Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 6 Dec 2019 | Systemair

Robust medvind i verksamheten

Systemair redovisar en genomgående stark rapport, där bolaget redovisar sin starkaste rörelsemarginal ett enskilt kvartal sedan 2013. Nettoomsättningen uppgick till 2483 mkr (2151), vilket var drygt 3% över vår prognos.…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Sep 2019 | Systemair

Motvind och medvind

Systemair redovisar en nettoomsättning på 2254 mkr (2013) för bolagets första kvartal i sitt brutna räkenskapsår, vilket var i linje med vår prognos på 2256 mkr. Därmed uppgick den totala…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jun 2019 | Systemair

Systemairs starkaste siffra någonsin

Med endast ett undantag har Systemair nu levererat 37 kvartal i rad med organisk tillväxt. Nettoomsättningen för bolagets fjärde kvartal i sitt brutna räkenskapsår (maj-april) uppgick till 2144 mkr (1827),…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Mar 2019 | Systemair

Luftgrop i lönsamheten

Systemair redovisade en nettoomsättning på 2018 mkr (1773) i Q3’18/19 (nov-jan), vilket var i linje med vår prognos på 2013 mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 6,2%, som även det…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Dec 2018 | Systemair

Vinden har vänt

Systemair redovisar ett starkt kvartal i bolagets brutna räkenskapsår. Den totala tillväxten uppgick till 15,4%, där den organiska tillväxten stod för 9,1%, vilket var väsentligt bättre än vad både vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Sep 2018 | Systemair

Pilarna pekar nu åt rätt håll

Systemair redovisar ett starkt första kvartal för det brutna räkenskapsåret 18/19. Nettoomsättningen uppgick till SEKm 2013 (1837), vilket var drygt 5% över våra estimat. Den organiska tillväxten uppgick till 5,4%…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jun 2018 | Systemair

Motvinden håller i sig

Systemair redovisar en nettoomsättning på SEKm 1827 (1733) och ett justerat rörelseresultat på SEKm 49 (67), vilket var i linje med bolagets tidigare vinstvarning. Den totala tillväxten uppgick därmed till…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-12-06 Robust medvind i verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-03 Motvind och medvind Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 3 Sep 2019 | Systemair

Motvind och medvind

Systemair redovisar en nettoomsättning på 2254 mkr (2013) för bolagets första kvartal i sitt brutna räkenskapsår, vilket var i linje med vår prognos på 2256 mkr. Därmed uppgick den totala tillväxten y/y till 12%, varav den organiska tillväxten stod för 4,1%. Vi hade räknat med något starkare organisk tillväxt (5,5%), men svagare valutapåverkan. Avvikelsen förklaras primärt av en svagare nordenmarknad än väntat. Norden uppvisade en negativ organisk tillväxt på 11% under kvartalet. Vi bedömer dock att jämförelsekvartalet föregående år var tufft, där ett flertal projekt avslutades. Samtidigt överraskade de icke-europeiska regionerna positivt. Vi räknar med att bolagets två senaste förvärv bidrar positivt från och med Q2’19/20, såväl vad gäller försäljning som marginal. Sammantaget lämnar vi våra estimat oförändrade (+1%) både vad gäller försäljning och EBIT för innevarande och kommande år. Vi upprepar vårt motiverade värde per aktie på 145 kr.

I linje med vår prognos

Systemairs nettoomsättning för bolagets första kvartal i sitt brutna räkenskapsår uppgick till 2254 mkr (2013), vilket var i linje med vår prognos på 2256 mkr. Därmed blev den totala tillväxten under kvartalet 12%, med 4,1% organisk tillväxt, 5,3% förvärvstillväxt och 2,6% valutatillväxt. Bruttomarginalen utvecklades positivt och uppgick till 34% (32,3%), motsvarande en bruttovinst på 767 mkr (651). Även rörelseresultatet kom in i linje mot vår prognos (175 mkr) och blev 173 mkr (145) för kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal på 7,7% (7,2%). Ledningen spår en fortsatt god efterfrågan på ett flertal av bolagets större marknader. Under september ska även de första leveranserna till Panasonic påbörjas, vilket vi på sikt bedömer kommer att ha en stor global potential, men räknar inte med någon väsentlig effekt förrän nästa år.

Tuffa jämförelsekvartal för Norden och Tyskland

Vi räknade med en något starkare organisk tillväxt på 5,5%, som istället kompenserades av en starkare valutapåverkan än väntat. Avvikelsen i den organiska tillväxten förklaras av en svagare utveckling än väntat inom regionen Norden, vilken uppvisade en negativ organisk tillväxt på 11% under kvartalen. Sverige och Norge var primärt de marknader som tyngdes av en svag försäljning med tuffa jämförelsekvartal. Överlag rapporterade sektorkollegorna en stark marknad i Västeuropa, medan Systemair endast uppnådde en organisk tillväxt på 1%. Det tåls dock att nämna att jämförelsekvartalet för den tyska marknaden påverkades av utrullning av en större order på 35 mkr y/y. Samtidigt innefattar Systemairs brutna räkenskapsår för Q1 två semestermånader i Europa; juni och juli, vilket därmed inte ger en rättvisande bild mot övriga sektorn. På pluskontot utvecklades Östeuropa, Nordamerika samt Övriga marknader starkt, alla med en organisk tillväxt överstigande 9%.

Inga större estimatrevideringar

Vi räknar med att bolagets två senaste förvärv bidrar positivt från och med Q2’19/20, samt agerar något marginalhöjande då de har en stor andel egna produkter. Samtidigt räknar vi med något starkare valutamedvind än tidigare mot bakgrund av den fortsatta svaga utvecklingen för kronan. Vi justerar ner den organiska tillväxten marginellt för helåret 19/20. Sammantaget lämnar vi våra estimat oförändrade (+1%) för innevarande och kommande år, både vad gäller försäljning och EBIT. Vi upprepar vårt motiverade värde per aktie på 145 kr och räknar fortsatt med en stabilt stigande underliggande lönsamhet mot bolagets långsiktiga mål om 10%.

2019-06-13 Systemairs starkaste siffra någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-14 Luftgrop i lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-06 Vinden har vänt Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-03 Pilarna pekar nu åt rätt håll Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-15 Motvinden håller i sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-16 Stora projektleveranser dämpar marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-08 I väntan på friska fläktar Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Avtagande vindstyrka på kort sikt Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-19 Luftgrop i fjärde kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 Vindstyrkan väntas avta på toppen Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-07 Ett godkänt andra kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-07 Stark inledning på året Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-16 Fokus på att strömlinjeforma verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-17 Europeisk snålblåst bryter den organiska tillväxtsviten Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-01 Tydlig motvind för lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-01 Uppdaterad strategisk agenda att vänta efter VD-byte Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-15 8% organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-09 Väntar på "turnaround" Ladda ner | Visa Stäng
2014-12-01 Marginalförbättringar fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2014-09-01 Nya förvärv och stigande marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2014-06-12 Omstruktureringsarbete väntas bära frukt Ladda ner | Visa Stäng
2014-03-07 Förvärvskostnader och lite ryssfrossa Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
8 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2017 | Årsstämma 2017
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
7 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2018
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Aug 2018 | Årsstämma 2018
31 Aug 2018 | Årligutdelning
5 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q2
11 Jun 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Aug 2019 | Årsstämma 2020
29 Aug 2019 | Bokslutskommuniké 2020
30 Aug 2019 | Årligutdelning
11 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2021-Q3
9 Jun 2020 | Bokslutskommuniké 2021
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2022-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner