Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 19 Nov 2021 | Eolus Vind

Svagt Q3 men långa bilden intakt

  Q3 Eolus rapporterade en omsättning på 691 mkr (384) och EBIT till 0 mkr (57). Både omsättning och resultat var svagare än Factset konsensus. Vi menar att kvartalet framstår…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Sep 2021 | Eolus Vind

Oförändrat på lång sikt

  Q2 Eolus omsättning Q2’21 uppgick till 680 mkr (441) och EBIT till 8 mkr (64). Både omsättning och resultat var svagare än våra estimat. Orsaken är lägre realiserade intäkter…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Jun 2021 | Eolus Vind

Eolus förvärvar ännu ett projekt

  Förvärv av projekt Eolus har förvärvat ett fullt tillståndsgivet projekt beläget utanför Sundsvall. Projektet är omfattande och uppgår till 260 MW, varav Eolus äger 51%. Eolus genomför förvärvet tillsammans…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jun 2021 | Eolus Vind

Eolus förvärvar projekt

  Förvärv av projekt Eolus har förvärvat två fullt tillståndsgivna projekt i södra och mellersta Sverige. Projekten är medelstora och uppgår till 99 MW. Vi är positiva till att projekten…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 May 2021 | Eolus Vind

Covid-19 påverkar

  Svagare kvartal än väntat Eolus omsättning och EBIT för kvartalet blev 241 mkr respektive −29,4 mkr, vilket var betydligt sämre än vår förväntan. Orsaken till det sämre resultatet är…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2021 | Eolus Vind

Låg marginal som väntat

Eolus omsatte 1 077 Mkr (465) sista kvartalet 2020 och EBIT blev 60 Mkr (210). Den stora diskrepansen i siffrorna Y/Y beror dels, som vanligt för Eolus, på slagig leverans…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2020 | Eolus Vind

Eolus Vind - En pionjär inom svensk…

Vi gör en re-initiering av Eolus Vind och ser en uppsida om ca 40 % i aktien. Vi bedömer Eolus exponering mot vind, sol och energilagring som attraktiv, samtidigt som…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2021-11-19 Svagt Q3 men långa bilden intakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Oförändrat på lång sikt Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Eolus förvärvar ännu ett projekt Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-23 Eolus förvärvar projekt Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-21 Covid-19 påverkar Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-22 Låg marginal som väntat Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Eolus Vind - En pionjär inom svensk vindkraft Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-09 Ytterligare stöd till redan stabil projektpipeline Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 God visibilitet trots kortsiktig påverkan Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Förlängning av projektportföljen lyfter potentialen Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Tilltagande dis 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-15 Øyfjellet möjlig trigger för extrautdelning Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Klara utsikter till 2021e, disigare därefter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Fortsätter beta av sin dignande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Omsättning på 9 miljarder i pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Starkt kvartal ett led i resan mot en ny nivå Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 Fortsatt ljust trots stark utveckling i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Potentiell fördubbling av redan fyrdubblad orderstock Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Väl rustad inför kommande expansionsfas Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Ökad visibilitet och volatilitet i verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-06 Minskad potential för stor extrautdelning framöver Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-21 Tydlig återhämtning trots pressat elcertifikatspris Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-27 Ökad projektaktivitet 2017 Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Väl rustat för 2017 Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-07 Fortsatt svagt inför återhämtningen 2016/17 Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 Ljusa utsikter trots mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-29 Mellanår innan potentiell ny homerun med Google Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 29 Jan 2016 | Eolus Vind

Mellanår innan potentiell ny homerun med Google

Den låga projekteringsaktiviteten under H2 2014/2015 hängde kvar in i första kvartalets siffror, men med 23 verk under uppförande räknar vi nu med projekteringsintäkter på runt 600 SEKm det kommande halvåret. Dessutom ger det nya Googleavtalet utrymme för en ny potentiell extrautdelning, möjligen större än förra årets kvartsmiljard, även om det kommer ta några år. Trots att helåret blir något av ett mellanår så noterar vi en fortsatt attraktiv värdering på P/E 11x 2016/2017 och 0,8x eget kapital, en stark balansräkning, och en kvot- och ambitionshöjning i certifikatsystemet, vilket gör att vi ser en fortsatt hög potential i både verksamheten och värderingen, till en medelhög risk.

Låg aktivitet från H2 14/15 dröjde kvar i Q1

Omsättningen uppgick till blotta 17 SEKm i kvartalet då bolaget inte tagit några nya verk i drift och endast överlämnat två verk till kund, vilket kan jämföras med vårt estimat om sju etablerade verk och ytterligare ett sålt från lagret. Tillsammans med negativa värdeförändringar på valutaderivat på 7,6 SEKm resulterade det i en rörelseförlust på 20 SEKm i kvartalet.

600 SEKm i projekteringsintäkter under Q2 och Q3

Hittills i Q2 har dock 35 MW fördelat på två parker (Fröreda och Jung-Åsa) redan överlämnats till kund, och totalt var 23 verk under uppförande vid kvartalets utgång. Vi räknar med att Iglasjön blir klart och överlämnas till kund först Q1 nästa år. Av den pågående halveringen av den egna portföljen, var minskningen med 4 MW i Q1 och 12 MW (Jung-Åsa) i Q2 en bra bit på vägen. Nu återstår försäljning av ca 13 MW av egenägd kapacitet för att nå målet, där vi räknar med försäljningen av ytterligare 2 verk från lagret och 5 från anläggningstillgångarna (som inte redovisas i försäljningen). Sammantaget räknar vi med försäljningar av verk på över 600 SEKm det kommande halvåret medan vi för helåret 2015/2016 sänkt vår prognos för sålda verk, från tidigare 40 verk till nu 32 verk, varav 7 från anläggningstillgångarna. Det innebär en sänkning av prognosen för 2015/2016 med 33% för omsättningen och 34% för rörelseresultatet.

Potential för ny homerun med Google

I december tecknade bolaget ett nytt kraftköpsavtal med Google för projekt Jenåsen på 76 MW. Det är det andra avtalet med Google. Det förra som tecknades 2014 för totalt 59 MW slutlevererades för ca 1 år sedan, och inbringade nästan 900 SEKm i intäkter och möjliggjorde en extra utskiftning till aktieägarna på en kvarts miljard kronor (10 kr per aktie). Vi ser minst en lika hög potential i den nya affären, även om den väntas avslutas först 2018. Trots extrautdelningen står bolaget finansiellt starkt utan nettoskuld och en halv miljard kr i lager, verk under uppförande och kundfordringar. Och trots låg totalersättning för vindproduktion tror vi att den nyliga kvot- och ambitionshöjningen i certifikatsystemet kommer göra efterfrågan på verk ljusare framåt. Med goda utsikter närmaste halvåret, en potentiell extrautdelning på sikt, en avkastning på eget kapital på 6,9%, en värdering på P/E 11x och 0,8x eget kapital 2016/2017 ser vi en betydande uppsida både i verksamhetens avkastningspotential och i aktien, till en medelhög risk.

2015-10-28 Hög potential i både verksamhet och värdering Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-08 Betydande omvärderingspotential efter utskiftning Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Extrautdelning större än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-23 Snabb lageravveckling höjer utsikterna Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-21 Googleparker skapar utrymme för extrautdelning Ladda ner | Visa Stäng
2014-12-03 Framtungt år 2014/2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-31 Svagt slut blir gynnsam start för kommande två åren Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-09 Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet Share on twitter Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-30 Ökat tryck på att leverera andra halvåret Ladda ner | Visa Stäng
2014-01-24 Hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Jan 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
28 Jan 2017 | Årsstämma 2016
30 Jan 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
20 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
5 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
26 Oct 2017 | Bokslutskommuniké 2017
25 Jan 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Jan 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Jan 2018 | Årsstämma 2017
27 Jan 2018 | Årsstämma 2017
29 Jan 2018 | Årligutdelning
29 Jan 2018 | Årligutdelning 2018-Q3
19 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
5 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Aug 2018 | Bokslutskommuniké 2018
26 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
24 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
4 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
23 Oct 2019 | Bokslutskommuniké 2019
23 Jan 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
25 Jan 2020 | Årsstämma 2019
27 Jan 2020 | Årligutdelning
23 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
8 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
21 Oct 2020 | Bokslutskommuniké 2020
19 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
18 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 May 2021 | Årsstämma 2020
20 May 2021 | Årligutdelning
31 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
18 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
18 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
18 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
19 May 2022 | Årsstämma 2021
30 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner