Senaste analysen | 18 Apr 2023 | Eagle Filters Group

Stark start för 2023

  Sammanfattning av Q1’22 publicerad Loudsprings Q1’22 medförde inga betydande nyheter då de största händelserna under våren offentliggjordes redan i bolagets Q4-rapport. Med en förstärkt kassa och avsmalnad bolagsportfölj har…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Mar 2023 | Eagle Filters Group

Mot 2023 med goda förutsättningar

  Sammanfattning av Q1’22 publicerad Loudsprings Q1’22 medförde inga betydande nyheter då de största händelserna under våren offentliggjordes redan i bolagets Q4-rapport. Med en förstärkt kassa och avsmalnad bolagsportfölj har…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Mar 2023 | Eagle Filters Group

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Sammanfattning av Q1’22 publicerad Loudsprings Q1’22 medförde inga betydande nyheter då de största händelserna under våren offentliggjordes redan i bolagets Q4-rapport. Med en förstärkt kassa och avsmalnad bolagsportfölj har…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Eagle Filters Group

Analyskommentar - Nedskrivningar inom…

  Sammanfattning av Q1’22 publicerad Loudsprings Q1’22 medförde inga betydande nyheter då de största händelserna under våren offentliggjordes redan i bolagets Q4-rapport. Med en förstärkt kassa och avsmalnad bolagsportfölj har…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2022 | Eagle Filters Group

Eagle Filters accelererar

  Sammanfattning av Q1’22 publicerad Loudsprings Q1’22 medförde inga betydande nyheter då de största händelserna under våren offentliggjordes redan i bolagets Q4-rapport. Med en förstärkt kassa och avsmalnad bolagsportfölj har…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2022 | Eagle Filters Group

Analyskommentar - Order om EUR 2,8 m…

  Sammanfattning av Q1’22 publicerad Loudsprings Q1’22 medförde inga betydande nyheter då de största händelserna under våren offentliggjordes redan i bolagets Q4-rapport. Med en förstärkt kassa och avsmalnad bolagsportfölj har…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Eagle Filters Group

Eagle Filters står redo för…

  Sammanfattning av Q1’22 publicerad Loudsprings Q1’22 medförde inga betydande nyheter då de största händelserna under våren offentliggjordes redan i bolagets Q4-rapport. Med en förstärkt kassa och avsmalnad bolagsportfölj har…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-04-18 Stark start för 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Mot 2023 med goda förutsättningar Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
2023-02-17 Analyskommentar - Nedskrivningar inom portföljbolagen Visa Stäng
2022-11-14 Eagle Filters accelererar Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Analyskommentar - Order om EUR 2,8 m till Eagle Filters Visa Stäng
2022-09-01 Eagle Filters står redo för accelererande expansion Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Odramatiskt Q1 på vägen mot ny struktur Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 5 May 2022 | Eagle Filters Group

Odramatiskt Q1 på vägen mot ny struktur

 

Sammanfattning av Q1’22 publicerad

Loudsprings Q1’22 medförde inga betydande nyheter då de största händelserna under våren offentliggjordes redan i bolagets Q4-rapport. Med en förstärkt kassa och avsmalnad bolagsportfölj har Loudspring förbättrat den finansiella situationen och står välpositionerat med fokus på kärnan i Eagle Filters.

Säkerställd finansiering men utmaningar i logistik

Loudspring nämnde att portföljbolagen påverkats av logistikproblem under utgången av 2021, och nämner att man under Q1’22 sett problem på marknader samt relaterade till komponenter. Mot bakgrund av orderböcker och avtal, ser vid goda förutsättningar för tillväxt i Loudsprings portföljbolag, se sammanfattning längre ned.

Justeringar

Vi gör inga estimatjustering sedan vår senast publicerade rapport. Vi noterar att bolaget fortsatt har problem med logistikkedjor men att bl.a. Eagle Filters har en stark orderbok vid utgången av Q1. Vår SotP-värdering indikerar ett oförändrat motiverat värde om EUR 0,19 – 0,21 per aktie och vi ser medelhög risk.

2022-04-05 Mot ny inriktning med stärkt kassa Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
2021-11-05 Uppdatering för tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-09 Rapport för H1'21 Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Tillväxt för Eagle ger ökat kapitalbehov Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 Lägre mål men fortsatt stor NAV-rabatt Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Blandat Q3, men 2021 ser lovande ut Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Blandad pandemipåverkan men starka utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Eagle ska tillverka andningsskydd för Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Stabilt första kvartal för dragloken i portföljen Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-05 Bra momentum in i 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-01 Laddar för att stärka de finansiella musklerna Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Värdeskapande i ökat resursutnyttjande Ladda ner | Visa Stäng