Datum Rubrik Alternativ
2023-11-15 Upprepar guidning, men med lägre visabilitet Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 En ny giv Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 Guidning för helåret visar att tillväxten är tillbaka Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Arbetar av orderbok från 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Orderbok visar att tillväxt är på väg tillbaka Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Analyskommentar - Vinstvarning med anledning av försenade leveranser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Flertalet utmaningar framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Organisk tillväxt accelererar Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Analyskommentar - Visar på stark organisk och förvärvad tillväxt Visa Stäng
2022-07-22 Analyskommentar - School Guard lanseras på Google Cloud Marketplace Visa Stäng
2022-05-25 Kapitalmarknadsdag sätter tempot framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Analyskommentar - Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Underskattad volatilitet i intäkterna Visa Stäng
2022-03-21 Analyskommentar - Kommentar kring organisk tillväxt Visa Stäng
2022-02-21 MRR-tillväxt och bruttomarginal når rekordnivåer Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Nytt motiverat värde till följd av kommersialiseringsplan Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 Förvärvar Agent Vi Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-09 Tilltagande tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-10 I linje med våra förväntningar samt bekräftar kommersialiseringsplan Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-01 Avtal med Milestone samt positiva signaler ändrar riskbild Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Imponerande SaaS tillväxt i tufft pandemiläge Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Avtal med Axis ändrar spelplanen Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Kapitalanskaffning banar väg för kommersialisering Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-07 Ett lugnt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-24 G4S implementerar Irisitys AI-videoanalys Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Övervintrar Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Förseningar men stark balansräkning Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Högre takt än väntat i utrullning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Utrullningen långsammare än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 MRR fortsätter att stiga Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23  Förvärv och förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Nyemission, förvärv och fler LOIs Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 MRR stiger kraftigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-17 Samarbetsavtal, pilotprojekt och syntetiska optioner Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Full gas mot SaaS Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Nya produkter och resan mot SaaS fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Mar 2018 | Irisity

Nya produkter och resan mot SaaS fortsätter

Irisity avslutar kvartalet med ett rörelseresultat som var över vår förväntan. Helåret avslutar man dock i linje med våra estimat. Vi ser positivt på att bolaget under Q4 2017 identifierat arbetet med att sälja sina licenser internationellt och tror att detta arbete kan bära frukt under H2 2018. Efter kvartalets utgång har man lanserat två nya produkter IRIS Parking och PeopleMetrics. IRIS Parking hjälper bilar till lediga parkeringsplatser i parkeringshus och PeopleMetrics analyserar personflöden inom detaljhandel och mässhallar. Vi ser positivt på att bolaget ständigt hittar nya användningsområden för sina produkter och tror att det kommer bidra till att man når de målen uppsatta i samband med nyemissionen. Vi tror att 2018 kommer bli ett starkt år då man har kapital som tillkom i samband med nyemissionen för att klara de långa säljcyklar som transformationen till SaaS-bolag innebär. Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i bolaget till en hög risk.

Q4 starkare än väntat

Bolaget rapporterar EBIT som var högre än våra estimat för kvartalet (SEKm 1,3 vs 0,5). Helåret avlutar man dock i linje med våra estimat.  Vi ser positivt på att bolaget fortsätter röra sig emot en SaaS-orienterad modell och att man under Q4 2017 har identifierat arbetet med att sälja licenssamarbeten internationellt något som vi tror kommer börja bära frukt under H2 2018.

Ny användningsområden för algoritmerna

Efter kvartalets utgång har bolaget presenterat två användningsområden för sina algoritmer IRIS Parking och PeopleMetrics. IRIS Parking använder Irisitys algoritmer för att guida bilar i parkeringshus till lediga platser och PeopleMetrics som mäter personflöden i detaljhandel samt mässhallar. Informationen PeopleMetrics samlar leder sedan till att aktörer inom detaljhandel kan optimera butiksyta. Vi ser dessa två nya användningsområden som något positivt. De ökar även Irisitys adresserbara marknad markant vilket rättfärdigar bolagets ambitiösa finansiella  mål som presenterades i samband med nyemissionen. Att bolaget presenterar fler produkter styrker våra prognoser och vi tror att bolaget kan visa en positiv EPS 2019.

Långa säljcykler men 2018 kan bli ett starkt år

Irisity i en transformation från att agera på samma marknad och o konkurens med traditionella övervakningsbolag till att bli ett Renodlat SaaS-bolag. För att finansiera denna transformation har bolaget har nyligen fyllt på kassan med en nyemission. Vi tror att denna transformation kommer börja ta fart under 2018 och vi räknar med att samarbetsavtal med större bevakningsbolag kommer presenteras under Q2-Q3 2018. När väl dessa licensintäkter börjar erhållas och kontrakt kommuniceras kommer bolaget kunna vända till lönsamhet och bolagets rabatt mot traditionella SaaS-bolag kommer succesivt att minska. Sammanfattningsvis ser vi hög potential i aktien men, till en fortsatt hög risk. Vi motiverar riskbilden med att man inte visat några större samarbetsavtal.

2018-02-01 Bolaget som ser allt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023