Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 11 Nov 2018 | Arise

Starkt kassaflöde backar upp nytt…

Ett överraskande starkt rörelseresultat på SEKm 72 i Q3 ger gott stöd åt bolagets nya ambitiösa mål att minska nettoskulden från dagens SEK 957 till under SEKm 700 vid slutet…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2018 | Arise

Ökat fokus på växande pipeline

Trots en uppgång i kraft- och certifikatpriserna så pressade frånvaron av projektförsäljningar och svag vindkraftsproduktion intäkter och EBIT till SEKm 48 resp. SEKm 6 i Q2. Med Krange Vinds två…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Arise

Projektverksamheten avgörande trots…

Intäkterna i första kvartalet blev svagare än vi räknat med på grund av lägre utvecklingsintäkter och lägre produktion än vi ursprungligen räknat med. Sammantaget med en återhämtning i totalintäkten för…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Arise

Goda förutsättningar för resultatlyft…

Med en nettovinst på SEKm 5 blev fjärde kvartalet bolagets tredje vinstkvartal på nästan tre år. Samtidigt ser vi ett tydligt uppsving i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden och en stabilisering…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2017 | Arise

Nedskrivning på botten av cykeln?

Efter ytterligare ett riktigt svagt år för totalintäkten kom ännu en nedskrivning på SEKm 152. Men med en positiv trend och fundamentalt stöd för både kraft- och certifikatpriser, finns det…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2017 | Arise

Både goda och dåliga nyheter

Andra kvartalet bjöd på svar på de två viktigast frågorna på kort till medellång sikt för Arise. Medan Miljööverdomstolens nej till projektet Kölvallen på 200 MW blev en riktig kalldusch…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 May 2017 | Arise

Svagt Q1 i linje med vår förväntan om…

Första kvartalet blev en perfekt storm av pressade kraftpriser, en kollaps i certifikatpriserna och en fortsatt svacka i projekteringsaktivitet utan nyförsäljningar, vilket pressade intäkterna med 68% till SEKm 44, med…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-11 Starkt kassaflöde backar upp nytt ambitiöst mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Ökat fokus på växande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Projektverksamheten avgörande trots medvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Goda förutsättningar för resultatlyft 2019-2020 Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Nedskrivning på botten av cykeln? Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 Nov 2017 | Arise

Nedskrivning på botten av cykeln?

Efter ytterligare ett riktigt svagt år för totalintäkten kom ännu en nedskrivning på SEKm 152. Men med en positiv trend och fundamentalt stöd för både kraft- och certifikatpriser, finns det goda skäl att tro på ledningens bedömning att det värsta nu är bakom bolaget. Givet att nedskrivningen är gjord på botten av cykeln och bolaget kan hitta köpare till kommande parker om 200 MW i pipeline så handlas aktien nu på P/E 15,2x 2018, 9,1x 2019 och Pris/Eget Kapital på 0,54x. Därför ser vi 50% uppsida som möjlig i aktien på 12-18 månaders sikt, vilket innebär en hög potential i aktien till en hög risk.

Nedskrivning ovanpå ett svagare än väntat kvartal

Svagare vindar än normalt, lägre certifikatpriser och en lägre intäktsavräkning i kvartalet gjorde att intäkterna minskade med 45% YoY i Q3 till SEKm 42. Det var under vår förväntan på SEKm 55. Det underliggande rörelseresultatet uppgick till SEKm -1 jämfört med vår förväntan om en rörelsevinst på SEKm 6 i kvartalet. Den stora nyheten i Q3 var dock att Arise beslöt att skriva ner värdet av bolagets tillgångar, både det egna beståndet av vindkraftsparker och utvecklingsportföljen med totalt SEKm 152. Medan bolaget anser sig ha det värsta bakom sig så gjordes nedskrivningen med hänvisning till att den externa konsult vars långsiktiga prisprognos man använder för värderingen av tillgångarna, skrivit ner sin prisprognos för 2022 och framåt markant.

Köpare till Bröcklingeberget nästa viktiga steg

Operationellt så ligger fokus nu på uppförandena av Solberg (75 MW) och Svartnäs (115 MW), där Solberg beräknas stå klar i Q1 2018 och Svartnäs i Q1 2019. Den sistnämnda väntas ge ett betydande vinstbidrag till såväl 2017 som 2018 och 2019. Näst på tur i pipeline står försäljningen av Bröcklingeberget (40-60 MW) och Skaftåsen (+150 MW) men båda dessa saknar än så länge avtal om nätkoppling och beräknas därför inte kunna säljas förrän tidigast 2018. Sammantaget har vi justerat ner vår prognos för i år, med 6,5% för försäljningen samtidigt som vi räknar med en rörelseförlust på SEKm 107 i år efter nedskrivningen. För 2018 har vi sänkt vår prognos med 3,2% och 14,6% för försäljning respektive EBIT, då en försäljning av Bröcklingeberget nu ligger något längre fram än tidigare väntat.

Nedskrivning på botten av cykeln?

Med certifikatprissäkringar på jämförelsevis attraktiva nivåer, en positiv trend i både kraft- och certifikatpriser, drivet av fundamentala faktorer som minskat utbud från kol och kärnkraft, ökad industriell konsumtion och en regulatoriskt driven efterfrågeökning på certifikat, finns det goda skäl att tro på ledningens bedömning att det värsta nu är bakom bolaget. Lyckas bolaget hitta köpare av både Bröcklingeberget och Skaftåsen inom det kommande året ser vi goda chanser till en återhämtning i lönsamhet 2018-2019. Samtidigt har vårens konvertibelemission tagit den värsta udden av risken med bolagets höga skuldsättning på nettoskuld/EBITDA 6,4x. Med en värdering på P/E 15,2x 2018, 9,1x 2019 och Pris/Eget Kapital på 0,54x efter nedskrivningarna ser vi över 50% uppsida som möjlig i aktien på 12-18 månaders sikt, vilket innebär en hög potential i aktien till en hög risk.

2017-07-20 Både goda och dåliga nyheter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 Svagt Q1 i linje med vår förväntan om ett mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-21 Ett mellanår för projektutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 Motvinden ökar efter kursuppgång Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Fortsatt hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Fortsatt resultatpress trots hög projektaktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 Projekt- och förvaltningsfokus ger utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-08 Storstädning innan nye Vd:n kommer in Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-19 Politisk obeslutsamhet försenar kvothöjning Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Vändning i sentimentet motiverar ljusare syn på aktien Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-16 Goda utsikter för återhämtning 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-13 Blackrockaffären visar bärkraften i nya strategin Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-13 Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-21 Fortsatt potential trots pressat kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2014-06-13 Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-07 Skärpning av kvotplikt motverkar baktung expansion Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-07 Skärpning av certifikatsystemet ger stöd åt kursen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 May 2017 | Årligutdelning 2017
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Årsstämma 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 May 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Årligutdelning 2018-Q2
18 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner