Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 13 May 2020 | ArcAroma

Upprepar försäljningsmål för året

Intäkterna för första kvartalet uppgick till 3,1 mkr, varav 2,4 mkr var aktiverade kostnader. Resterande intäkter kom från uthyrning och underhåll. Intäkterna var lägre än våra estimat vilket förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2020 | ArcAroma

Mot full kommersialisering

ArcAroma fortsätter arbetet mot en bredare intäktsbas. JuiceCEPT-utvärderingarna har påvisat önskat resultat och vi väntar oss beställningar som också skulle ge bolaget en viktig referenskund för framtida förhandlingar. Betalningar för…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Dec 2019 | ArcAroma

Mot positivt kassaflöde H1’20

ArcAroma fortsätter genomföra tester av juiceCEPT med danska Frankly och Kiviks Musteri. Vi förväntar oss valideringar under det kommande halvåret, med efterföljande beställningar. Försäljning av juiceCEPT skulle bredda intäktsbasen och…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Sep 2019 | ArcAroma

Breddar intäktsbasen och upprepar mål

Efter sommarens försäljningsinsatser mot de italienska och grekiska marknaderna har Arc Aroma nu nio system klara inför olivsäsongen 2019. Vi räknar med att ytterligare oliveCEPT-system säljs till den spanska och…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2019 | ArcAroma

En intensiv sommar för oliveCEPT

Arc Aroma redovisar ett rekordkvartal vad gäller intäkter från installerade maskiner som uppgick till 3,4 (0,3) mkr för bolagets fjärde kvartal i sitt brutna räkenskapsår, där tre maskiner har intäktsförts…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Mar 2019 | ArcAroma

10 maskiner i drift runt om Medelhavet

Arc Aroma redovisar en nettoomsättning på 1,3 (0,2) mkr för Q3’18/19 (nov-jan). Under kvartalet har fyra maskiner intäktsförts, tre oliveCEPT-maskiner till Medelhavet och en maskin till Optifreeze. Totalt har nu…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Dec 2018 | ArcAroma

Kommersialiseringsarbetet fortlöper

Under bolagets andra kvartal har fokus primärt legat på försäljning och leverans av oliveCEPT. Efter periodens utgång har bolaget nu levererat 10 oliveCEPT system till kund. Intäkterna från dessa bedöms…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-05-13 Upprepar försäljningsmål för året Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Mot full kommersialisering Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Mot positivt kassaflöde H1’20 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 Dec 2019 | ArcAroma

Mot positivt kassaflöde H1’20

ArcAroma fortsätter genomföra tester av juiceCEPT med danska Frankly och Kiviks Musteri. Vi förväntar oss valideringar under det kommande halvåret, med efterföljande beställningar. Försäljning av juiceCEPT skulle bredda intäktsbasen och generera intäkter från både juiceCEPT och oliveCEPT. Bolaget har ökat avskrivningarna av aktiverade kostnader, vilket indikerar en påbörjad kommersialiseringsfas för företagets system. Vi tror att intäkterna för olivsäsongen 2019 huvudsakligen infaller under första halvan av 2020. Vi tror fortsatt att bolaget kan uppnå positivt kassaflöde under första halvåret 2020, och bedömer att bolaget är väl förberett att möta en stor efterfrågan av bolagets system. Vi ser fortsatt hög potential i aktien, till en hög risk.

Ökade aktiveringar och kostnadsbas

ArcAromas nettoomsättning för bolagets andra kvartal i sitt brutna räkenskapsår uppgick till 2,8 mkr. Merparten av dessa var aktiveringar som stod för 2,2 mkr, vilket var högre än de 1,5 mkr vi hade räknat med. Detta bekräftar att bolaget har påbörjat kommersialiseringsfasen. Som vi har diskuterat tidigare faktureras försäljningen av oliveCEPT först när de installerade maskinerna är processverifierade hos kund, vilket väntas ske i närtid. På kostnadsbasen uppgick posten råvaror och förnödenheter till 3 mkr, vilket var över förväntan. Detta resulterade i en OPEX på 8,4 mkr, där våra förväntningar låg på 7 mkr. EBITDA för kvartalet uppgick till -5,1 (-4,3) mkr.

Goda resultat inom oliveCEPT och juiceCEPT

Under kvartalet har fortsatta intensiva tester genomförs inom juiceCEPT med både Frankly och Kiviks Musteri. Vi förväntas oss valideringar och modifieringar under det närmsta halvåret, men möjligheter till skarpa beställningar kort därefter. Med JuiceCEPT breddar även ArcAroma intäktsbasen och minskar säsongsberoendet av framtida intäkter, där oliveCEPT idag har en Europasäsong i slutet av varje år. Inom oliveCEPT har ledningens målsättning om att uppnå minst 5% extraktionsökning uppnåtts i de flesta fallen, med det sagt ett kvitto på en fungerande teknologi hos kund samtidigt som det är en stark referens för framtida upphandlingar. Olivsäsongen i Grekland har varit något försenad i år, där produktionen väntas vara igång i december. Framöver räknar vi med att ledningen har fortsatt stort fokus på oliveCEPT och juiceCEPT, samtidigt som vi ser goda möjligheter att bolaget breddar sin bas med ytterligare projekt, inte minst t.ex. wineCEPT.

Vi räknar med intäkter från oliveCEPT under H1’20

I senaste rapporten ökade bolaget avskrivningarna av aktiverade utvecklingskostnader. Detta indikerar att man lämnat utvecklingsfasen och inlett kommersialiseringsfasen för systemen. Vi tror fortsatt att merparten av intäkterna för olivsäsongen 2019 infaller H1’20. Vi bedömer därmed att ArcAroma uppnår positivt kassaflöde under första halvåret 2020. Först 2021 bedömer vi att bolaget har potential att på helårsbasis uppnå positivt kassaflöde. På sikt finns det goda möjligheter för tillväxt med en intäktsbas som utökas genom de nya applikationerna. Från och med 2020 övergår bolaget från brutet räkenskapsår till kalenderår. Vi bedömer att ArcAroma har hög potential till en hög risk. Intäkts- samt kostnadsprognoserna för 2020 är i stort i linje med tidigare estimat.

2019-09-20 Breddar intäktsbasen och upprepar mål Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 En intensiv sommar för oliveCEPT Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 10 maskiner i drift runt om Medelhavet Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-13 Kommersialiseringsarbetet fortlöper Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 En överraskande stark försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 Ett intressant kommande halvår Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Från nyckelreferenser mot skarpa avslut Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 Kommersialisering runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-28 Fokus på nyckelreferenser och leveranser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Kommersialisering inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Samarbetsavtalet nästa stora trigger Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 En spännande framtid Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Ett teknikövertag med världen som spelplan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Oct 2018 | Årsstämma 2017
17 Oct 2018 | Årligutdelning
12 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Mar 2019 | Extrastämma 2019
13 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019
18 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 Oct 2019 | Årsstämma 2019
17 Oct 2019 | Årsstämma 2019
18 Oct 2019 | Årligutdelning
11 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Årligutdelning
17 Jun 2020 | Årsstämma 2019
18 Jun 2020 | Årligutdelning
11 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
19 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner