Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 5 Nov 2020 | Upsales Technology

Visar vägen mot nya mål

Nettoomsättningen ökade till 17,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 12% och var något lägre än våra estimat om 20,6 mkr. EBIT i kvartalet uppgick till 3,7 mkr vilket var…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Aug 2020 | Upsales Technology

Upsales - lönsamheten imponerar och…

Omsättningen i Q2’20 uppgick till 18,3 mkr vilket var något lägre än våra estimat om 19 mkr. EBITDA under kvartalet uppgick till 5,1 mkr vilket var ca 1,9 mkr över…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 May 2020 | Upsales Technology

Osäkerhet kring Q2’20 men intressanta…

Nettoomsättningen uppgick till 18,9 mkr vilket var något över våra estimat och motsvarar en tillväxt y/y om 11,6%. Återkommande intäkter utgjorde 90,2% av intäkterna i kvartalet.EBITDA uppgick till 2,8 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Apr 2020 | Upsales Technology

Återkommande intäkter och stark…

Vi bedömer att merparten av Upsales befintliga och potentiella kunder inte påverkades nämnvärt av den initiala COVID-19 reaktionen då dessa är i industrier med liten eller obefintlig kopling till de…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2020 | Upsales Technology

Accelererande ARR-tillväxt

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 17,5 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 16%, 2 mkr under våra estimat. ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till 69,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2019 | Upsales Technology

Höj blicken emot Q4

Upsales rapporterade en nettoomsättning om 16 mkr vilket motsvarade en tillväxt 9% y/y. ARR uppgick till 65,4 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 23,8% y/y och 1% q/q. Tillväxten q/q…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Aug 2019 | Upsales Technology

Ett ljummet kvartal

Upsales nettoomsättning uppgick till 17,3 mkr i andra kvartalet vilket innebar en tillväxt på 22% y/y. Justerad EBITDA uppgick till 3,2 mkr motsvarande en marginal på 18,6% vilket var något…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-11-05 Visar vägen mot nya mål Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-13 Upsales - lönsamheten imponerar och tillväxtsatsning att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Osäkerhet kring Q2’20 men intressanta initiativ Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 7 May 2020 | Upsales Technology

Osäkerhet kring Q2’20 men intressanta initiativ

Nettoomsättningen uppgick till 18,9 mkr vilket var något över våra estimat och motsvarar en tillväxt y/y om 11,6%. Återkommande intäkter utgjorde 90,2% av intäkterna i kvartalet.EBITDA uppgick till 2,8 mkr vilket motsvarar en marginal om 14,6%, också detta något över våra estimat. ARR uppgick till 72,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 20% y/y. Precis som vi var tydliga med i vår senaste uppdatering varUpsales Q1 tämligen opåverkat av Covid-19. Anledningen till att ARR växer snabbare än omsättningen är att ett antal stora affärer avslutas sent i kvartalet. Bolaget har fortsatt att avsluta affärer i både mars och april men, guidar för en högre churn-rate till följd av att kunder reducerar antalet licenser. Vi sänker därför våra försäljningsestimat med 4% på innevarande år. Då bolaget är tydliga med att man fortfarande rekryterar för att växa sänker viEBIT estimaten för innevarande år med 2,1 mkr. Vi bibehåller vårt motiverade värde om 27-29 kr vilket gör att vi ser en fortsatt hög potential i aktien till en medelhög risk.

Något över våra estimat…

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 18,9 mkr vilket var något över våra estimat och motsvarar en tillväxt y/y om 11,6%. Återkommande intäkter utgjorde 90,2% av intäkterna i kvartalet. Precis som vi var tydliga med i vår senaste uppdatering har Upsales kunder klarat den initiala fasen av Covid-19 krisen väl. EBITDA uppgick till 2,8 mkr vilket motsvarar en marginal om 14,6%, också detta något över våra estimnat. ARR uppgick till 72,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 20% y/y. Tillväxten i ARR är jämt fördelad mellan nykundsförsäljning och ökad ARPU. Diskrepansen mellan tillväxten i försäljning och ARR går att härleda till att ett antal större kunder slöt avtal i slutet av kvartalet. I kvartalet har några internationella affärer vunnits men, med Europa i lockdown har internationell expansion inte varit prioriterat.

…osäkerhet i inledningen av Q2…

Bolaget har fortsatt att avsluta affärer i både mars och april men, guidar för en högre churn-rate till följd av att kunder reducerar antalet licenser. Vi sänker därför våra försäljningsestimat med 4% på innevarande år. Då bolaget är tydliga med att man fortfarande rekryterar för att växa sänker vi EBIT estimaten för innevarande år med 2,1 mkr. Bolaget har under Q1 vidtagit flertalet åtgärder för att säkra en framtida tillväxt. En av dessa åtgärder infattar att man med en partner integrerar uppgifter om offentliga upphandlingar i sitt CRM-system, detta är en unik produkt som Upsales kan erbjuda sina kunder i en tid då offentlig sektor blir en nyckelkund. Upsales har även erhållit ISO 27001 certifiering samt integrerat mobiloperatören 3s mjukvarubaserade telefoni för företagskunder, Detta underlättar arbetsflödet för många säljorganisationer.

…men inga förändringar i motiverat värde

Vi bibehåller vårt motiverade värde om 27-29 kr vilket gör att vi ser en fortsatt hög potential i aktien till en medelhög risk. I dagsläget handlar bolaget på en implicit WACC strax över 12%. Rabatten emot andra svenska mjukvarubolag uppgår till ca 40% på 2021 års estimat. Sammanfattningsvis bedömer vi att Upsales kommer gå stärka ur Covid-19 krisen baserat på de initiativ man tar för att säkra en långsiktig tillväxt.

2020-04-15 Återkommande intäkter och stark balansräkning lockar Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Accelererande ARR-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Höj blicken emot Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-15 Ett ljummet kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-25 Exponering mot en uppåtgående trend Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
12 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
12 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Årsstämma 2019
15 May 2020 | Årligutdelning
12 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
16 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
28 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
27 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner