Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 20 May 2019 | HANZA Holding

En solid rapport utan några större ö…

Hanza Holding redovisade ett kvartal överlag i linje mot våra förväntningar. Omsättningen landade på vår prognos 498 (439) mkr. Tillväxten, justerat för valuta, uppgick till 9,5% under kvartalet där förvärvet…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2019 | HANZA Holding

Väsentliga lönsamhetsförbättringar v…

Hanza redovisar ett solitt kvartal, överlag i linje med våra förväntningar. Nettoomsättningen uppgick till 433 mkr (358), vilket var knappt 2% under vår prognos på 441 mkr. Lönsamheten påverkades negativt…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2018 | HANZA Holding

På väg mot finlistan

Hanza redovisar ett kvartal överlag i linje som förväntat. Nettoomsättningen uppgick till SEKm 431,2 (324,3), nästan 3% under vår prognos. Rörelsemarginalen landade på vårt estimat på 4,0%. Segmentet Norden fortsätter…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Aug 2018 | HANZA Holding

Rekordkvartal med uppjusterade…

Hanza redovisar sitt starkaste kvartal någonsin med en nettoomsättning på SEKm 508 (367,6), vilket motsvarar en organisk tillväxt på drygt 8%. Lönsamheten fortsätter att öka där rörelsemarginalen uppgick till 4,3%…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | HANZA Holding

Expansionsfasen har börjat

Med Q1’18 bakom oss har Hanza inlett sin nya fas, expansionsfasen, med kraft. Nettoomsättningen för det första kvartalet landade på SEKm 438,6 (350), vilket var i linje med vårt estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2018 | HANZA Holding

Fokus på lönsamhet, expansion och…

För det fjärde kvartalet redovisar Hanza en nettoomsättning på SEKm 358 (329) vilket motsvarar en tillväxt på 9% mot Q4-16, exakt i linje med våra estimat. Tillväxten för helåret 2017…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jan 2018 | HANZA Holding

Dags att skörda frukterna

Hanza Holding verkar inom kontraktstillverkningsindustrin och har det bredaste kunderbjudandet i norra Europa. Bolaget innehar en väl balanserad och diversifierad kundportfölj med kunder som GE, ABB, Ericsson, Sandvik, Getinge, SAAB…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-20 En solid rapport utan några större överraskningar Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Väsentliga lönsamhetsförbättringar väntas Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 På väg mot finlistan Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 Nov 2018 | HANZA Holding

På väg mot finlistan

Hanza redovisar ett kvartal överlag i linje som förväntat. Nettoomsättningen uppgick till SEKm 431,2 (324,3), nästan 3% under vår prognos. Rörelsemarginalen landade på vårt estimat på 4,0%. Segmentet Norden fortsätter att uppvisa branschledande rörelsemarginal på 7,8% medan effektiviseringsprogrammet fortlöper för segmentet Övriga världen som dämpar EBITA-marginalen väsentligt till 2,6%. I takt med att lönsamhetsförbättringarna ger effekt 2019 väntar vi oss väsentligt förbättrade marginaler inom segmentet Övriga världen, vilket bedöms agera värdedrivande framgent. Även om Hanza förväntar större lagerjusteringar än vanligt i Q4 bland sina kunder, ser Hanza inga tendenser till avmattning av efterfrågan in i 2019, och räknar samtidigt med att ta klivet in på huvudlistan, Small Cap, under H1’19. Sammantaget kvarstår vi vid att kurspotentialen i aktien är fortsatt hög, till en medelhög risk.

Överlag i linje mot förväntat

Hanza redovisar en nettoomsättning på SEKm 431,2 (324,3) för Q3’18, nästan 3% under vår prognos på SEKm 443. Rörelseresultatet uppgick till SEKm 17,1 (6,9), mot väntat SEKm 17,9. Rörelsemarginalen landade därmed på vår prognos på 4,0% (2,1%), och utgör bolagets tredje år i rad med förbättrad marginal y/y. Norden (50% av försäljningen) fortsätter att uppvisa branschledande marginaler under kvartalet på 7,8%, mot 7,5% föregående kvartal. Även segmentet Övriga världen (50% av försäljningen) förbättrar sin marginal (EBITA-marginal 1.8% till 2,6% q/q), som fortsätter att belastas av effektiviseringsprojekt där nya affärssystem införs som kräver extra resurser. Effektiviseringsprogrammet bedöms fortlöpa in i Q1’19 med synbar effekt på lönsamheten under 2019. Kostnaderna för detta tas i resultaträkningen, varpå vi ser en väsentligt positiv effekt på lönsamheten inom segmentet Övriga världen under H2’19.

Listbyte till Small Cap

Under H1’19 väntas Hanza Holding byta lista till Small Cap, från dagens First North Premier, i och med detta har bolagets tagit kostnader för listbyte på SEKm 2,5 under Q3’18. Justerat för dessa kostnader uppgick rörelsemarginalen till 4,5% under Q3’18. Ett listbyte öppnar upp möjligheterna för fler institutionella placerare att investera i Hanza. Under kvartalet fortsätter Hanza även att generera ett positivt kassaflöde, samtidigt som de räntebärande skulderna minskar till SEKm 288,9 från SEKm 293,3 i Q2, vilket öppnar upp för potentiella förvärv i t.ex. Centraleuropaklustret. Historiskt har en kalendereffekt synts i Q4, där kunderna trimmar lager inför årsskiftet. Med den rådande konjunkturoron samt julens kalenderplacering bedöms denna effekt bli något kraftigare i år än tidigare år. För 2019 ser dock Hanza en fortsatt god efterfrågan och goda möjligheter till tillväxt via nya strategiska kunder.

Lönsamhetsförbättringar agerar värdedrivande

Vi sänker vår intäktsprognos för 2018e med ca 3% baserat på en stärkt SEK och att Q3’18 var strax under vår prognos, samt förväntan om ökade lagerjusteringar från kund. EBIT justeras ned med drygt SEKm 5 mot bakgrund av kostnader för listbyte till huvudbörsen. Vi räknar med väsentliga lönsamhetsförbättringar inom segmentet Övriga världen med full effekt först H2’19, vilket också bedöms agera värdedrivande framgent. Tillväxten bör kunna lyfta något i takt med att nya strategiska kunder sluts till framförallt segmentet Övriga världen. Därmed bibehåller vi vår syn om att kurspotentialen i aktien är hög, till en medelhög risk.

2018-08-22 Rekordkvartal med uppjusterade finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Expansionsfasen har börjat Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Fokus på lönsamhet, expansion och tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-24 Dags att skörda frukterna Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Årsstämma 2016
11 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
23 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
21 May 2018 | Årsstämma 2017
21 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 May 2018 | Årligutdelning
20 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
12 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
30 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner