Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 28 May 2020 | Sensec Holding

Offensiv satsning på förvärv i Norden…

Sensec Holding rapporterade ett rörelseresultat på 1,4 mkr i Q1’20, ned från 1,7 mkr i Q1’19, och en rörelsemarginal på 7 % (8 %). Sensec Holding såg de första effekterna…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2020 | Sensec Holding

Offensiv satsning på förvärv i Norden…

Sensec Holding rapporterade ett rörelseresultat på 1,4 mkr i Q1’20, ned från 1,7 mkr i Q1’19, och en rörelsemarginal på 7 % (8 %). Sensec Holding såg de första effekterna…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2020 | Sensec Holding

Svagare avslutning på året 2019

Sensec Holding rapporterade ett rörelseresultat på 1,1 mkr i Q4’19, ned från 2,8 mkr y/y, samt ned jämfört med Q3’19 då resultatet var 2,9 mkr. Vi bedömer att den kraftiga…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Nov 2019 | Sensec Holding

Mot stark avslutning på 2019

Sensec Holding rapporterade ett rörelseresultat på 2,9 mkr i Q3’19, vilket var en klar förbättring jämfört med Q3’18 då det underliggande rörelseresultatet var -1,5 mkr (exklusive reavinst vid avyttring av…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 May 2019 | Sensec Holding

Sensec Holding - Stark orderingång i Q1…

Orderstocken i Q1’19 var 38% högre än vad den var i Q1’18. Den nordiska satsningen fortsätter och Sensec Holding planerar nya förvärv under året, vilket vi bedömer kan vara en…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Mar 2019 | Sensec Holding

Tillväxt i en osäker värld

Sensec Holding levererar säkerhetslösningar, vilket består i att sälja, marknadsföra och utföra teknisk service av röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, elektronisk övervakning, utrustnings för farliga ämnen samt kameraövervakning. Sensec Holdings…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-05-28 Offensiv satsning på förvärv i Norden Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 28 May 2020 | Sensec Holding

Offensiv satsning på förvärv i Norden

Sensec Holding rapporterade ett rörelseresultat på 1,4 mkr i Q1’20, ned från 1,7 mkr i Q1’19, och en rörelsemarginal på 7 % (8 %). Sensec Holding såg de första effekterna av Covid-19 i mars, med viss avmattning av efterfrågan på såväl nya projekt som reservdelar. Den 12 maj 2020 fattade styrelsen i Sensec Holding beslut om en satsning drivet av förvärv i Norden, vilken ska leda till en omsättning på 480–500 mkr vid utgången av 2022. Betalar Sensec Holding i snitt EV/Sales 0,45x i förvärven, och lyckas att leverera en omsättning på 480 mkr 2023 så bedömer vi att aktien har en potential att nå 2,80 kr per aktie på tre års sikt från idag. Det skulle då innebära en målmultipel för Sensec Holding 2023 på EV/Sales 1,04x, samt motsvara EV/EBIT på 15x antaget att Sensec Holding då integrerat de förvärvade bolagen och där uppnått marginaler i linje med Sensec Holdings historik kring 7 %.

7 % marginal i Q1’20, men stor osäkerhet framöver p g a Covid-19

Sensec Holding rapporterade ett rörelseresultat på 1,4 mkr i Q1’20, ned från 1,7 mkr i Q1’19, och en rörelsemarginal på 7 % (8 %). Nettoomsättningen på 20,1 mkr var ca 7 % lägre än föregående år. Sensec Holding såg de första effekterna av Covid-19 i mars, med viss avmattning av efterfrågan på såväl nya projekt som reservdelar. Perimeter Protection väntas fortsätta att visa en stabil utveckling framöver, och växte 15 % i kvartalet, medan övriga affärsområden kan komma att påverkas försäljningsmässigt under resterande del av året. Checkpoints omsättning föll 37 % i Q1’20. Sensec Holding har kapacitetsanpassat verksamheten samt vidtagit åtgärder som t ex korttidspermitteringar och ytterligare kostnadsbesparande åtgärder. Hur omfattande och långvariga effekterna i slutändan blir är givetvis svårt att sia om.

Ny offensiv förvärvsstrategi i Norden

Den 12 maj 2020 fattade styrelsen i Sensec Holding beslut om en satsning drivet av förvärv i Norden, vilken ska leda till en omsättning på 480–500 mkr vid utgången av 2022. Sensec Holding har sedan tidigare haft en uttalad förvärvsstrategi, och sannolikt har det lett till att Sensec Holding nu genom deras screeningprocess har en god kännedom om potentiella förvärvsobjekt. Målet är helt klart offensivt.

Hög potential om strategin lyckas

Betalar Sensec Holding i snitt EV/Sales 0,45x i förvärven, och lyckas att leverera en omsättning på 480 mkr 2023 så bedömer vi att aktien har en potential att nå 2,80 kr per aktie på tre års sikt från idag, vilket innebär en mycket hög potential i jämförelse med dagens kurs på 0,50 kr per aktie. Det skulle då innebära en målmultipel för Sensec Holding 2023 på EV/Sales 1,04x, samt motsvara EV/EBIT på 15x antaget att Sensec Holding då integrerat de förvärvade bolagen och där uppnått marginaler i linje med Sensec Holdings historik kring 7 %. Genomförs förvärven till högre multiplar så sjunker dock potentialen och skulle sannolikt även få ett negativt genomslag på värderingen av Sensec Holding. De senaste förvärven har dock gjorts till bra multiplar, vilket inger förtroende.

2020-05-18 Offensiv satsning på förvärv i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Svagare avslutning på året 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Mot stark avslutning på 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-07 Sensec Holding - Stark orderingång i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Tillväxt i en osäker värld Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

11 Apr 2019 | Årsstämma 2018
12 Apr 2019 | Årligutdelning
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
24 May 2019 | Extrastämma 2019
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
15 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
25 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
24 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Årligutdelning
15 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 May 2020 | Årsstämma 2019
29 Jun 2020 | Årsstämma 2019
14 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
13 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner