Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Apr 2019 | BE Group

Starkt kassaflöde med stabila utsikter

BE Group redovisar en nettoomsättning på 1205 (1226) mkr för bolagets första kvartal 2019, en minskning på 2% y/y där primärt produktionsverksamheten i Finland och distributionsverksamheten i Baltikum tynger. Vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2019 | BE Group

Utdelning och lönsamhetsförbättringar…

BE Group redovisar ett starkt kvartal, primärt drivet av affärsområdet Sverige & Polen. Den organiska tillväxten uppgick till 3% där omsättningen landade på SEKm 1154 (1095). Underliggande rörelseresultat uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2018 | BE Group

Försäljningslyft från ståltullar

BE Group redovisar en nettoomsättning på SEKm 1111 (968) för Q3’18, en tillväxt på 15%. Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till 4%, där segmentet Sverige & Polen stack ut…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2018 | BE Group

Starkt kassaflöde, försäljning och r…

BE Group redovisar ett starkt andra kvartal med en försäljning på SEKm 1 312 (1​ ​147), 7% över våra estimat. Tillväxten Y/Y blev därmed 14%, varav 8% organisk tonnagetillväxt. Det…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2018 | BE Group

Starkaste kvartalet sedan 2008

BE Group redovisar sitt starkaste kvartal i det underliggande rörelseresultatet sedan 2008. Nettoomsättningen landade på 2% under vårt estimat medan det underliggande rörelseresultatet och marginalen överraskade positivt. Koncernen underliggande marginalen…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Feb 2018 | BE Group

Fortsatt stabil utveckling i kä…

BE Group redovisar ett resultat överlag i linje med våra estimat för det fjärde kvartalet 2017. Omsättningen landade på SEKm 1095 (953) vilket var något över vad vi hade räknat…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2017 | BE Group

Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE…

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till SEKm 968 (892) där våra förväntningar låg på SEKm 945. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till SEKm 22 (10) vilket markera tre kvartal i…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-04-26 Starkt kassaflöde med stabila utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-31 Utdelning och lönsamhetsförbättringar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 Försäljningslyft från ståltullar Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Starkaste kvartalet sedan 2008 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 Fortsatt stabil utveckling i kärnsegmenten Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE Group Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 Oväntad svaghet tillfällig i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Momentum och hävstång Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 2 May 2017 | BE Group

Momentum och hävstång

BE Group slog förväntningarna rejält i det första kvartalet framförallt genom högre sålda volymer av stål och bättre pris/mix. Tack vare att påsken föll i det andra kvartalet fick man några extra affärsdagar i Q1 men denna effekt stod bara för en femtedel av tillväxten jämfört med samma period 2016. Totalt växte intäkterna med 15% YoY och om man justerar för de nedlagda affärsområdena i Östeuropa blev tillväxten hela 24%. De högre volymerna samt en ökande bruttomarginal ger bra effekt på det operativa resultatet och vinst per aktie som blev hela 1,38 SEK justerat för lagervärdering.

Högre volymer överraskar

Tonnaget, det vill säga såld volym, ökade med 9% jämfört med samma period förra året. Detta var 9,2% mer än vad vi räknat med. Det är högre efterfrågan i alla marknader som driver detta, Finland & Baltikum uppvisade störst volymtillväxt, 11%, medan Sverige & Polen levererade 7% tillväxt. Antalet affärsdagar gav en positiv effekt på kvartalet med ungefär 3%, då påsken inföll i Q1 2016 men först i Q2 i 2017. Priserna har fortsatt att stiga under kvartalet och tillsammans med positiva mixeffekter stod dessa för 15% ökad omsättning för Q1 2017 jämfört med Q1 2016. Sammantaget steg omsättningen med 24% för de kvarvarande affärsområdena. Ledningen ser fortsatt god efterfrågan för året, framförallt då stålmarknaden blivit mer regional sedan flertalet handelshinder har kommit upp internationellt.

Hävstång ger bra effekt

De högre volymerna samt de högre priserna ger en stark bruttomarginal på 14,3% underliggande mot 13,9% för samma period 2016. Detta ökar i sin tur EBIT-marginalen som blev 2,6% i kvartalet mot vår förväntan på 0,8%. En uppvärdering av lagret om SEKm 16 och den finansiella hävstången i bolaget ger ytterligare effekt på sista raden och vinst per aktie som blev SEKm 34 och SEK 2,58 respektive. Justerat för engångseffekten av lagervärderingen var vinst per aktie SEK 1,38. Detta ska jämföras med vårt tidigare estimat på SEK 1,12 i vinst per aktie för hela 2017. Här ser vi tydligt effekten av stor operationell och finansiell hävstång när både volym och pris stiger. Kassaflödet är fortsatt positivt på SEKm 37 i Q1 vilket gör att nettoskulden faller ytterligare, till SEKm 528. Trots detta tror vi inte att finansieringskostnaderna kommer att falla mycket mer då de är relativt låga redan idag.

Signifikanta uppjusteringar av estimaten

Vi dubblar vårt estimat för EBIT 2017 och med 31% och 9,5% för 2018 och 2019 respektive. Eftersom vi väntar oss en mindre effekt av prishöjningar på lagret ligger EBIT kvar under 2018 på ungefär samma nivå som 2017 trots att försäljningen ökar med 3,7% i våra estimat. Vinst per aktie ska kunna ligga stabilt över SEK 4 de kommande åren. Värderingen ligger på dessa nivåer, efter en uppgång på 77% de sista 12 månaderna, på ett P/E tal runt 12x kommande år vilket inte längre signalerar överdriven oro för bolagets framtidsutsikter. Vi ser en medelhög potential i aktien till en hög risk.

2017-02-20 Q4 når inte riktigt hela vägen Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Svarta siffror men svagt kassaflöde Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Medvind från stålpriser och bättre struktur Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 Struktur och lönsamhet förbättras i tuff marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Viss stabilisering i väntan på bättre marknad Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Växer bra på hemmamarknaden Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Händelsefull höst att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-12 Nyemission genomförd Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Stigande volymer i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Ett riktigt stålbad Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-24 Motig marknad; fokus på försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-17 Väntar på förbättring Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-29 Små ljusglimtar Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-06 Botten passerad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

2 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
31 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner