Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 29 Oct 2020 | Beijer Alma

Viss återhämtning och stark vinst

Intäkterna för perioden uppgick till 991 mkr (- 13,6 % y/y), vilket var i linje med våra estimat om 1 014 mkr. Intäkterna inom dotterbolaget Lesjöfors överskred våra estimat med…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2020 | Beijer Alma

Förvånande motståndskraft för…

Trots ett brant tapp i omsättningen under våren rapporterade bolaget en EBIT-marginal i Q2’20 på 8,2% (4,4% exkl kontantstöd) vilket måste ses som en förvånande motståndskraft vid ett så dramatiskt…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2020 | Beijer Alma

Minskad förväntan om bidrag från fö…

Både omsättningen på 1 217 mkr och EBIT på 146 mkr kom in starkare än våra förväntningar på 1 150 mkr resp. 128 mkr, då Covid-19 gjort kännbart avtryck först…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Apr 2020 | Beijer Alma

Förvärv viktigt tema även 2020

Beijer Alma går in i 2020 med fyra kvartal av negativ organisk orderingång i ryggen (-6% för helåret 2019). Med förväntan om en relativt god stabilitet i Q1’20, en större…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2020 | Beijer Alma

Ökat tryck på förvärv att lyfta…

Temat från tidigare kvartal där förvärv fått kompensera för en sviktande organisk tillväxt förstärktes markant i Q4’19 då försäljning och rörelseresultat kom in svagare än vi räknat med, på 1061…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2019 | Beijer Alma

Förvärv allt viktigare drivkraft för…

Omsättningen i Q3’19 på 1147 mkr, med en organisk tillväxt på 2%, var betydligt starkare än vi väntat oss då vi övertolkat den tioprocentiga minskningen i orderingång föregående kvartal och…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2019 | Beijer Alma

Förvärv motverkar svagare organisk…

Vår förväntan om en inbromsning i tillväxttakten visade sig välgrundad i Q2’19 då omsättningen på 1248 (1216) mkr var nära i linje med vår förväntan på 1237 mkr, medan orderingången…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-10-29 Viss återhämtning och stark vinst Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-24 Förvånande motståndskraft för vinsten i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Minskad förväntan om bidrag från förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Förvärv viktigt tema även 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-17 Ökat tryck på förvärv att lyfta tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 17 Feb 2020 | Beijer Alma

Ökat tryck på förvärv att lyfta tillväxten

Temat från tidigare kvartal där förvärv fått kompensera för en sviktande organisk tillväxt förstärktes markant i Q4’19 då försäljning och rörelseresultat kom in svagare än vi räknat med, på 1061 mkr resp. 123 mkr, efter en överraskande svag organisk tillväxt på -9% och en total tillväxt på 2%. Sett till regioner så har inbromsningen i efterfrågan som noterats i Centraleuropa tidigare kvartal nu nått upp till Norden, om än inte med riktigt samma kraft. Även om Beijer Alma inte ser några betydande risker för bolagets egen leverantörskedja med hänvisning till Coronaviruset så är det ännu oklart hur det kommer påverka den breda kundbasens leverantörskedja och efterfrågan. Sammantaget har vi justerat ner våra EBIT-estimat med 13% 2020 för 2020e och 11% för 2021e. Vi ser ett motiverat värde på 155 kr för aktien på 12-18 månaders sikt, men med en stark balansräkning och 465 mkr i kassan kan en fortsatt hög aktivitet på förvärvssidan förbättra den bilden. Sammantaget med en direktavkastning på 3,6% ser vi en medelhög potential i aktien till en medelhög risk.

Förvärv motvikt till organisk inbromsning

Försäljning och rörelseresultat kom in svagare än vi räknat med, 1061 mkr resp. 123 mkr, då inbromsningen i organisk tillväxt var överraskande stark på -9%. Totalt sett lämnade dock de senaste årets förvärv en betydande motvikt till den svagare efterfrågan, vilket resulterade i en ökning i orderingång på 4% i kvartalet och en tillväxt på 2%. Inom största dotterbolaget Lesjöfors var Chassifjädrar något starkare än det större affärsområdet Industri (motsvarande 44% av Beijer Almas omsättning) som minskade organiskt omkring 11%. Bland de mindre dotterbolagen var det framförallt Telecom som tyngde Habia medan god efterfrågan inom underhåll och offshore tillsammans med förvärv lyfte omsättningen för Beijer Tech med 9%, trots en organisk minskning på 12%.

Inbromsningen från Centraleuropa har rört sig norrut

Sett till regioner så har inbromsningen i efterfrågan som noterats i Centraleuropa tidigare kvartal nu nått upp till Norden, om än inte med riktigt samma kraft. Även om Coronaviruset medfört att tre av bolagets fabriker i Kina hållit stängt, där två nu öppnat igen med gradvis kapacitet, så ser man inte några betydande risker för bolagets egen leverantörskedja av råmaterial. Men precis som för resten av ekonomin är det ännu oklart hur Coronaviruset kommer påverka den bredare industrins leverantörskedja och efterfrågan. Sammantaget har vi justerat ner våra EBIT-estimat med 13% 2020 för 2020e och 10% för 2021e.

Förvärv nyckeln till uppvärdering av aktien

Trots sin breda exponering mot verkstadsindustrin så har Beijer Almas aktie underpresterat verkstadsindex (SX2000) med ca 30 procentenheter senaste året. Med en målmultipel för kommande års vinst i linje med snittet i verkstadssektorn ser vi nu ett motiverat värde på 155 kr för aktien på 12-18 månaders sikt. Det lämnar inte mycket utrymme för en uppvärdering, men med en stark balansräkning och 465 mkr i kassan kan en fortsatt hög aktivitet på förvärvssidan (efter förvärven hittills i år av PA Ventiler, 27 mkr och Metrol Springs ca 88 mkr i omsättning) förbättra den bilden. Sammantaget med en direktavkastning på 3,6% ser vi en medelhög potential i aktien till en medelhög risk.

2019-10-25 Förvärv allt viktigare drivkraft för bolaget Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Förvärv motverkar svagare organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-07 Förvärv allt intressantare del av mixen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 Marginalpress rundar av rekordår Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Starka siffror med något mer osäkra utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 Ingen avmattning i sikte Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Trotsar tuffa jämförelsetal med rekordsiffror Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Tuffa jämförelsetal första halvåret 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Går en mer utmanande period till mötes Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Starkt momentum överskuggar svagheter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 Rider på den starka konjunkturen Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-15 Vändning till tillväxt i viktigaste segmenten Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Den stabila utvecklingen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-22 Ännu ett stabilt kvartal trots osäker industrikonjunktur Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-29 Motvinden tar ut sin rätt Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-18 Ett bra val inom en sektor motvind Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-28 Orderingång i toppklass Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-20 Ljusning inför andra halvåret Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-04 Trevande start på året Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-11 Ljusa utsikter inför 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-27 Billig utdelning efter kursfall Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-18 Svagare SEK och mix hjälper 2015E Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-30 Stark tillväxt motiverar höjd syn på potentialen Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-18 Goda förutsättningar för 2014 Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Mar 2017 | Årsstämma 2016
30 Mar 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
14 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
26 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
13 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 Mar 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
25 Mar 2020 | Årsstämma 2019
26 Mar 2020 | Årligutdelning
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
28 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
15 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Mar 2021 | Årsstämma 2020
26 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
26 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner