Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Feb 2019 | DDM Holding

Rekordkvartal och bud

Net collections i fjärde kvartalet ökade med 79% till EUR 22,7m, något över våra estimat och den högsta siffran i bolagets historia. På helåret uppgick Net collections till EUR 65,7m,…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Nov 2018 | DDM Holding

Slopade finansiella mål

Net collections för DDM uppgår till EURm 16,8 vilket är en ökning med 153% från Q3’17 och en tillväxt om 9% q/q. Cash EBITDA ökar med 6,5% q/q till EURm…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Aug 2018 | DDM Holding

Q2 visar vägen framåt

DDM rapporterar net collections om EURm 15,5 vilket är en signifikant ökning om 55% från Q2’17. Gross ERC (estimated remaning collections) uppgår nu till EURm 269, vilket är en ökning…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | DDM Holding

Signifikant investering på Balkan visar…

DDM börjar 2018 starkt med en indrivning (net collections) om EURk 10 683. Vidare gör bolaget en signifikant investering på Balkan med fokus på Kroatien och Slovenien om EURm 30 sent…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2018 | DDM Holding

Nya mål, fortsatt expansion 2018

DDM avslutar 2017 med ett starkt kvartal, net collections (andel av förvärvande lån som drivits in)har ökat med 22% emot Q4’16 och bolagets cash EBITDA ökar med 28%. Man har…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Nov 2017 | DDM Holding

Högt tempo ger ljus framtid

DDM uppnådde under Q3 en rekordsiffra i portföljstorlek som visas i ”ERC” eller ”Estimated Remaining Collections”. Efter utgången av Q3 var storleken på ERC EURm 255, en ökning med 200%…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Aug 2017 | DDM Holding

Förväntningarna överträffas med rå…

Efter ett digert arbete med att förbereda balansräkningen under första halvan av 2017 har DDM nu slagit till och gjort två portföljköp den senaste månaden. Dessa överträffar väsentligt målet för…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-02-26 Rekordkvartal och bud Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Slopade finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-01 Q2 visar vägen framåt Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Signifikant investering på Balkan visar vägen framåt Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Nya mål, fortsatt expansion 2018 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Mar 2018 | DDM Holding

Nya mål, fortsatt expansion 2018

DDM avslutar 2017 med ett starkt kvartal, net collections (andel av förvärvande lån som drivits in)har ökat med 22% emot Q4’16 och bolagets cash EBITDA ökar med 28%. Man har även slagit investeringsrekord, EURm 83 har investerats under 2017.  Helåret 2017 blir dock inte lika starkt med en ökning av net collections om 9%. Anledningen till att portföljen vuxit snabbare än indrivningen är att bolaget har skiftat från att huvudsakligen investera i blancolån och konsumentfodringar till att köpa säkerställd skuld. Säkerställd skuld har en längre indrivningstid men ofta högre recovery rate vilket leder till en bättre intjäning, något vi såg under Q4. De ständigt sjunkande finansieringskostnaderna (obligationsräntan har fallit från 13% Q4’16 till 8%Q4’17) i kombination med det ambitiösa målet att man under 2018 siktar på att investera EURm 165 gör att vi ser hög potential i aktien men till hög risk.

En stark avslutning på året…

DDM avslutar året starkt med en kraftig ökning på 22% emot Q4 2016 av net collections (andel av förvärvande lån som drivits in). Detta gör att bolagets cash EBITDA ökar med 28% i jämförelse med samma period 2016. Bolaget har totalt investerarat EURm 21 under perioden vilket gör att totala investeringar under 2017 slutar på EURm 83 mot det tidigare uppjusterade målet om EURm 120 som hade kommunicerats tidigare. Vi tror att anledningen till att man inte nådde upp till det justerade målet var att ett antal affärer drog ut på tiden och kommer annonseras under Q1 2018. Den stora kassan på EURm 58 tyder på att fortsatta förvärv är att vänta.

…men inte lika starkt på helårsbasis
Bolaget avslutar 2017 med net collections på EURm på 34,7, en ökning med cirka 9% från 2016. Vi hade förväntat oss en högre siffra då bolaget har investerat stort under året som nämns ovan. Förklaringen till den lägre takten i net collections är enligt bolaget är att man har övergått från att köpa icke säkerställda lån till att köpa säkerställda lån. Dessa tar enligt bolaget längre tid att driva in då panter måste realiseras. Fördelen med säkerställda lån är att de ofta har ett högre indrivningsvärde och längre livstid jämtemot blancolån och konsumentkrediter. På sikt ser vi positivt på övergången till en portfölj med högre grad säkerställda lån och under Q4 2017 har de första delarna av den nyligen förvärvade Greklands portföljen med hög andel säkerställda lån börjat drivas in. Vi är därför fortsatt positiva till bolaget och tror att 2018 kan bli ett starkt år.

2018 kommer bli ett spännande år

Under 2017 har många av pusselbitarna för en hög intjäning framöver lagts på plats. Den första är att man börjat jobba med att sänka sina finansieringskostnader, man har nu en snittränta på sina obligationer om 8% att jämföra med 13% under Q4 2016. Detta gör att hävstången i DDMs verksamhet ökar signifikant vilket gör att vi höjer våra EPS-estimat för 2018 med 6% och 20% för 2019. Den andra pusselbiten är att vi ser att man börjat driva in de säkerställda skulder som förvärvades i samband med att bolaget investerade i Grekland. Vi ser även positivt på att bolaget höjer sina mål, EURm 165 ska investeras under 2018 och Gross Estimated Remaning Collections (ERC) ska öka med minst 50%, detta trots att man endast guidar för en OPEX ökning om ca 30%. Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i aktien för 2018 både på grund av tillväxten men, även p.g.a. den låga värderingen om P/E 2,8x på 2018 års EPS.

Bolagsöversikt

2016 2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 324 361 610 783 796
EBIT (mkr) 93 127 216 283 286
Vinst före skatt (mkr) 48 12 48 145 142
EPS, justerad (kr) 3 0 5 9 9
EV/Försäljning (x) 1 4 2 1 1
EV/EBITDA (x) 2 5 2 1 1
EV/EBIT (x) 6 12 5 4 4
P/E (x) 8 131 5 3 3

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm) 862
Kurs vid analys 28 Enterprise Value (SEKm) 1
Högsta/Lägsta (12M) 57,0/27,7 Reuters/Bloomberg DDM.ST/DDM SS
Antal aktier (m) Listning First North
Börsvärde (SEKm) 386

Estimat och värdering (SEK)

2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 361 610 783 796
EBITDA (mkr) 313 535 691 702
EBIT (mkr) 127 216 283 286
Vinst före skatt (mkr) 12 48 145 142
EPS, justerad (kr) 0 5 9 9
EK/Aktie (kr) 22 26 36 45
Utdelning (kr)
Vinst/Aktie tillväxt (%) -88 1 88 -2
EBIT marginal (%) 35 35 36 36
ROE (%) 2 20 30 23
ROCE (%) 15 18 19 15
Nettoskuld/EK (%) 2 2 2 2
EV/Försäljning (x) 4 2 1 1
EV/EBITDA (x) 5 2 1 1
EV/EBIT (x) 12 5 4 4
P/E, justerad (x) 131 5 3 3
P/EK (x) 2 1 0 0
Direktavkastning (%)
2017-11-07 Högt tempo ger ljus framtid Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-07 Förväntningarna överträffas med råge Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 DDM - Pusselbitarna på plats för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-09 En positiv spiral kan börja Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-24 Positionerade för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-22 Positionerade för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
8 Mar 2017 | Extrastämma 2017
11 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Årsstämma 2016
1 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
3 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
2 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
18 Dec 2017 | Extrastämma 2017
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Årligutdelning
31 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner