Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 24 Sep 2018 | ScandiDos

Svag start på det nya verksamhetsåret

Försäljningen sjönk till SEKm 7,1 (9,7), vilket var under vår förväntan om SEKm 14. Avvikelsen förklaras till stor del av att kundernas beslutsprocess tar lång tid och därmed inte har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Jun 2018 | ScandiDos

Avslutar året på topp

Försäljningen steg till SEKm 18,7 (11,5), vilket var över vår förväntan om SEKm 17. Tillväxtökningen förklaras primärt av att försäljningen av Delta4 Discover tar fart igen efter en svag Q3…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Mar 2018 | ScandiDos

Produktionsstörning drog ned försä…

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Dec 2017 | ScandiDos

Varian ger tummen upp

Under kvartalet sjönk omsättningen till SEKm 10,5 (11,3), vilket motsvarade en minskning om 7% y/y och var under vår förväntan om SEKm 14. Primärt var den amerikanska marknaden som upplevde…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Oct 2017 | ScandiDos

Ökad andel repetitiva intäkter

Under kvartalet steg omsättningen till SEKm 9,7 (9,2), vilket motsvarade en ökning om 5% y/y och var något under vår förväntan om SEKm 11. Primärt var den europeiska marknaden något…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Jun 2017 | ScandiDos

Sum of the parts indikerar väsentlig…

Under Q4 omsatte bolaget SEKm 11,5 (9,4), vilket motsvarade en ökning om 23% y/y och var något under vår förväntan om SEKm 13. Bolaget mottog en Kina-order efter kvartalets utgång…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2017 | ScandiDos

Strålande utsikter

ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. Bolaget erbjuder system som med hög noggrannhet mäter stråldosen och analyserar utfallet inför och under pågående strålbehandling. Bolagets…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-09-24 Svag start på det nya verksamhetsåret Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Avslutar året på topp Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Produktionsstörning drog ned försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-18 Varian ger tummen upp Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-02 Ökad andel repetitiva intäkter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 2 Oct 2017 | ScandiDos

Ökad andel repetitiva intäkter

Under kvartalet steg omsättningen till SEKm 9,7 (9,2), vilket motsvarade en ökning om 5% y/y och var något under vår förväntan om SEKm 11. Primärt var den europeiska marknaden något svagare än fjolåret, men vägdes upp av en starkare amerikansk marknad. Kostnadsnivån var i linje med vad vi räknat med, men drivet av något lägre försäljningstillväxt uppgick EBITDA till SEKm -3,5 (-1,3) jämfört med vår förväntan om SEKm -2,5. Efter rapporten sänker vi vår försäljningsprognos med SEKm 2 på grund av något lägre försäljning under kvartalet. Dock ser vi fortsatt uppsida i aktien drivet av 1) att valideringen med Varian blir klar och kan accelerera försäljningen av Delta4 Discover 2) fortsatt ökad efterfrågebild av Delta4 Phantom- system som vi bedömer öka med en CAGR (årlig tillväxt) om ca 12%, från ca 120 st 2017/18e till 237 st under 2023/24e.

Ökar bruttomarginalen

Under kvartalet steg omsättningen till SEKm 9,7 (9,2), vilket motsvarade en ökning om 5% y/y och var något under vår förväntan om SEKm 11. Primärt var den europeiska marknaden något svagare än fjolåret, men vägdes upp av en starkare amerikansk marknad. Intresset för Delta4 Phantom+ system och dess tillbehör på den amerikanska marknaden var primärt drivkraften bakom tillväxtökningen. Värt att poängtera var att servicekontrakt fortsatte att öka, något som hjälpte bruttomarginalen att stiga till 80% (71%). Kostnadsnivån var i linje med vad vi räknat med, men drivet av något lägre försäljningstillväxt uppgick EBITDA till SEKm -3,5 (-1,3) jämfört med vår förväntan om SEKm -2,5.

Validering med Varian klar inom kort

Bolagsledningen meddelar att valideringen mellan Delta4 Discover och Varian börjar närma sig slutskedet. Då valideringen är klar förväntar vi oss en acceleration av försäljningen av Delta4 Discover, något som kommer hjälpa bolaget att nå break-even under 2018/19E. Även Elekta har börjat titta på att genomföra en validering av Delta4 Discover, något vi förväntar oss vara klart under 2018 och ytterligare accelerera försäljningen.

Små justeringar av estimaten men lägre finansiell risk

Efter rapporten sänker vi vår försäljningsprognos med SEKm 2 på grund av något lägre försäljning under kvartalet. Dock ser vi fortsatt uppsida i aktien drivet av 1) att valideringen med Varian blir klar och kan accelerera försäljningen av Delta4 Discover 2) fortsatt ökad efterfrågebild av Delta4 Phantom- system som vi bedömer öka med en CAGR (årlig tillväxt) om ca 12%, från ca 120 st 2017/18e till 237 st under 2023/24e. Efter kvartalets utgång genomförde bolaget en riktad nyemission på SEKm 15, vilket ger bolaget möjlighet att accelerera försäljningen ytterligare. Detta sänker även den finansiella risken i bolaget, vilket leder till att vi sänker risken i bolaget till Medel från Hög. Vi vill dock poängtera att den operationella risken är fortsatt hög. Men vid en godkänd validering ifrån Varian sjunker även den operationella risken, något som drar upp värderingen på bolaget till SEKm 442 (SEK 18 per aktie). Sammanfattningsvis ser vi en hög aktiepotential i bolaget till en medel hög risknivå.

Bolagsöversikt

2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 47 51 64 78 94
EBIT (mkr) -13 -13 -7 7 18
Vinst före skatt (mkr) -13 -14 -7 7 18
EPS, justerad (kr) -1 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 2 2 2 1 1
EV/EBITDA (x) -15 -16 -56 11 6
EV/EBIT (x) -10 -10 -19 19 7
P/E (x) 20 7

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 5 Enterprise Value (SEKm) 137
Högsta/Lägsta (12M) 11,7/4,4 Reuters/Bloomberg SDOSb.ST/SDOS SS
Antal aktier (m) 27 Listning First North
Börsvärde (SEKm) 140

Estimat och värdering (SEK)

2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 51 64 78 94
EBITDA (mkr) -9 -2 12 23
EBIT (mkr) -13 -7 7 18
Vinst före skatt (mkr) -14 -7 7 18
EPS, justerad (kr) 0 0 0 0
EK/Aktie (kr) 1 1 1 2
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) 158
EBIT marginal (%) -26 -10 9 19
ROE (%) -29 -16 16 32
ROCE (%) -34 -16 19 59
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 2 2 1 1
EV/EBITDA (x) -16 -56 11 6
EV/EBIT (x) -10 -19 19 7
P/E, justerad (x) 20 7
P/EK (x) 3 3 3 2
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2017-06-29 Sum of the parts indikerar väsentlig uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Strålande utsikter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
28 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
2 Oct 2017 | Årsstämma 2016
3 Oct 2017 | Årligutdelning 2016
28 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
2 Oct 2018 | Årsstämma 2017
3 Oct 2018 | Årligutdelning
14 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner