Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Clemondo

Gynnas av en diversifierad affär

  Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten var framför allt…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2022 | Clemondo

God kostnadskontroll och prisökningar h…

  Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten var framför allt…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god…

  Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten var framför allt…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2022 | Clemondo

Q2 fortsatt påverkat av omvä…

  Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten var framför allt…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat…

  Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten var framför allt…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2022 | Clemondo

Omvärldsfaktorer påverkar marginalen…

  Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten var framför allt…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Högre kostnader på…

  Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten var framför allt…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-02-17 Gynnas av en diversifierad affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll Visa Stäng
2022-08-19 Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser Visa Stäng
2022-05-13 Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 May 2022 | Clemondo

Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1’22

 

Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1’22

Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten var framför allt drivet av lägre intäkter inom segmentet Hygien, där efterfrågan normaliserats efter pandemin. Bruttomarginalen uppgick till 35% (45%), drivet av kraftigt ökade råvarupriser. EBITDA-marginalen uppgick till 8% (20%), drivet av lägre bruttomarginal.

Greenium fortsätter ta marknadsandelar

Varumärket Greenium fortsätter utvecklas väl och växte Q/Q med 50%, i en marknad där nybilsförsäljningen minskade med nästan en fjärdedel jämfört med samma period föregående år. Vår tolkning är att bolaget fortsätter ta marknadsandelar inom segmentet fordon, som under kvartalet växte med ca 12% y/y. Segmentet fordon utgör nu ca 60% av den totala omsättningen.

Justerar motiverat värde

Segmentet fordon fortsätter utvecklas väl, drivet av varumärket Greenium. Brutto- och EBITDA-marginalen försämrades y/y drivet av högre råvarupriser. Bolaget indikerar att man initierat prishöjningar under kvartalet. Baserat på den höga osäkerheten på kort sikt vad gäller kostnaden för insatsvaror men även generellt högre avkastningskrav justerar vi vårt motiverade värde till 1,45-1,55kr (1,60-1,70). Medelrisk.

2022-05-12 Analyskommentar - Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-23 Med målet mot nollbarhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
12 May 2023 | Årligutdelning
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023