Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 4 Jun 2020 | Skogsfond Baltikum

Nyemission för att finansiera fortsatta…

Skogsfond Baltikums pågående nyemission ska finansiera förvärv av skogsfastigheter på den Baltiska marknaden. Den baltiska skogen har flera attraktiva egenskaper, bland annat är den billigare än den svenska och har…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2020 | Skogsfond Baltikum

Pengar växer på träd

Skogsfond Baltikum förvärvar och förvaltar skogstillgångar i Baltikum med avsikten att avyttra tillgångarna efter en förutbestämd tidsperiod om åtta år. Med en välutvecklad förvärvsstrategi och tillväxtfokuserat skogsbruk ska bolaget generera…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-06-04 Nyemission för att finansiera fortsatta förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-18 Pengar växer på träd Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 May 2020 | Skogsfond Baltikum

Pengar växer på träd

Skogsfond Baltikum förvärvar och förvaltar skogstillgångar i Baltikum med avsikten att avyttra tillgångarna efter en förutbestämd tidsperiod om åtta år. Med en välutvecklad förvärvsstrategi och tillväxtfokuserat skogsbruk ska bolaget generera avkastning genom värdeökning på skogstillgångarna, löpande avkastning från avverkningar, samt prispremie vid försäljningen när skogsfastigheterna slutligen avyttras. Just nu tar bolaget in kapital, vilket sker genom en nyemission. Samtidigt kommer Skogsfond Baltikum att arbeta aktivt med förvärv av skogsfastigheter fram till och med år 2021. År 2021 – 2025 kommer bolaget att arbeta med utveckling och förvaltning av de förvärvade fastigheterna för att slutligen avyttra dem 2026.

Vi bedömer att bruttotillväxten i skogen kommer uppgå till 4,7 %. Vi bedömer att avverkningskvoten kommer variera under löptiden men uppgå till 1,2 – 1,5. Vid fondens slutperiod bedömer vi att portföljen kan avyttras till en premie om 20 % baserat på m3-priset.

Vi värderar verksamheten utifrån summan av portföljpremien och den övriga avkastningen, som diskonteras med separata diskonteringsräntor. Vårt bedömda värde per aktie är 129 EUR (1 375 kr), vilket gör att vi ser medelhög potential till låg risk.

Investerar i alternativt tillgångsslag

Skogsfond Baltikum har en strategi att förvärva, utveckla och avyttra skogsfastigheter i Baltikum. Baltisk skog är i regel billigare än svensk, och har flera andra attraktiva egenskaper som hög volymtillväxt. Skog ger exponering mot en realtillgång som skyddar mot inflation, och som vid välutförd förvaltning ger stabil återkommande avkastning. Skogsfond Baltikum skiljer sig mot ett traditionellt skogsbolag genom den uttalade avsikten att avyttra skogsfastighetsportföljen efter den planerade löptiden om åtta år. Utöver löpande kassaflöden från avyttring avser bolaget sälja skogsfastigheterna efter 8 år. Detta ger ytterligare en komponent som vi anser bidrar till en attraktiv avvägning mellan risk och avkastning. Skogsfond Baltikum har en målsättning om årlig ROE som efter kostnader uppgår till 7–9 %.

Goda förvärvsförutsättningar med erfaret team

Skogsfond Baltikum är just nu i en finansieringsperiod där bolaget ska ta in kapital till fastighetsförvärven genom nyemission. Pengarna ska användas till finansiering, där merparten av fastigheterna bedöms förvärvas under de inledande två åren av löptiden. Bolaget har ett erfaret rådgivningsteam med lång erfarenhet av både skogsinvesteringar och regionala förutsättningar och vi ser goda förutsättningar för att förvärva attraktiva fastigheter i Baltikum.

Attraktiv avkastning

Vi bedömer ett förvärvspris om EUR 21 – 25 under förvärvsperioden. Viktiga aspekter av värderingen är nettotillväxten i skogen och portföljpremien vid slutet av löptiden. Vi antar att bruttotillväxten i skogen kommer uppgå till 4,7 %. Vi tror att avverkningskvoten kommer variera under löptiden men uppgå till 1,2 – 1,5. Vid fondens slutperiod bedömer vi att portföljen kan avyttras till en premie om 20 % baserat på m3-priset. Premien motiveras av ett ökande intresse av direktägande i skogsfastigheter bland institutioner och producerande företag, samt data från historiska transaktioner. Vi delar upp den bedömda avkastningen i två komponenter, portföljpremie och löpande förvaltning, som diskonteras till nuvärde med olika diskonteringsräntor. Vårt bedömda värde per aktie är 129 EUR. Vårt scenario ser en bedömd ROE om strax över 7 % under löptiden. Vi ser medelhög potential till låg risk.

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner