Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Clemondo

Gynnas av en diversifierad affär

  Bidrar till en renare värld Clemondo utvecklar och producerar hållbara rengöringslösningar till den nordiska marknaden, där Sverige står för lejonparten av intäkterna. Bolagets egna varumärken är exponerade mot fordon,…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2022 | Clemondo

God kostnadskontroll och prisökningar h…

  Bidrar till en renare värld Clemondo utvecklar och producerar hållbara rengöringslösningar till den nordiska marknaden, där Sverige står för lejonparten av intäkterna. Bolagets egna varumärken är exponerade mot fordon,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god…

  Bidrar till en renare värld Clemondo utvecklar och producerar hållbara rengöringslösningar till den nordiska marknaden, där Sverige står för lejonparten av intäkterna. Bolagets egna varumärken är exponerade mot fordon,…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2022 | Clemondo

Q2 fortsatt påverkat av omvä…

  Bidrar till en renare värld Clemondo utvecklar och producerar hållbara rengöringslösningar till den nordiska marknaden, där Sverige står för lejonparten av intäkterna. Bolagets egna varumärken är exponerade mot fordon,…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat…

  Bidrar till en renare värld Clemondo utvecklar och producerar hållbara rengöringslösningar till den nordiska marknaden, där Sverige står för lejonparten av intäkterna. Bolagets egna varumärken är exponerade mot fordon,…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2022 | Clemondo

Omvärldsfaktorer påverkar marginalen…

  Bidrar till en renare värld Clemondo utvecklar och producerar hållbara rengöringslösningar till den nordiska marknaden, där Sverige står för lejonparten av intäkterna. Bolagets egna varumärken är exponerade mot fordon,…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Högre kostnader på…

  Bidrar till en renare värld Clemondo utvecklar och producerar hållbara rengöringslösningar till den nordiska marknaden, där Sverige står för lejonparten av intäkterna. Bolagets egna varumärken är exponerade mot fordon,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-02-17 Gynnas av en diversifierad affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll Visa Stäng
2022-08-19 Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser Visa Stäng
2022-05-13 Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-23 Med målet mot nollbarhet Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 Feb 2022 | Clemondo

Med målet mot nollbarhet

 

Bidrar till en renare värld

Clemondo utvecklar och producerar hållbara rengöringslösningar till den nordiska marknaden, där Sverige står för lejonparten av intäkterna. Bolagets egna varumärken är exponerade mot fordon, industri, hygien och städsektorn. Kunderna består framför allt av företag och offentlig sektor. Med stabilare kassaflöden och en starkare balansräkning ser vi goda möjligheter för bolaget att framöver växa organiskt och via förvärv.

Greenium, vägen mot nollbarhet

I linje med sin vision om nollbarhet (dvs noll negativ inverkan på miljön), lanserade bolaget i början av 2021 sitt egenutvecklade hållbara varumärke Greenium, som till skillnad från konkurrenternas erbjudande är tillverkat på växtbaserad råvara. Clemondo är först på marknaden med denna lösning, som nu drygt ett år efter lanseringen står för 25% av total omsättningen inom segmentet fordon (53% av total omsättning).

Motiverat värde 1,6-1,7kr

Aktien har gått svagt senaste året baserat på att bolaget kommer från en period där 2020 gynnades av pandemin och som 2021 bidrog till höga jämförelsetal. Situationen börjar stabiliseras och bolagets omsättning är trots det starkare nu jämfört med innan pandemin. Drivet av Greenium, tar bolaget nu nästa steg och investerar i sälj och marknad för att ta ytterligare marknadsandelar. Motiverat värde om 1,6-1,7kr. Medelrisk.

Kommande händelser

11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
12 May 2023 | Årligutdelning
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023