Senaste analysen | 2 Nov 2022 | eEducation Albert

Tar ett stort steg mot finansiella mål

  Bolagets kampanj över påsk lyckad Omsättningen i Q1 uppgick till 24,5 mkr vs vårt estimat om 21,7 mkr. EBITDA -20,9 mkr vs vårt estimat om -16 mkr. Avvikelsen förklaras…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Nov 2022 | eEducation Albert

Analyskommentar - Överraskar positivt p…

  Bolagets kampanj över påsk lyckad Omsättningen i Q1 uppgick till 24,5 mkr vs vårt estimat om 21,7 mkr. EBITDA -20,9 mkr vs vårt estimat om -16 mkr. Avvikelsen förklaras…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2022 | eEducation Albert

Stark tillväxt i kvartalet

  Bolagets kampanj över påsk lyckad Omsättningen i Q1 uppgick till 24,5 mkr vs vårt estimat om 21,7 mkr. EBITDA -20,9 mkr vs vårt estimat om -16 mkr. Avvikelsen förklaras…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jul 2022 | eEducation Albert

Analyskommentar - Överträffar våra f…

  Bolagets kampanj över påsk lyckad Omsättningen i Q1 uppgick till 24,5 mkr vs vårt estimat om 21,7 mkr. EBITDA -20,9 mkr vs vårt estimat om -16 mkr. Avvikelsen förklaras…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2022 | eEducation Albert

Påskkampanjen visar på stark tillväxt…

  Bolagets kampanj över påsk lyckad Omsättningen i Q1 uppgick till 24,5 mkr vs vårt estimat om 21,7 mkr. EBITDA -20,9 mkr vs vårt estimat om -16 mkr. Avvikelsen förklaras…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2022 | eEducation Albert

Analyskommentar - Stark trading update

  Bolagets kampanj över påsk lyckad Omsättningen i Q1 uppgick till 24,5 mkr vs vårt estimat om 21,7 mkr. EBITDA -20,9 mkr vs vårt estimat om -16 mkr. Avvikelsen förklaras…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Mar 2022 | eEducation Albert

En europeisk marknadsledare

  Bolagets kampanj över påsk lyckad Omsättningen i Q1 uppgick till 24,5 mkr vs vårt estimat om 21,7 mkr. EBITDA -20,9 mkr vs vårt estimat om -16 mkr. Avvikelsen förklaras…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-02 Tar ett stort steg mot finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Analyskommentar - Överraskar positivt på samtliga punkter Visa Stäng
2022-07-19 Stark tillväxt i kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Analyskommentar - Överträffar våra förväntningar Visa Stäng
2022-05-04 Påskkampanjen visar på stark tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 May 2022 | eEducation Albert

Påskkampanjen visar på stark tillväxt

 

Bolagets kampanj över påsk lyckad

Omsättningen i Q1 uppgick till 24,5 mkr vs vårt estimat om 21,7 mkr. EBITDA -20,9 mkr vs vårt estimat om -16 mkr. Avvikelsen förklaras delvis med EO poster relaterade till förvärv om 1,7 mkr. ARR efter bolagets påskkampanj uppgick till 130,7 mkr vs vårt estimat för Q2 som uppgår till 143 mkr. ARR i slutet av kvartalet uppgick till 115,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 142%, varav 69% är organisk.

Rör sig mot intäktsmålet

Baserat på en stark påskkampanj höjer vi våra intäktsestimat med i snitt 2,6% över prognosperioden. Då vi nu har en tydligare bild av kostnadsbasen i bolaget givet konsolideringen av Sumdog och Jaramba sänker vi våra EBITDA estimat med i snitt 3 mkr per år under prognosperioden. Alberts intäktsmål är 500 mkr för 2025 vilket indikerar en tillväxt på mer än 50% i snitt per år.

Fortsatt signifikant uppsida

Vi bibehåller vårt motiverade värde om 60-63 kr. Vi bedömer att rapporten och det starka resultatet i påskkampanjen visar att bolaget rör sig i god takt emot sina finansiella mål.

2022-05-02 Analyskommentar - Stark trading update Visa Stäng
2022-03-10 En europeisk marknadsledare Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
2 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2