Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 24 Oct 2019 | Midsona

Besparingsprogrammet börjar ge resultat…

Omsättningen sjönk 1% y/y till 765 mkr (773), på grund av det avslutande försäljningsuppdraget från Alpro. Vår prognos låg på 848 mkr och avvikelsen låg primärt i att vi räknat…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2019 | Midsona

Köper bolag för 694 mkr

Den organiska tillväxten i Q2’19 uppgick till -10%, framförallt på grund av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro) samt att påskveckan inföll under april i år jämfört med mars i fjol. Däremot…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2019 | Midsona

Höjer de finansiella målen

Den organiska tillväxten i Q1’19 uppgick till -2,6%, primärt drivet av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro). Däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 5,6%, genom en kraftig försäljningstillväxt av varumärket Friggs,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2019 | Midsona

Svag krona drar ned resultatet

Den organiska tillväxten uppgick till -1,4%, däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 2,9%. Försäljningen uppgick till 755 mkr (571) jämfört med vår förväntan om 797 mkr. Avvikelsen förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2018 | Midsona

Fortsatt stark organisk tillväxt

Midsonas försäljning ökade med 48% y/y till SEKm 714, jmf med vår förväntan om SEKm 688. Den bakomliggande drivkraften var en kombination av en 5% tillväxt inom bolagets prioriterade varumärken…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Midsona

Ett stort kliv ut i Europa

Midsona köper Davert för SEKm 511 med hjälp av en ny kreditfacilitet, vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel om 9,7x på 2017 resultat. Under samma period värderades Midsona till EV/EBITDA 19,8x. Midsona…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Apr 2018 | Midsona

Växlar upp trots motvind från Påsk

Midsonas försäljning ökade med 17% y/y till SEKm 610, jmf med vår förväntan om SEKm 602. Bakomliggande faktorer var tillväxt inom alla fyra geografiska affärsområden. Tillväxten var både förvärvsdriven och…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-10-24 Besparingsprogrammet börjar ge resultat Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-24 Köper bolag för 694 mkr Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Höjer de finansiella målen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Svag krona drar ned resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 Fortsatt stark organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Ett stort kliv ut i Europa Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-30 Växlar upp trots motvind från Påsk Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 Lever upp till höga förväntningar Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Blickar på Europa Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 Förvärvsresan fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Rörelsemarginalen på rätt väg Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-10 Tillväxt för ekologiska varumärken Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Nya varumärken stärker försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 31 Oct 2016 | Midsona

Nya varumärken stärker försäljningen

Nettoomsättningen ökade med 42% och uppgick till SEKm 522 (367) under Q3. Drivkraften bakom uppgången var primärt förvärvet av Internatural samt gynnsamma valutaeffekter. Rensat för detta sjönk omsättningen med 2% trots högre försäljning för flera av koncernens prioriterade varumärken. Minskningen förklaras avavslutade uppdrag i Norge samt ogynnsamt väder i juli. Bruttomarginalen minskade till 33,3% (38,4), vilket var ca 4%-enheter under vår förväntan. Detta förklaras av ökad försäljning till dagligvaruhandeln (lägre marginaler) samt en ogynnsam produktmix. Vi sänker vår EPS-prognos primärt drivet av att nyemissionen resulterade i 14m nya aktier mot våra förväntningar om 10m, Vi höjer våra EBIT prognoser för 2017 & 2018 med 4,2% respektive 4,5% drivet av ökad lönsamhet för den norska regionen.

Förvärvsdriven tillväxt

Nettoomsättningen ökade med 42% och uppgick till SEKm 522 (367) under Q3. Drivkraften bakom uppgången var primärt förvärvet av Internatural samt gynnsamma valutaeffekter. Rensat för detta sjönk omsättningen med 2% trots högre försäljning för flera av koncernens prioriterade varumärken. Minskningen förklaras avavslutade uppdrag i Norge samt ogynnsamt väder i juli. Bruttomarginalen minskade till 33,3% (38,4), vilket var ca 4%-enheter under vår förväntan. Detta förklaras av ökad försäljning till dagligvaruhandeln (lägre marginaler) samt en ogynnsam produktmix. Justerat rörelseresultat steg till SEKm 35 (25), vilket var lägre än vår prognos om SEKm 46. Rapporterad (inklusive omstruktureringskostnader i Norge samt förvärvskostnad) EBIT uppgick till SEKm 16 (11). Resultat efter skatt blev SEKm 7 (39) vilket motsvarade SEK 0,25 per aktie.

Den norska verksamheten är på bättringsvägen

Förvärvet av Internatural med varumärket Helios var den primära anledningen till försäljningsökningen på 50% i Norge. Norge står nu för ca 28% av bolagets totala försäljning. Bolaget har dessutom lanserat nya produkter från varumärkena Friggs och Supernature, vilket tillsammans med en högre efterfrågan från hälsofackhandels bidragit till en ökad försäljning. Bolaget genomför även ett omstruktureringsprogram för regionen. Detta har belastat kvartalet med SEKm 13 i engångskostnader. Vi bedömer att regionen står inför en signifikant resultatförbättring under början av 2017 i samband med att omstruktureringsprogramet börjar ge effekt.

Fortsatt billig värdering

Vi sänker vår EPS-prognos med 35% för 2016 samt 3,9% & 3,6% för 2017 respektive 2018. Nedjusteringarna beror primärt på att nyemissionen resulterade i 14m nya aktier mot våra förväntningar om 10m, Vi höjer våra EBIT prognoser för 2017 & 2018 med 4,2% respektive 4,5% drivet av ökad lönsamhet för den norska regionen. Bolaget handlas på våra prognoser på ett P/E 14,9x för 2017 vilket vi tycker är attraktivt givet: 1) den stark varumärkesportfölj, 2) bolagets förvärvsintensiva strategi och starka kassaflöden samt 3) nischen mot hälsa, välbefinnande och egologiskt.

2016-07-20 Marknadsledare inom ekologiska kolonialprodukter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-08 Stärker sin position via förvärv av Internatural Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Starka kassaflöden minskar skuldsättningen Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 Ekologiska trenden skall driva försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-29 Stark försäljningstillväxt efter förvärvet av Urtekram Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-23 Starkare plattform efter förvärv av Urtekram Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-08 Förvärv av ledande aktör inom ekologiska livsmedel Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-05 Utmanande första kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-29 Förbättrad rörelsemarginal Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-23 Förbättringsåtgärder under andra kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-06 Rörelseresultat i linje med i fjol Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-18 Starka kassaflöden och höjd utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-13 Avslutar året med förvärv Visa Stäng

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Dec 2017 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
19 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
30 Oct 2019 | Halvårsutdelning
31 Oct 2019 | Extrastämma 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner