Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Maha Energy

Produktionsdubbling kvar i korten trots…

Trots utdragna förseningar i bolagets arbetsprogram så bidrog oljepriset till att göra tredje kvartalet till bolagets starkaste någonsin, med intäkter på USDm 9 och ett nettoresultat på USDm 3,2, vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Oct 2018 | Maha Energy

Kortsiktig förskjutning av hög…

Efter ett halvår av utdragna förseningar och oväntade problem i arbetsprogrammet har Maha nu sänkt sin helårsprognos för produktionen från 2040 bopd till 1600-1700 bopd 2018. Samtidigt klarnar bilden något…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Maha Energy

Ökar produktionen men i otakt med vä…

Trots förseningarna i bolagets arbetsprogram för Brasilien så blev Q2 starkt med en produktion på 1429 boepd, en EBITDA på USDm 4 och bolagets tredje kvartal med nettovinst (USDm 1,9)…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Jul 2018 | Maha Energy

Förseningar förändrar inte…

Trots förseningar efter motgångar i bolagets arbetsprogram för fälten i Brasilien så är vi positiva till utsikterna för Maha att lyfta produktionen till nya toppar över 2500 boepd under andra…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 May 2018 | Maha Energy

Mer än bara exponering mot stigande…

Medan oljeprisuppgången tydligt gynnat Mahas resultat i Q1, då bolaget rapporterade en nettovinst på USDm 2,3 och en netback per fat på USD 37, så är det bolagets arbete med…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2018 | Maha Energy

Rustad för rejäl produktionsökning…

Efter övertagandet av Tartaruga och Tie i Brasilien och försäljningen av tillgångarna i Kanada, ligger fokus nu på att accelerera produktionen till från 1600 boepd i Q4’17 till över 3…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2018 | Maha Energy

Reservrapport och kapitalplan visar hög…

Maha Energy är ett oljebolag fokuserat på att öka produktionen på underpresterande tillgångar med modern teknik. Efter övertagandet av Tartaruga och Tie i Brasilien och försäljningen av tillgångarna i Kanada,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 30 May 2018 | Maha Energy

Mer än bara exponering mot stigande oljepris

Medan oljeprisuppgången tydligt gynnat Mahas resultat i Q1, då bolaget rapporterade en nettovinst på USDm 2,3 och en netback per fat på USD 37, så är det bolagets arbete med att utveckla fälten och lyfta produktionen som vi tror ska driva en mer varaktig omvärdering av aktien. Med en stark kassa och positivt kassaflöde räknar vi med att bolaget ska kunna öka produktionen från omkring 1600 boepd i slutet av förra året till 2200 boepd i snitt 2018, och mer därtill 2019. Värderingen av EV/2P på 3,7x kan jämföras med sektorsnittet på 7,4x. Med fortsatt hög aktivitet de kommande 6-9 månaderna och stigande produktion, så ser vi en hög potential i aktien, till en något minskad men fortfarande hög risk.

Produktionsökning snarare än oljepris ska driva omvärderingen

Medan oljeprisuppgången till USD 66,9 per fat tydligt gynnade Mahas både intäkter och resultat, där netback ökade från USD 32 i Q4’17 till USD 37 i Q1, så visade den operationella uppdateringen att det är bolagets arbete med att utveckla fälten och lyfta produktionen som ska driva omstöpningen av resultaträkningen och i förlängningen en omvärdering av aktien. Omsättningen på USDm 8,6 och nettoresultatet på USDm 2,3 lämnade dock inte mycket att önska i det korta perspektivet. Med ett starkt kassaflöde och likvida medel på USDm 23 har man nu USDm 4 mer att röra sig med än vad man hade vid årsskiftet. Dessutom uppgår kassan till nära 2/3 av obligationen på SEKm 300.

Krävs betydande investeringar för att lyfta produktionen

Den påbörjade kapitalplanen för att lyfta produktionen, framförallt på Tie-fältet och i andra hand på Tartaruga med två jetpumpar på Tie-fältet, planerade sidetrack och återinträdesborrningar på Tartaruga och utvecklingsborrningen av Attic på Tie, beräknas kosta omkring USDm 23 men ledningen räknar med att kunna finansiera det med operationellt kassaflöde så att kassan förblir intakt. I utbyte räknar vi med att investeringarna kommer att lyfta produktionen från omkring 1600 boepd i slutet av förra året till 2200 boepd i snitt 2018. För innevarande år har vi höjt vårt estimat för nettoresultatet från USDm 4,5 till USDm 9,8, och för nästa år har vi höjt det med 13%. Samtidigt räknar vi med att stängningar av fälten under borrningarna kommer hämma produktionen under sommarhalvåret något. Det är även värt att notera att EPB inte gör egna oljeprisprognoser utan använder snittet av tre stora oljekonsulter vars snittprognos ligger ca USD 7 under spotpriset.

Fortsatt rabatt mot sektorn – hög potential

Om oljepriset skulle falla tillbaka är det värt att komma ihåg att Tie-fältet köptes när oljepriset stod i USD 48, och betraktades som en bra affär av bolaget redan på den nivån, och med en netback på USD 37 per fat finns gott om utrymme till breakeven. Även efter en kursuppgång på 21% senaste tre månaderna, som drivits av oljepriset snarare än av bolagets operationella utveckling, så handlas aktien till en betydande rabatt mot sektorn, med en värdering av EV/2P på 3,7x jämfört med sektorsnittet på 7,4x. Med fortsatt hög aktivitet de kommande 6-9 månaderna och stigande produktion, så ser vi en hög potential i aktien. Risken har minskat något pga. starkt oljepris och att 90% av kontrakten för kapitalprogrammet, som nu påbörjats är signerade. Känsligheten för oljepriset gör dock att vår riskrating förblir hög snarare än medelhög.

2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner