Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 28 May 2021 | Skogsfond Baltikum

Nav-uppdatering Q1

  NAV-uppdatering för första kvartalet Skogsfond Baltikum rapporterar NAV för utgången av Q1. NAV (substansvärde) uppgår till 102,9 EUR per A-aktie, vilket motsvarar 1 053 kr vid kursen SEK/EUR 10,23.…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2021 | Skogsfond Baltikum

Avslutar händelserikt år

  Planenliga förvärv under 2020 Skogsfond Baltikum avslutade 2020 med 7 087 ha fördelade över Lettland och Litauen, vilket innebär att förvärven för 2020 summeras till 6 376 ha. Vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Oct 2020 | Skogsfond Baltikum

Substansvärdet ökar i kvartalet

Skogsfond Baltikum har ett substansvärde per aktie om 104,7 EUR vid utgången av tredje kvartalet, vilket motsvarar ca 1107 kr. Vid halvårsskiftet uppgick motsvarande NAV till 102,4 EUR, vilket vid…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2020 | Skogsfond Baltikum

Planenliga förvärv under perioden

I H1 förvärvades 4 600 HA skog och bolaget hade 5 300 hektar vid periodens utgång. Efter periodens utgång har bolaget förvärvat eller avtalat om förvärv av 770 HA i…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Jun 2020 | Skogsfond Baltikum

Nyemission för att finansiera fortsatta…

Skogsfond Baltikums pågående nyemission ska finansiera förvärv av skogsfastigheter på den Baltiska marknaden. Den baltiska skogen har flera attraktiva egenskaper, bland annat är den billigare än den svenska och har…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2020 | Skogsfond Baltikum

Pengar växer på träd

Skogsfond Baltikum förvärvar och förvaltar skogstillgångar i Baltikum med avsikten att avyttra tillgångarna efter en förutbestämd tidsperiod om åtta år. Med en välutvecklad förvärvsstrategi och tillväxtfokuserat skogsbruk ska bolaget generera…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2021-05-28 Nav-uppdatering Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-08 Avslutar händelserikt år Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Substansvärdet ökar i kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Planenliga förvärv under perioden Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 Nyemission för att finansiera fortsatta förvärv Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 Jun 2020 | Skogsfond Baltikum

Nyemission för att finansiera fortsatta förvärv

Skogsfond Baltikums pågående nyemission ska finansiera förvärv av skogsfastigheter på den Baltiska marknaden. Den baltiska skogen har flera attraktiva egenskaper, bland annat är den billigare än den svenska och har historiskt uppvisat en högre kvot mellan förvärv och avyttring. Vi anser att bolaget har god förmåga att förvärva skogsfastigheter och bedömer att förvärvspriset per kubikmeter är 21 – 25 EUR. Vi tror på en bruttotillväxt om 4,7 %, en avverkningskvot om 1,2 – 1,5 och en slutlig portföljpremie om 20 %. Premien motiveras bland annat av det ökade intresset hos institutionella investerare att förvärva stora skogsportföljer i regionen. Vår värdering baseras på att avkastning från förvaltning och från slutlig portföljpremie diskonteras separat och summeras. Vi ser ett motiverat värde om 129 EUR per aktie.

Nyemission för fortsatta förvärv

Skogsfond Baltikum genomför just nu en nyemission för att finansiera fortsatta förvärv av fastighetsbestånd i Baltikum. Målet är att förvärva och underhålla skogsbestånden med målet att sälja hela skogsbeståndet till en premie efter den planerade löptiden fram till 2026. Skogsfond Baltikum skiljer sig från traditionella skogsbolag genom den uttalade strategin att avyttra portföljen efter löptiden.

Lukrativa tillgångar

Baltisk skog medför exponering mot ett tillgångsslag med hög tillväxt och låga förvärvskostnader. Skogsbeståndet i Baltikum är fragmenterat och en normal fastighet är fördelad mellan olika trädslag. Skogsfond Baltikum har en affärsidé som bygger på att ackumulerade skogsfastigheter historiskt har sålts till en premie, och att värde därmed kan genereras genom att förvärva ett stort antal små fastigheter.

Värdering

Värderingen baseras på ett förvärvspris per m3 om EUR 21 – 25, bruttotillväxt i skogsbeståndet om 4,7 %, en avverkningskvot om 1,2 – 1,5 under löptiden och en slutlig portföljpremie om 20 %. I vår initieringsanalys värderade vi portföljpremie och avkastning från förvaltning separat. Vi diskonterade resultat från delarna med hänsyn till samtliga avgifter och kostnader förenade med verksamheten. Vårt bedömda värde per aktie är 129 EUR.

2020-05-18 Pengar växer på träd Ladda ner | Visa Stäng

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner