Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 20 Mar 2020 | Nexam Chemical Holding

Nya finansiella mål föranleder högre…

I samband med att Nexam publicerade prospektet för nyemissionen offentliggjorde man nya finansiella mål. De finansiella målen påvisar ambitiösa tillväxtmål där försäljningstillväxten ska uppgå till minst 25 % årligen över…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2020 | Nexam Chemical Holding

Fortsatt expansion inom tillväxtområde…

Försäljningen under det sista kvartalet 2019 uppgick till 32 mkr, där tillväxten främst drevs av stark utveckling inom Performance Chemicals. Efter rapporten höjer vi vår intäktsestimat för 2020 till 174…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2019 | Nexam Chemical Holding

Ökad försäljning i Nordamerika &…

Nexam Chemical rapporterar ett kvartal som är i linje med vår förväntan. Omsättningen uppgick till 31,1 mkr (25,6), vilket motsvarar en tillväxt på 21% y/y. Den ökade omsättningen härrör primärt…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2019 | Nexam Chemical Holding

På marknad med strukturell medvind

Vi inleder bevakning på Nexam Chemical Holding, ett nischat specialkemibolag som utvecklar och tillverkar patenterade additiv som förbättrar och effektiviserar polymera material, för en mer hållbar samhälls- och klimatutveckling. Marknaden…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-03-20 Nya finansiella mål föranleder högre estimat Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 20 Mar 2020 | Nexam Chemical Holding

Nya finansiella mål föranleder högre estimat

I samband med att Nexam publicerade prospektet för nyemissionen offentliggjorde man nya finansiella mål. De finansiella målen påvisar ambitiösa tillväxtmål där försäljningstillväxten ska uppgå till minst 25 % årligen över en konjunkturcykel med god lönsamhet. Bolaget guidar för intäkter 2022 om 275 – 325 mkr vilket motsvarar en CAGR om 28 – 36 %. Nexam har även indikerat vilka belopp som kommer att genereras av samarbetet med Diab för de kommande två åren. Sammantaget gör detta att vi ser anledning att justera estimaten uppåt. Vi bedömer att Nexams intäkter för helåret 2022 kommer att uppgå till 263 mkr vilket motsvarar en CAGR om 26 % för perioden 2020–2022. 2022 bedömer vi att Nexam kan ha en EBITDA-marginal om 11,8 %. Vår multipelvärdering indikerar ett motiverat värde per aktie om 6,85 – 7,25 kr.

Nya finansiella mål

I samband med publiceringen av prospektet för den förestående nyemissionen presenterade Nexam Chemical nya finansiella mål. De nya målen indikerar en hög ambition beträffande framtida omsättningstillväxt och Nexam guidar för en omsättning år 2022 i spannet 275 – 325 mkr. Över en konjunkturcykel har bolaget målsättningen att årligen uppnå en genomsnittlig omsättningstillväxt som uppgår till minst 25 %, med god lönsamhet. Försäljningsmålen underbyggs av stark prognostiserad tillväxt huvudsakligen inom PET-skumsegmentet, men även tillväxt inom högprestandaapplikationer och Masterbatch.

Tillväxtmål uppnåbara under prognosperiod

I likhet med tidigare analys ser vi en stark tillväxt i den underliggande marknaden för PET-skum. Vi bedömer att bolaget har goda möjligheter att dra nytta av den starka marknadstillväxten, och vi bedömer därför att bolaget har potential att åtminstone uppnå de finansiella tillväxtmålen om 25 % årligen över vår prognosperiod. Nexam meddelade nyligen att bolaget bedömer att avtalet med Diab kan generera intäkter om 110 mkr för perioden 2020–2021, vilket ger en tydligare indikation om intäkterna som genereras av samarbetet.

Nytt motiverat värde

De nya finansiella försäljningsmålen för 2020–2022 är över estimaten i vår senast publicerade analys. Avvikelsen mot våra estimat är främst beroende på tillväxtmålen inom Performance Chemicals. Mot bakgrund av de nya finansiella målen och de indikerade intäkterna från Diab-affären under 2020–2021 höjer vi våra estimat. För 2022 prognostiserar vi intäkter om 263 mkr. Våra intäktsestimat resulterar i en CAGR i nettoomsättningen om 26 % för perioden 2020–2022. Vi bedömer även högre lönsamhet grundat i bolagets lönsamhetsguidning och de högre intäkterna. Därmed höjer vi lönsamhetsestimaten för 2020–2022. För 2022 bedömer vi att Nexam kan uppvisa EBITDA om 31 mkr, motsvarande en EBITDA-marginal om 11,8 %. Värderingsansatsen är en multipelvärdering som värderar Nexam mot relevanta jämförelsebolag med liknande tillväxt- och resultatutsikter. Värderingen indikerar ett värde i spannet 6,85 – 7,25 kr per aktie. Värderingen tar hänsyn till kapitaltillskott motsvarande en nettolikvid om 59 mkr och utspädningseffekten av 11,3 miljoner ytterligare aktier.

2020-02-21 Fortsatt expansion inom tillväxtområde Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Ökad försäljning i Nordamerika & Asien Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 På marknad med strukturell medvind Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
4 Mar 2020 | Extrastämma 2020
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
8 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
13 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Årligutdelning
17 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
28 Jan 2021 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner