Datum Rubrik Alternativ
2023-11-10 Svag omsättning, men hög marginal Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Stabiliteten är grunden för framtida tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Analyskommentar - Fokus på lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Analyskommentar - Utökat avtal med Ahlsell är värt 7 mkr Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Betydligt högre vinst trots marginellt lägre omsättning Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Analyskommentar - Lägre omsättning men klart högre vinst Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Analyskommentar - Fortsatt god efterfrågan på de gröna produkterna Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Gynnas av en diversifierad affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll Visa Stäng
2022-08-19 Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser Visa Stäng
2022-05-13 Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-23 Med målet mot nollbarhet Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 Feb 2022 | Clemondo

Med målet mot nollbarhet

 

Bidrar till en renare värld

Clemondo utvecklar och producerar hållbara rengöringslösningar till den nordiska marknaden, där Sverige står för lejonparten av intäkterna. Bolagets egna varumärken är exponerade mot fordon, industri, hygien och städsektorn. Kunderna består framför allt av företag och offentlig sektor. Med stabilare kassaflöden och en starkare balansräkning ser vi goda möjligheter för bolaget att framöver växa organiskt och via förvärv.

Greenium, vägen mot nollbarhet

I linje med sin vision om nollbarhet (dvs noll negativ inverkan på miljön), lanserade bolaget i början av 2021 sitt egenutvecklade hållbara varumärke Greenium, som till skillnad från konkurrenternas erbjudande är tillverkat på växtbaserad råvara. Clemondo är först på marknaden med denna lösning, som nu drygt ett år efter lanseringen står för 25% av total omsättningen inom segmentet fordon (53% av total omsättning).

Motiverat värde 1,6-1,7kr

Aktien har gått svagt senaste året baserat på att bolaget kommer från en period där 2020 gynnades av pandemin och som 2021 bidrog till höga jämförelsetal. Situationen börjar stabiliseras och bolagets omsättning är trots det starkare nu jämfört med innan pandemin. Drivet av Greenium, tar bolaget nu nästa steg och investerar i sälj och marknad för att ta ytterligare marknadsandelar. Motiverat värde om 1,6-1,7kr. Medelrisk.

Kommande händelser

15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023