Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 23 Aug 2018 | A1M Pharma

Planerar kliniska studier under Q4’18

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 14,8 (18,4) och var i linje med vår förväntan. Minskningen jämfört med fjolåret var primärt driven…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2018 | A1M Pharma

Samarbete med Antaros Medical

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 14,6 (15,7) och var i linje med vår förväntan. Läkemedelsverket har återkommit till A1M Pharma med…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2018 | A1M Pharma

ROSgard klar för kliniska studier

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet, däremot sjönk rörelsekostnaderna med 30%. Minskningen var primärt driven av något lägre aktivitet då de prekliniska studierna för ROSgard redan…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2017 | A1M Pharma

Projektet fortlöper enligt tidsplan

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet, däremot steg rörelsekostnaderna med 28%. Ökningen var primärt driven av att bolaget har gått in i en aktivare fas för…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Sep 2017 | A1M Pharma

Potential att nå en miljardförsä…

A1M Pharma fokuserar på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin (A1M). Ett protein som bolaget har visat i djurstudier har njurskyddande egenskaper. Bolaget har tagit fram en läkemedelskandidat ROSgard som ingår i…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-08-23 Planerar kliniska studier under Q4’18 Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Samarbete med Antaros Medical Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 ROSgard klar för kliniska studier Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Projektet fortlöper enligt tidsplan Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Potential att nå en miljardförsäljning Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 29 Sep 2017 | A1M Pharma

Potential att nå en miljardförsäljning

A1M Pharma fokuserar på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin (A1M). Ett protein som bolaget har visat i djurstudier har njurskyddande egenskaper. Bolaget har tagit fram en läkemedelskandidat ROSgard som ingår i två parallella projekt för att utveckla ett mänskligt njurskydd inom 1) bestrålning av metastaserad cancer med radioaktiva isotoper (Peptide Receptor Radionucleide Therapy) och 2) havandeskapsförgiftning. För att värdera A1M Pharma använder vi oss av en ”Sum of the Part” värdering, där varje projekt värderas var för sig och summan av samtliga projekt indikerar ett värde för hela bolaget. Vårt motiverade värde för A1M Pharma uppgår till SEKm 114 (SEK 14 per aktie). Vi räknar med att bolaget genomför en nyemission för att slutföra den kliniska studien samt därefter hittar en partner som vill driva projektet vidare. Därav ser vi hög kurspotential men till hög risk.

Använder kroppens egna substanser

A1M Pharma fokuserar på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin (A1M). Ett protein som bolaget har visat i djurstudier har njurskyddande egenskaper. Bolaget har tagit fram en läkemedelskandidat ROSgard som ingår i två parallella projekt för att utveckla ett mänskligt njurskydd inom 1) bestrålning av metastaserad cancer med radioaktiva isotoper (Peptide Receptor Radionucleide Therapy) och 2) havandeskapsförgiftning.

Skyddar njurarna

Bolagets huvudkandidat är idag substansen ROSgard baserat på det kroppsegna proteinet A1M. A1M är ett kroppseget protein (finns och tillverkas i kroppen) och därmed en reducerad riskprofil jämfört med syntetiska substanser. A1M finns hos alla ryggradsdjur och har två viktiga funktioner 1) A1M ”städar” kroppen från giftiga avfallsprodukter som bildas vid olika processer i en levande organism (transport av syre och förbränning av födoämnen). 2) A1M kan skydda organ och vävnader från yttre påverkan av gifter (infektioner, UV-ljus och radioaktiva ämnen).

Klinisk studie under 2018

Under slutet av 2017 bedömer vi att bolaget slutför de prekliniska studierna för ROSgard inom PRRT och att under början av 2018 kunna gå in i klinisk fas. Huruvida studien kommer vara en fas I eller I/II studie återstår att se. Beslutet bygger på hur myndigheterna ställer sig till säkerhetsdata bolaget planerar lämna in i början av 2018. De preliminära resultaten från studien beräknar vi därav presenteras under slutet av 2018/början av 2019. Bolagets andra område för ROSgard (havandeskapsförgiftning) planeras gå in i klinisk fas under H2 2019, förutsatt att den kliniska studien för PRRT är positiv.

En miljardmarknad på spel

För att värdera A1M Pharma använder vi oss av en ”Sum of the Part” värdering, där varje projekt värderas var för sig och summan av samtliga projekt indikerar ett värde för hela bolaget. Vårt motiverade värde för A1M Pharma uppgår till SEKm 114 (SEK 14 per aktie). Vi räknar med att bolaget genomför en nyemission för att slutföra den kliniska studien samt därefter hittar en partner som vill driva projektet vidare. Därav ser vi hög kurspotential men till hög risk.

Bolagsöversikt

2016 2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 0 0 0 40 0
EBIT (mkr) -54 -67 -57 -11 -46
Vinst före skatt (mkr) -54 -68 -58 -12 -46
EPS, justerad (kr) 0 -8 -2 0 -2
EV/Försäljning (x) -1 -1 -1 1 -1
EV/EBITDA (x) -21 -1 -1 -6 -1
EV/EBIT (x) -21 -1 -1 -6 -1
P/E (x)

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 4 Enterprise Value (SEKm) 68
Högsta/Lägsta (12M) 14,0/3,2 Reuters/Bloomberg A1M.ST/A1M SS
Antal aktier (m) 20 Listning First North
Börsvärde (SEKm) 95

Estimat och värdering (SEK)

2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 0 0 40 0
EBITDA (mkr) -67 -57 -10 -45
EBIT (mkr) -67 -57 -11 -46
Vinst före skatt (mkr) -68 -58 -12 -46
EPS, justerad (kr) -8 -2 0 -2
EK/Aktie (kr) 3 -1 0 -1
Utdelning (kr) 1 0 0 1
Vinst/Aktie tillväxt (%)
EBIT marginal (%) -28
ROE (%) -217 10 84 255
ROCE (%) -283 -240 -45 -241
Nettoskuld/EK (%) 0 -1 4 -1
EV/Försäljning (x) -1 -1 1 -1
EV/EBITDA (x) -1 -1 -6 -1
EV/EBIT (x) -1 -1 -6 -1
P/E, justerad (x)
P/EK (x) 2 18
Direktavkastning (%) 10 0 0 21

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner