Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 18 Nov 2018 | Botnia Exploration Holding

Väntad gruvstart hösten 2019 rycker…

Efter feasibility-studien i juni och inlämnandet av miljötillståndsansökan för Fäbodtjärn den 15 augusti, så meddelade Botnia nu i oktober resultaten från kärnborrprogrammet som bekräftade en väl definierad guldförande zon i…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2018 | Botnia Exploration Holding

Tre betydande steg framåt på kort tid

Det har varit hög aktivitet för Botnia i sommar med den nyliga feasibilitystudien som presenterades i juni, uppgraderingen av tillgångar till reserver baserat på studien, och inlämnandet av miljötillståndsansökan till…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Jun 2018 | Botnia Exploration Holding

Minskad risk och osäkerhet efter studie…

Även om genomförbarhetsstudien beräknar de tre första årens nettokassaflöde till SEKm 117, vilket är SEKm 50 lägre än i vår prognos innan studien publicerades, så har risken och det spekulativa…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 May 2018 | Botnia Exploration Holding

Gynnsam utveckling av substansen

Justerat för återbetalningen av lånet till Need Invest AB på SEKm 5,5 så minskade kassan med SEKm 3,3 i kvartalet, vilket är en takt som ger stöd åt antagandet att…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Feb 2018 | Botnia Exploration Holding

Närtida triggers föregår gruvintä…

Förlusten för helåret 2017 på SEK -13 blev större än de SEKm -7 vi räknat med på grund av en oväntad kostnad på SEKm 6,4 för utrangering/återkallade undersökningstillstånd i Q4’17.…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Dec 2017 | Botnia Exploration Holding

Guldäventyr i horisonten

Botnia Exploration är ett guldprospekteringsbolag som står inför sista steget mot att påbörja produktion. När väl en godkänd miljötillståndsansökan och en lösning för utvinning/anrikning är på plats så räknar vi…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-18 Väntad gruvstart hösten 2019 rycker allt närmare Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 Tre betydande steg framåt på kort tid Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 Minskad risk och osäkerhet efter studie Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 11 Jun 2018 | Botnia Exploration Holding

Minskad risk och osäkerhet efter studie

Även om genomförbarhetsstudien beräknar de tre första årens nettokassaflöde till SEKm 117, vilket är SEKm 50 lägre än i vår prognos innan studien publicerades, så har risken och det spekulativa inslaget i våra siffror minskat markant. Det ökar chanserna för Botnia att hitta lånefinansiering för rörelsekapitalbehovet vid gruvstart, som vi beräknar till tidigt 2020. Baserat på de nya uppgifterna visar vår kassaflödesvärdering av indikerade tillgångar (ner till 100m) plus antagna tillgångar (100m till 260m) på Fäbodtjärn och Vargbäcken plus kassan (SEKm 128 + 58 + 20) ett substansvärde på SEKm 207, jämfört med börsvärdet på SEKm 229, samtidigt som analysresultat indikerar en ytterligare potential mot djupet i Fäbodtjärn. Sammantaget ser vi en medelhög potential i aktien till en hög risk.

Detaljerad genomförbarhetsstudie visar högre kostnader än väntat

Genomförbarhetsstudien av Fäbodtjärn ger detaljerade antaganden om kostnader, baserade på faktiska offerter. Studien och den medföljande kassaflödeskalkylen visar att det totala nettokassaflödet från Fäbodtjärn de första tre åren, alltså den tid det förväntas ta att bryta de indikerade tillgångarna, väntas uppgå till SEKm 117. Det är lägre än de SEKm 167 vi räknat med för samma period, framförallt på grund av högre kostnader (över 1200 kr/t exkl. gruvinvesteringar jämfört med vår förväntan som baserades på Lovisagruvans ca 900 kr/t). Med dessa antaganden sjunker nettonuvärdet för Fäbodtjärn i vår DCF-värdering från tidigare SEK 182 till SEKm 128. Kassaflödeskalkylen baseras på en snitthalt på 7,7 g/t och enligt bolaget kan snitthalten vara så låg som 4,0 g/t för att nå break-even. Bolaget räknar med att bryta 22 000 ton år 1 (2020 i vår modell), och 32 000 resp. 54 000 ton de efterföljande två åren.

Minskar risken i projektet markant

Frånsett kostnaderna så var studien i linje med våra förväntningar, där vi räknar med godkännande från Mark- och miljödomstolen mot slutet av 2019 och gruvstart tidigt 2020 med första helåret med positivt kassaflöde 2021. Viktigast är dock att studien minskar risken i projektet och det spekulativa inslaget i våra siffror markant. Vi räknar med att dagens kassa omkring SEKm 20 kommer räcka till början av 2020 men att ca SEKm 20-30 kommer behövas i rörelsekapital för att finansiera gruvstarten. Med genomförbarhetsstudien förbättras chanserna att få lånefinansiering snarare än att behöva vända sig till aktieägarna. För vår prognos innebär dock de högre än väntade kostnaderna att vi sänker förväntningarna på vinsten 2020 från SEKm 34 till SEKm 5, och att det stora lyftet i resultaträkningen kommer först 2021.

Många avgöranden kvarstår

Vår kassaflödesvärdering av indikerade plus antagna tillgångar på Fäbodtjärn och Vargbäcken plus kassan (SEKm 128 + 58 + 20) visar ett substansvärde på SEKm 207, jämfört med börsvärdet på SEKm 229, samtidigt som analyser indikerar en ytterligare potential mot djupet i Fäbodtjärn. Därtill visar en värderingsjämförelse med Lovisagruvan en omvärderingspotential på 2-2,5x, som dock ligger flera år fram i tiden. Trots detaljnivån i studien kvarstår många avgöranden om kostnader och investeringar etc., och vad man ska göra med malmen när den väl är bruten (till Boliden Rönnskär eller annat alternativ) – avgöranden som alla har stor potential att förändra kalkylen till både det bättre och det sämre. Sammantaget ser vi fortsatt en medelhög potential i aktien till en hög risk.

2018-05-21 Gynnsam utveckling av substansen Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-26 Närtida triggers föregår gruvintäkter två år bort Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-13 Guldäventyr i horisonten Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
20 Apr 2018 | Årsstämma 2017
23 Apr 2018 | Årligutdelning
18 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner