Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Mar 2020 | Diamyd Medical

En positiv överraskning

Nettoomsättningen sjönk till 0,3 mkr (0,4), vilket var i linje med vår förväntan. Försäljning av GAD-protein är volatil mellan kvartalen. Under kvartalet har Diamyd och det amerikanska läkemedelsbolaget Protein Sciences…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2020 | Diamyd Medical

Ny analys ger stöd för uppvärdering

Nettoomsättningen sjönk till 0,1 mkr (0,3), vilket var under vår förväntan. Avvikelsen ligger i en lägre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (sep-nov)…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2019 | Diamyd Medical

Stor potential trots negativ studie

Nettoomsättningen steg till 0,3 mkr (0,1), vilket var över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en högre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (jun-aug)…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Jun 2019 | Diamyd Medical

Resultat från fas IIb-studien under Q3…

Nettoomsättningen steg till 0,9 mkr (0,0), vilket var ca 0,6 mkr över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en högre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Efter…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Mar 2019 | Diamyd Medical

DIAGNODE-2 nära fullrekryterad

Rörelsekostnaderna i Q2 (dec-feb) uppgick till 10,5 mkr (9,1), vilket var ca 2 mkr lägre än vårt estimat. Avvikelsen ligger i lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Resultatet efter skatt uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jan 2019 | Diamyd Medical

Finansiering säkrad

Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 8,8 (11,5), vilket var ca SEKm 3 lägre än vårt estimat. Avvikelsen ligger i lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Därmed skruvar vi ned vår förväntade kostnadsbild med…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Diamyd Medical

På väg att lösa diabetesgåtan

Diamyd Medical arbetar för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två projekt 1) diabetesvaccinet Diamyd® för…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-03-26 En positiv överraskning Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-23 Ny analys ger stöd för uppvärdering Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 Jan 2020 | Diamyd Medical

Ny analys ger stöd för uppvärdering

Nettoomsättningen sjönk till 0,1 mkr (0,3), vilket var under vår förväntan. Avvikelsen ligger i en lägre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (sep-nov) uppgick till 6,8 mkr (8,7), vilket var ca 2 mkr lägre än vårt estimat på grund av lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Efter rapporten drar vi ned vårt kostnadsestimat för 2019/20e med 4 mkr drivet av lägre projektkostnader. Den ökande förståelsen av hur patientsubgrupper svarar på Diamyd samt positiva uppföljningsdata av DIAGNODE-1-studien gör att vi justerar upp chansen att nå marknaden för Diamyd till 25% från 18%. Detta leder till att vi justerar upp vårt motiverade värde till 1 604 mkr (1 195) vilket motsvarar 23 kr per aktie. Drivet av den starka kursutvecklingen ser vi nu en medelpotential i aktien till fortsatt hög risk.

Lägre kostnader än beräknat

Nettoomsättningen sjönk till 0,1 mkr (0,3), vilket var under vår förväntan. Avvikelsen ligger i en lägre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (sep-nov) uppgick till 6,8 mkr (8,7), vilket var ca 2 mkr lägre än vårt estimat på grund av lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Resultatet efter skatt uppgick till -6,7 mkr (-8,5) och bolagets kassa uppgick till 50,6 mkr (31,8).

Specifika gener har betydelse för utfallet

Diamyd har tillsammans med akademiska och kliniska forskare analyserat de tre tidigare publicerade studier med över 530 patienter med diabetes typ-1. Analysen visar att effekten av Diamyds behandling skiljer sig beroende på förekomst eller avsaknad av specifika gener. Patienter som var positiva för vissa HLA-genotyper och som behandlades med det högsta antalet doser av Diamyd uppvisade en statistiskt signifikant behandlingseffekt på ca 60% jämfört med placebo efter 15 månader från studiestart. Uppskattningsvis har 50% av alla patienter som var med i analysen de HLA-gener som är kopplade till bästa effekt av vaccinet. Det är sedan tidigare känt att genetiska variationer i HLA-molekylen utgör en av de mest betydande riskfaktorerna för typ 1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar. Resultaten av analysen gör det möjligt att exakt identifiera de patienter som har stor sannolikhet att svara på behandling med Diamyd.

Drar upp Diamydprojektet till 25% (18%)

Efter rapporten drar vi ned vårt kostnadsestimat för 2019/20e med 4 mkr drivet av lägre projektkostnad. Den ökande förståelsen av hur patientsubgrupper svarar på Diamyd samt positiva uppföljningsdata av DIAGNODE-1-studien gör att vi justerar upp chansen att nå marknaden för Diamyd till 25% från 18%. Detta leder till att vi justerar upp vårt motiverade värde till 1604 mkr (1195) vilket motsvarar 23 kr per aktie. Detta bygger på en summering av förväntade kassaflöden från bolagets olika utvecklingsprojekt diskonterade med en WACC på 12%. Resultaten från de pågående kliniska studierna kan dock ändra dessa antaganden snabbt. Drivet av den starka aktieutvecklingen ser vi nu en medelpotential i aktien till fortsatt hög risk.

2019-12-03 Stor potential trots negativ studie Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Resultat från fas IIb-studien under Q3’20 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 DIAGNODE-2 nära fullrekryterad Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Finansiering säkrad Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 På väg att lösa diabetesgåtan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
15 Nov 2018 | Årsstämma 2018
16 Nov 2018 | Årligutdelning
23 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
26 Jun 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
2 Oct 2019 | Bokslutskommuniké 2019
21 Nov 2019 | Årsstämma 2019
22 Nov 2019 | Årligutdelning
22 Jan 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
25 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
24 Jun 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
7 Oct 2020 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner