Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 5 Nov 2020 | Irisity

Kapitalanskaffning banar väg för…

Totala intäkter uppgick till 9,5 mkr. EBIT uppgick till -6,6 mkr, vi hade räknat med ett nollresultat. Avvikelsen härleds till att vi underskattat kostnaderna under inledningen av kommersialiseringen med G4S.…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Aug 2020 | Irisity

Ett lugnt kvartal

Intäkter inklusive aktiveringar uppgick till 12,7 mkr. Våra estimat uppgick till 13,1 mkr. Avvikelsen går att härleda till lägre aktiveringar. EBITDA uppgick till -0,1 mkr. Irisity har under kvartalet vidtagit…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2020 | Irisity

G4S implementerar Irisitys AI-…

Irisity har tecknat avtal med G4S om att bli partner inom videoanalys globalt. Avtalet innebär att Irisity blir en partner med G4S globalt där EMEA kommer bli den första marknaden…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2020 | Irisity

Övervintrar Covid-19

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 9,7 mkr Av dessa var 8,3 mkr mjukvarurelaterade (SaaS intäkt). Tillväxten i mjukvarurelaterade intäkter uppgick till 11% q/q och 62% y/y. Som vi skrev i…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Apr 2020 | Irisity

Förseningar men stark balansräkning

Irisity har under H2’19 och under Q1’20 varit i slutförhandling gällande kommersialisering med fyra globala säkerhetsbolag. Vår och bolagets bedömning var att någon av dessa förhandlingar skulle kunna avslutas under…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2020 | Irisity

Högre takt än väntat i utrullning

Omsättningen i kvartalet uppgick till 9,72 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 37% Y/Y. Siffran var ca 25% över vårt estimat. MRR (Monthly recurring revenue) uppgick till 2,7 mkr, en…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Nov 2019 | Irisity

Utrullningen långsammare än väntat

Bolaget rapporterade mjukvaruintäkter 6,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om knappt 5% q/q. De totala intäkterna inklusive aktiveringar uppgick till 11,5 mkr vilket var långt under våra förväntningar. Den minskade…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-11-05 Kapitalanskaffning banar väg för kommersialisering Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-07 Ett lugnt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-24 G4S implementerar Irisitys AI-videoanalys Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Övervintrar Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 May 2020 | Irisity

Övervintrar Covid-19

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 9,7 mkr Av dessa var 8,3 mkr mjukvarurelaterade (SaaS intäkt). Tillväxten i mjukvarurelaterade intäkter uppgick till 11% q/q och 62% y/y. Som vi skrev i vår tidigare uppdatering befann sig Irisity i slutförhandlingar med ett antal större bevakningsbolag, mer om detta lägre fram i analysen. Dessa projekt är p.g.a. Covid-19 skjutna på framtiden och vi förväntar oss avslut Q4’20/Q1’21. Med anledning av Covid-19 relaterade besparingsåtgärder vi höjer vårt EBIT estimat för helåret med ca 2 mkr. För 2021 sänker vi våra försäljningsestimat med 13% och EBIT med ca 4 mkr. Våra försäljningsestimat för 2021 innebär att bolaget implicit har 26 000 kameror installerade. Skulle någon av de förhandlingar som skjutits på framtiden p.g.a. Covid-19 gå i hamn skulle denna siffra stiga avsevärt. För att reflektera den starka kassan och en låg burnrate sänker vi risken i Irisity till medelhög. Vi bibehåller vårt motiverade värde om 17-19 kr. Då aktien handlas till en implicit WACC om ca 20% ser vi en hög potential i bolaget. Sammanfattningsvis ser vi att Irisity ger en bra exponering mot det kommande paradigmskiftet som väntar bevakningsindustrin.

Nytt rekordkvartal…

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 9,7 mkr, av dessa var 8,3 mkr mjukvarurelaterade (SaaS intäkt). Tillväxten i mjukvarurelaterade intäkter uppgick till 11% q/q och 62% y/y. MRR uppgick till 2,2 mkr vilket var ca 0,1 mkr högre än Q4. Skillnaden i tillväxt mellan mjukvarurelaterade intäkter och MRR beror på att fler kunder väljer att gå över till en betalmodell då de betalar per utryckning snarare än en fast avgift per kamera. Denna intäktsmodell är på sikt mer lönsam för Irisity. EBIT uppgick till -4,2 mkr vilket var något lägre än våra estimat. Bolaget har under kvartalet vunnit kontrakt i nordisk offentlig sektor samt deltar i ett antal större upphandlingar. Vi bedömer att dessa kontrakt är bra referenser för de internationella pilotprojekten.

…men förseningar leder till estimat förändringar…

Som vi skrev i vår tidigare uppdatering befann sig Irisity i slutförhandlingar med ett antal större bevakningsbolag, mer om detta lägre fram i analysen. Dessa projekt är p.ga. Covid-19 skjutna på framtiden och vi förväntar oss avslut Q4’20/Q1’21. Bolaget har dock vidtagit defensiva åtgärder i form av korttidspermittering och minskande av övriga kostnader vilket gör att burn rate av kassan som i Q1 uppgick till -1,35 mkr i månaden kommer att minska något. Dessa besparingsåtgärder gör att vi höjer vårt EBIT estimat för helåret med ca 2 mkr. För 2021 sänker vi våra försäljningsestimat med 13% och EBIT med ca 4 mkr. Våra försäljningsestimat för 2021 innebär att bolaget implicit har 26 000 kameror installerade. Skulle någon av de förhandlingar som skjutits på framtiden p.ga. Covid-19 gå i hamn skulle denna siffra stiga avsevärt. Vi bedömer att de bolag som Irisity förhandlar med har mellan 4-8 miljoner kameror, varav 20-30% i dagsläget är kompatibla med en VSaaS-lösning, denna siffra stiger varje år.

…och riskjustering

Vi sänker risken i Irisiy till medelhög. Anledningen är de åtgärder bolaget tagit för att minimera burnrate under Covid-19 perioden. Kostnadskontrollen gör att bolaget inte har ett behov av externt kapital kommande år. Vi bibehåller vårt motiverade värde om 17-19 kr. Vi anser aktien vara undervärderad då man i dagsläget handlar på en implicit WACC kring 20%. Sammanfattningsvis ser vi att Irisity ger en bra exponering mot det paradigmskifte som väntar i bevakningsindustrin. Vi bedömer att de internationella bevakningsbolagen kommer att prioritera investeringar i VSaaS för att expandera lönsamheten post Covid-19.

2020-04-16 Förseningar men stark balansräkning Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Högre takt än väntat i utrullning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Utrullningen långsammare än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 MRR fortsätter att stiga Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23  Förvärv och förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Nyemission, förvärv och fler LOIs Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 MRR stiger kraftigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-17 Samarbetsavtal, pilotprojekt och syntetiska optioner Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Full gas mot SaaS Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Nya produkter och resan mot SaaS fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Bolaget som ser allt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Årligutdelning
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
22 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
12 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
21 Apr 2020 | Årsstämma 2019
22 Apr 2020 | Årligutdelning
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
6 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
12 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
22 Apr 2021 | Årsstämma 2020
7 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
6 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
10 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner