Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 15 Jul 2020 | SBB i Norden

Visar stabilitet och beslutsamhet i…

Hyresintäkterna i Q2 uppgick till 1 323 mkr och driftsnettot till 922 mkr, siffrorna var något över våra estimat. FFO uppgick till 605 mkr, något lägre än vårt estimat om…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2020 | SBB i Norden

Stark kassa, stabila hyresintäkter

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 341 mkr och driftsnettot till 895 mkr. Detta var det första kvartalet där förvärvet av Hemfosa konsoliderades. Förvaltningsresultatet uppgick till 319 mkr, detta belastas…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2020 | SBB i Norden

Realiserar synergier i rekordfart

Den 15 november 2019 lämnade SBB ett offentligt uppköpserbjudande på fastighetsbolaget Hemfosa. De siffor som presenteras nedan är inte proforma utan endast för SBB i Q4. Hyresintäkterna uppgick till 596…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Nov 2019 | SBB i Norden

Skapar Nordens tredje största…

SBB annonserade den 15e november att bolaget lägget ett bud på det börsnoterade fastighetsbolaget Hemfosa. Budet uppgick till 126,15 kr och bestod av 55% aktier och 45% cash. Vi ser…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Oct 2019 | SBB i Norden

8 500 mkr i kassan redo att användas

SBB rapporterade hyresintäkter på 507 mkr i kvartalet och ett förvaltningsresultat på 254 mkr. Bägge dessa siffror var i linje med våra estimat. Fokus har under kvartalet legat på kapitalmarknadsaktiviteter…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Jul 2019 | SBB i Norden

NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt…

Hyresintäkterna under H1’19 uppgick till 893 mkr vilket motsvarar en ökning på 11,6% y/y. Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr, en ökning med 40% y/y. I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidsinlösen…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2019 | SBB i Norden

SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger h…

Hyresintäkterna för första kvartalet uppgick till 429 mkr och driftsöverskottet till 240 mkr. Driftsöverskottet var något lägre än våra och marknadens förväntningar och förvaltningsresultatet uppgick till 106 mkr, vilket också…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-07-15 Visar stabilitet och beslutsamhet i Covid-tider Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Stark kassa, stabila hyresintäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Realiserar synergier i rekordfart Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Skapar Nordens tredje största fastighetsbolag Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-30 8 500 mkr i kassan redo att användas Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt så in i Norden Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 11 Jul 2019 | SBB i Norden

NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt så in i Norden

Hyresintäkterna under H1’19 uppgick till 893 mkr vilket motsvarar en ökning på 11,6% y/y. Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr, en ökning med 40% y/y. I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidsinlösen av lån om 123 mkr. Dessa kostnader bidrar till en sjunkande finansieringskostnad och ett stärkt yieldgap. Även EPRA-NAV ökar kraftigt och uppgår till 12,69 kr per aktie. Justerat för engångsposterna relaterade till refinansieringen uppgick EPRA-NAV till 12,85 kr per aktie. Den främsta orsaken till den starka resultatutvecklingen är det skifte som skett i portföljen där DNBs huvudkontor såldes för ca 5 000 mkr på en yied kring 4%, vilket möjliggjort investeringar om ca 7 400 mkr under kvartalet. De fastigheter som förvärvats har haft högre direktavkastning än DNB fastigheten, vilket har bidragit till den kraftiga ökningen i förvaltningsresultat. Baserat på det höga transaktionstempot höjer vi våra NAV-estimat till 14 kr per aktie på helåret 2019. Vi anser att ett premium mot NAV är motiverat då SBB har som målsättning att leverera den starkaste substanstillväxten av de noterade fastighetsbolagen. Därmed justerar vi upp vårt motiverade värde till 16 per aktie vilket motiverar en fortsatt medelhög potentiell i aktien till en låg risk.

Ett starkt första halvår

Hyresintäkterna under H1 uppgick till 893 mkr vilket motsvarar en ökning på 11,6% y/y. Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr, en ökning med 40% y/y. I förvaltningsresultatet ingick kostnader för förtida lösen av lån på 123 mkr. Värdeförändringar av fastigheter uppgick till 894 mkr. Dessa är främst relaterade till förbättring av driftsnetto i befintligt bestånd samt transaktioner gjorda utanför marknaden. Värdeökningarna i kombination med förvaltningsresultatet gjorde att EPRA-NAV steg till 12,69 kr. Snittvärdet/kvm i bostadsportföljen uppgår nu till 14 151, en uppgång med ca 17% y/y. Vi bedömer att detta värde kommer fortsätta att stiga då man under H1 har påbörjat renoveringar i 248 lägenheter och under hösten kommer att påbörja renoveringar i 147 lägenheter, vilket gör att vi tror att målet på 600 renoveringsstartade lägenheter kommer att nås, vilket i sin tur kommer leda till fortsatta värdeökningar. Sålda och detaljplanevunna byggrätter har bidragit med ca 157 mkr i kassaflöde under H1’19.

Kraftig ökning av intjäningsförmågan…

SBB frigjorde ca 5 000 mkr genom avyttrandet av DNBs huvudkontor sent i Q1’19. Fastigheten hade en yield kring 4% och dyr finansiering knutet till sig. Försäljningen gav ett mindre positivt bidrag till realiserade värdeökningar. Under andra kvartalet har investeringar för ca 7 400 mkr gjorts. Dessa förvärv har ökat intjäningsförmågan på förvaltningsresultatet med ca 200 mkr eller 26% under kvartalet. Vi bedömer att de sjunkande finanseringkostnaderna kommer att bidra med ytterligare ca 50 mkr under året. På sikt tror vi att finansieringskostnaderna kommer att sjunka till 1,55-1,65% från dagens nivå på 1,96%.

…gör att vi justerar vårt motiverade värde

Vi väljer att justera vårt estimat för NAV per aktie för helåret till 14 kr. Anledningen är det höga transaktionstempot och det ökande yieldgapet. Den starka tillväxten i intjäningsförmåga går att vi väljer att justera upp våra estimat för både hyresintäkter och förvaltningsresultat för 2020e-2021e med ca 15%. Vi väljer också att justera vårt motiverade värde på aktien till 16 kr. Detta motsvarar en multipel på förvaltningsresultat minus D-aktieutdelning på ~150 mkr och en multipel på ~13x vårt estimat för 2020e. Skälet till att vi anser att bolaget bör handlas till en premie mot NAV är målsättningen om att leverera börsens högsta NAV-tillväxt under perioden 2019-2021 samt den starka utvecklingen i förvaltningsresultat. Vidare ser vi det stundande listbytet som en trigger för bolaget i närtid. Vi ser en medelhögpotential i aktien till en låg risk.

2019-05-02 SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger höjt motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Investment Grade ett troligt betyg till våren Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-17 Ett högintensivt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Yieldgap och substansrabatt två drivkrafter framöver Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Överraskande utdelning och fortsatt substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 En potentiell högutdelare till substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
24 Jun 2019 | Extrastämma 2019
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Årligutdelning
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
14 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
30 Mar 2021 | Kvartalsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner