019 | Systemair

Motvind och medvind

Systemair redovisar en nettoomsättning på 2254 mkr (2013) för bolagets första kvartal i sitt brutna räkenskapsår, vilket var i linje med vår prognos på 2256 mkr. Därmed uppgick den totala…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-12-11 Valutaeffekter drar ned intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-28 Återhämtning mot slutet av kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 Covid-effekter men stark bruttomarginal Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Potentiell snålblåst framöver Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 16 Apr 2020 | Systemair

Potentiell snålblåst framöver

Systemair har bred geografisk exponering med verksamhet i 50 länder. Flera marknader i Europa har drabbats hårt av Covid-19-pandemin och effekterna av den. Systemair genererar ca 80 % av sina intäkter i Europa och riskerar därmed att framöver se effekter av rådande marknadsläge. På grund av osäkerheten i marknaden gör vi försiktiga justeringar där vi endast ändrar tillväxtestimaten för Q’4 19/20 och Q’1 20/21, men lämnar kvartal framöver oförändrade. För 19/20e justerar vi intäktsestimaten till 9 085 mkr (9 135 mkr) och för 20/21e justerar vi estimaten till 9 403 mkr (9 501 mkr). Intäktsestimaten för 19/20e skrivs ned med 0,5 % och 20/21 skrivs intäktsestimaten ned med ca 1 %. Vår värderingsansats är en DCF-värdering med en WACC om 11 % och med antagandet att Systemair uppnår det egna EBIT-marginalmålet om minst 10 % (i genomsnitt över en konjunkturcykel) inom fem år. Modellen indikerar ett motiverat värde om 150 kr per aktie.

Global exponering skapar orosmoment

Systemair har bred geografisk exponering med verksamhet i 50 länder. Flera marknader i Europa har drabbats hårt av Covid-19-pandemin och effekterna av den. Systemair genererar ca 80 % av sina intäkter i Europa och riskerar därmed att framöver se effekter av rådande marknadsläge. Systemair kommunicerade 1 april att försäljningen under kvartalet dittills varit i linje med förväntningar på de flesta marknader och att bolaget ännu inte utvärderat resultateffekterna av pandemin, och att man varslat 30 visstidsanställda samt låtit ca 480 anställda gå ner i arbetstid.

Stor Europaexponering

För Q1-Q3 19/20 genererades 42 % av intäkterna i Västeuropa, 17 % Östeuropa och OSS, och 19 % i Norden. Mot bakgrund av riskerna i marknaden och vad det kan ha för effekter på försäljningstillväxten gör vi vissa estimatjusteringar. På grund av osäkerheten i marknaden gör vi försiktiga justeringar där vi endast ändrar tillväxtestimaten för Q’4 19/20 och Q’1 20/21, men lämnar kvartal framöver oförändrade.

Estimatjusteringar

För Q’4 19/20 bedömer vi att effekterna blir marginella mot bakgrund av att Systemair meddelade små effekter under kvartalets första två månader. Vi bedömer dock att effekter kommer under Q’4 19/20, och tydligare effekter Q’1 20/21. Med anledning av det justerar vi ned våra tillväxtsestimat för helåren 19/20 och 20/21. För 19/20 justerar vi intäktsestimaten till 9 085 mkr (9 135 mkr) och för 20/21 justerar vi estimaten till 9 403 mkr (9 501 mkr). Vi justerar ned vårt motiverade värde per aktie till 150 kr (153 kr). Utgångspunkten för värderingen är framtida kassaflödesestimat som diskonterats med en WACC om 11 %. Multipelmässigt handlas Systemair fortsättningsvis till en premie mot sektorn med en EV/EBIT 21/22e om drygt 12x. Vi ser fortfarande att bolaget kan förbättra sina marginaler med kontinuerliga åtgärder framöver och uppnå den långsiktiga målsättningen om en EBIT-marginal om minst 10 %. Givet riskerna i den underliggande marknaden och osäkerheten framöver ser vi mellanhög risk. Riktkursen i förhållande till senast betalt innebär en begränsad uppsida och därmed låg potential. Däremot har vi i våra prognoser inte tagit höjd för potentiella förvärv. Även om Systemair indikerat ett begränsat utbud av potentiella förvärv, bedömer vi att rådande marknadsturbulens kan göra att bolag på marknaden blir attraktiva för uppköp framöver.

2020-03-13 Fortsatt god utveckling på flera marknader Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-06 Robust medvind i verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-03 Motvind och medvind Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-13 Systemairs starkaste siffra någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-14 Luftgrop i lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-06 Vinden har vänt Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-03 Pilarna pekar nu åt rätt håll Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-15 Motvinden håller i sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-16 Stora projektleveranser dämpar marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-08 I väntan på friska fläktar Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Avtagande vindstyrka på kort sikt Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-19 Luftgrop i fjärde kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 Vindstyrkan väntas avta på toppen Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-07 Ett godkänt andra kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-07 Stark inledning på året Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-16 Fokus på att strömlinjeforma verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-17 Europeisk snålblåst bryter den organiska tillväxtsviten Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-01 Tydlig motvind för lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-01 Uppdaterad strategisk agenda att vänta efter VD-byte Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-15 8% organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-09 Väntar på "turnaround" Ladda ner | Visa Stäng
2014-12-01 Marginalförbättringar fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2014-09-01 Nya förvärv och stigande marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2014-06-12 Omstruktureringsarbete väntas bära frukt Ladda ner | Visa Stäng
2014-03-07 Förvärvskostnader och lite ryssfrossa Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
8 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2017 | Årsstämma 2017
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
7 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2018
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Aug 2018 | Årsstämma 2018
31 Aug 2018 | Årligutdelning
5 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q2
11 Jun 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Aug 2019 | Årsstämma 2020
29 Aug 2019 | Bokslutskommuniké 2020
30 Aug 2019 | Årligutdelning
11 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2021-Q3
9 Jun 2020 | Bokslutskommuniké 2021
26 Aug 2020 | Årsstämma 2021
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2022-Q1
10 Dec 2020 | Kvartalsrapport 2022-Q2
11 Mar 2021 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Jun 2021 | Bokslutskommuniké 2022
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2023-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner