Datum Titel Alternativ
2024-02-16 Står väl rustade för att fokusera på tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-13 Analyskommentar - Växer med DMedical till Norge Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-12 Analyskommentar - Växer med Ahlsell till Finland Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-05 Analyskommentar - Förlänger avtalet med Bilia Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-10 Svag omsättning, men hög marginal Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Stabiliteten är grunden för framtida tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Analyskommentar - Fokus på lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Analyskommentar - Utökat avtal med Ahlsell är värt 7 mkr Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Betydligt högre vinst trots marginellt lägre omsättning Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Analyskommentar - Lägre omsättning men klart högre vinst Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Analyskommentar - Fortsatt god efterfrågan på de gröna produkterna Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Gynnas av en diversifierad affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll Visa Stäng
2022-08-19 Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser Visa Stäng
2022-05-13 Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 May 2022 | Clemondo

Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1’22

 

Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1’22

Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten var framför allt drivet av lägre intäkter inom segmentet Hygien, där efterfrågan normaliserats efter pandemin. Bruttomarginalen uppgick till 35% (45%), drivet av kraftigt ökade råvarupriser. EBITDA-marginalen uppgick till 8% (20%), drivet av lägre bruttomarginal.

Greenium fortsätter ta marknadsandelar

Varumärket Greenium fortsätter utvecklas väl och växte Q/Q med 50%, i en marknad där nybilsförsäljningen minskade med nästan en fjärdedel jämfört med samma period föregående år. Vår tolkning är att bolaget fortsätter ta marknadsandelar inom segmentet fordon, som under kvartalet växte med ca 12% y/y. Segmentet fordon utgör nu ca 60% av den totala omsättningen.

Justerar motiverat värde

Segmentet fordon fortsätter utvecklas väl, drivet av varumärket Greenium. Brutto- och EBITDA-marginalen försämrades y/y drivet av högre råvarupriser. Bolaget indikerar att man initierat prishöjningar under kvartalet. Baserat på den höga osäkerheten på kort sikt vad gäller kostnaden för insatsvaror men även generellt högre avkastningskrav justerar vi vårt motiverade värde till 1,45-1,55kr (1,60-1,70). Medelrisk.

2022-05-12 Analyskommentar - Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-23 Med målet mot nollbarhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årligutdelning
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024