Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 13 May 2020 | ArcAroma

Upprepar försäljningsmål för året

Intäkterna för första kvartalet uppgick till 3,1 mkr, varav 2,4 mkr var aktiverade kostnader. Resterande intäkter kom från uthyrning och underhåll. Intäkterna var lägre än våra estimat vilket förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2020 | ArcAroma

Mot full kommersialisering

ArcAroma fortsätter arbetet mot en bredare intäktsbas. JuiceCEPT-utvärderingarna har påvisat önskat resultat och vi väntar oss beställningar som också skulle ge bolaget en viktig referenskund för framtida förhandlingar. Betalningar för…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Dec 2019 | ArcAroma

Mot positivt kassaflöde H1’20

ArcAroma fortsätter genomföra tester av juiceCEPT med danska Frankly och Kiviks Musteri. Vi förväntar oss valideringar under det kommande halvåret, med efterföljande beställningar. Försäljning av juiceCEPT skulle bredda intäktsbasen och…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Sep 2019 | ArcAroma

Breddar intäktsbasen och upprepar mål

Efter sommarens försäljningsinsatser mot de italienska och grekiska marknaderna har Arc Aroma nu nio system klara inför olivsäsongen 2019. Vi räknar med att ytterligare oliveCEPT-system säljs till den spanska och…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2019 | ArcAroma

En intensiv sommar för oliveCEPT

Arc Aroma redovisar ett rekordkvartal vad gäller intäkter från installerade maskiner som uppgick till 3,4 (0,3) mkr för bolagets fjärde kvartal i sitt brutna räkenskapsår, där tre maskiner har intäktsförts…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Mar 2019 | ArcAroma

10 maskiner i drift runt om Medelhavet

Arc Aroma redovisar en nettoomsättning på 1,3 (0,2) mkr för Q3’18/19 (nov-jan). Under kvartalet har fyra maskiner intäktsförts, tre oliveCEPT-maskiner till Medelhavet och en maskin till Optifreeze. Totalt har nu…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Dec 2018 | ArcAroma

Kommersialiseringsarbetet fortlöper

Under bolagets andra kvartal har fokus primärt legat på försäljning och leverans av oliveCEPT. Efter periodens utgång har bolaget nu levererat 10 oliveCEPT system till kund. Intäkterna från dessa bedöms…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-05-13 Upprepar försäljningsmål för året Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Mot full kommersialisering Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 Feb 2020 | ArcAroma

Mot full kommersialisering

ArcAroma fortsätter arbetet mot en bredare intäktsbas. JuiceCEPT-utvärderingarna har påvisat önskat resultat och vi väntar oss beställningar som också skulle ge bolaget en viktig referenskund för framtida förhandlingar. Betalningar för olivsäsongen 2019 infaller troligtvis under första halvan av 2020, vilket också återspeglas i de stora kundfordringarna. ArcAroma har även utvärderat prestandan i oliveCEPT och tester utförda i Grekland indikerar att extraktionstiden i produktionskedjan kan halveras med oliveCEPT. Sammantaget ser vi att ArcAroma fortsätter i sin kommersialiseringsfas.

 

Fortsatta utvärderingar och förväntade valideringar

ArcAromas omsättning för tvåmånadersperioden november-december 2019 uppgick till 4,9 mkr, varav 0,3 mkr var aktiverade intäkter. EBITDA för perioden uppgick till -3,2 mkr. Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 3,4 mkr och överskred våra estimat som var 1,9 mkr. Avvikelsen beror på att ArcAroma under perioden uppgraderade ett installerat system för att klara högre kapacitet, och kostnaderna bedöms vara av icke återkommande slag. Under perioden fick ArcAroma en förfrågan från Olives de Nyons/Vignolis, en fransk olivoljeproducent, om en demonstration vid deras produktionslina. ArcAroma guidar för att de system man har under utvärdering kommer generera intäkter 2020 motsvarande 15 mkr. Vi behåller vår bedömning att intäkterna för olivsäsongen 2019 kommer under H1’20 vilket också återspeglas i kundfordringarna.

Bekräftad prestanda för CEPT-systemen

Tester utförda tillsammans med en kund i Grekland visar även att oliveCEPT påvisat en halvering av extraktionsdelen i produktionskedjan. Tidsmässiga förbättringar av ett CEPT-system har inte kommunicerats tidigare och en så betydande effektivisering gör att potentiella kunder enklare kan göra lönsamhetskalkyler på en investering. JuiceCEPT-utvärderingarna fortskrider och Kiviks Musteri har sett utökad extraktion av äpplen och Frankly har sett effekter som bättre hållbarhet och smak, båda enligt förväntningarna. Sammanfattningsvis ser vi att bolaget fortskrider i sin kommersialiseringsfas.

Fortsatt ljusa utsikter

Vi anser att verksamheten fortsätter att utvecklas i rätt riktning, och att det på sikt finns möjligheter att bredda intäktsbasen med nya intäktskällor, t.ex. producenter av havredryck. De något högre kostnaderna för perioden gör att vi bedömer att ArcAromas kassa inte täcker kassaflöden för helåret 2020. Vi bedömer dock att bolaget inte behöver göra någon nyemission, då kapital kan frigöras genom att sälja av delar av innehavet i OptiFreeze som är värt ca 60 msek. En försäljning kommer innebära viss rabatt men säkrar ändå finansieringen för ArcAroma. 1 jan 2020 bytte ArcAroma räkenskapsår från perioden maj-april till kalenderår. Rapporten avser därmed tvåmånadersperioden november-december. Vi bedömer att ArcAroma har hög potential till hög risk. Intäkts- och kostnadsprognoserna för 2020-2021 är i linje med tidigare estimat.

2019-12-18 Mot positivt kassaflöde H1’20 Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 Breddar intäktsbasen och upprepar mål Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 En intensiv sommar för oliveCEPT Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 10 maskiner i drift runt om Medelhavet Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-13 Kommersialiseringsarbetet fortlöper Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 En överraskande stark försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 Ett intressant kommande halvår Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Från nyckelreferenser mot skarpa avslut Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 Kommersialisering runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-28 Fokus på nyckelreferenser och leveranser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Kommersialisering inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Samarbetsavtalet nästa stora trigger Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 En spännande framtid Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Ett teknikövertag med världen som spelplan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Oct 2018 | Årsstämma 2017
17 Oct 2018 | Årligutdelning
12 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Mar 2019 | Extrastämma 2019
13 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019
18 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 Oct 2019 | Årsstämma 2019
17 Oct 2019 | Årsstämma 2019
18 Oct 2019 | Årligutdelning
11 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Årligutdelning
17 Jun 2020 | Årsstämma 2019
18 Jun 2020 | Årligutdelning
11 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
19 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner