Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Apr 2018 | Advenica

Ett intressant kommande år

Advenica redovisar en nettoomsättning på SEKm 8,3 (18,3) för det första kvartalet, varav tjänsteförsäljningen uppgick till SEKm 2,3 (2,0). Försäljningen är slagig mellan kvartalen varpå inte allt för stor vikt bör…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2018 | Advenica

Rider på en säkerhetsvåg

Advenica redovisar en omsättning på SEKm 33,1 (13,8) för det fjärde kvartalet 2017, där en större order till FMV om SEKm 27 har levererats under kvartalet. Trots en större order…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Oct 2017 | Advenica

Fortsatt fokus på försäljningsarbetet…

  Advenica redovisar ett kvartal enligt förväntan med en omsättning på SEKm 6,7 (8,1) och ett rörelseresultat på SEKm -13,3 (-10,8). Det intensiva försäljningsarbetet fortgår samtidigt som etableringarna i Finland…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Sep 2017 | Advenica

Marknadsoffensiv med 2020 i sikte

Advenica designar, tillverkar och utvecklar cybersäkerhetslösningar som säljs direkt eller via samarbete med partners till slutkund. Bolaget erbjuder unika och säkra kommunikationslösningar, så att kunder fullt ut kan hantera dagens…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-04-26 Ett intressant kommande år Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 Rider på en säkerhetsvåg Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-19 Fortsatt fokus på försäljningsarbetet Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-26 Marknadsoffensiv med 2020 i sikte Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 26 Sep 2017 | Advenica

Marknadsoffensiv med 2020 i sikte

Advenica designar, tillverkar och utvecklar cybersäkerhetslösningar som säljs direkt eller via samarbete med partners till slutkund. Bolaget erbjuder unika och säkra kommunikationslösningar, så att kunder fullt ut kan hantera dagens utmaningar vad gäller cybersäkerhet. Med bolagets intensiva försäljningsarbete under 2017 bedömer vi att tillväxten kommer att ta ännu mer fart 2018/2019. Med en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt över 4 år på dryga 26 % och en bruttomarginal på sikt runt 60-70 % handlas bolaget idag på en EV/EBIT på 12x och P/E 17x baserat på 2020. Vi bedömer att potentialen i aktien är hög, men till en hög risk.

Unik teknik i en het bransch

Advenica designar, tillverkar och utvecklar cybersäkerhetslösningar som säljs direkt eller via samarbete med partners till slutkund. Bolaget erbjuder unika och säkra kommunikationslösningar, så att kunder fullt ut kan hantera dagens utmaningar vad gäller cybersäkerhet. Advenica fokuserar sin verksamhet på två affärsområden; National Security och Enterprise Solutions. National Security omfattar i huvudsak försvarsrelaterade verksamheter och myndigheter som hanterar information kopplat till nationella säkerhetsintressen exempelvis försvarsverksamhet och utrikespolitik. Bolagets andra affärsområde, Enterprise Solutions, inriktar sig på företag och organisationer med höga krav på säkra kommunikationer exempelvis kritisk infrastruktur, bank och finans, hälsa- och sjukvård och försäkring. Advenica är ett utav fyra företag i världen som idag uppnår EU:s högsta säkerhetskrav för IP-krypton. Bolagets totala adresserbara marknad idag bedöms att uppgå till drygt SEKbn 2.

Tar klivet ut I Europa

Med ökad globalisering och ständig digitalisering ökar behovet av god cybersäkerhet. Enligt Försvarets Radioanstalt (FRA) genomfördes över 100,000 nätattacker mot Sverige 2016. Många organisationer som verkar inom kritisk infrastruktur anses idag ligga efter i digitaliseringen och står således inför ett teknikskifte. Detta skapar ett förändringstryck vilket således skapar en efterfrågan på Advenicas tjänster och produkter. Bolaget har historiskt haft större delen av sin försäljning i Sverige men satsar de närmsta åren på att expandera mer i norra Europa med ett initialt fokus på Österrike och Finland.

Försäljningsskede med potential

Med bolagets intensiva försäljningsarbete under 2017 bedömer vi att tillväxten kommer att ta ännu mer fart 2018/2019. Med en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt över 4 år på dryga 26 % och en bruttomarginal på sikt runt 60-70 % handlas bolaget idag på en EV/EBIT på 12x och P/E 17x baserat på 2020. Med samma tillväxttakt och en WACC på 10,5 % värderar vi Advenica idag till SEKm 486 eller SEK 31 per aktie. Vi bedömer att potentialen i aktien är hög, men till en hög risk.

Bolagsöversikt

2016 2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 54 62 77 111 133
EBIT (mkr) -23 -38 -26 -4 14
Vinst före skatt (mkr) -23 -38 -26 -4 14
EPS, justerad (kr) -1 -2 -1 0 0
EV/Försäljning (x) 4 3 2 1 1
EV/EBITDA (x) -16 -6 -10 43 8
EV/EBIT (x) -10 -5 -7 -54 13
P/E (x) 18

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 12 Enterprise Value (SEKm) 192
Högsta/Lägsta (12M) 21,4/12,8 Reuters/Bloomberg ADVE.ST/ADVE SS
Antal aktier (m) 15 Listning First North Premier
Börsvärde (SEKm) 204

Estimat och värdering (SEK)

2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 62 77 111 133
EBITDA (mkr) -30 -18 4 22
EBIT (mkr) -38 -26 -4 14
Vinst före skatt (mkr) -38 -26 -4 14
EPS, justerad (kr) -2 -1 0 0
EK/Aktie (kr) 5 4 4 5
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%)
EBIT marginal (%) -61 -33 -3 10
ROE (%) -36 -24 -3 14
ROCE (%) -60 -44 -5 22
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 3 2 1 1
EV/EBITDA (x) -6 -10 43 8
EV/EBIT (x) -5 -7 -54 13
P/E, justerad (x) 18
P/EK (x) 2 2 2 2
Direktavkastning (%) 0 0 0 0

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
25 Apr 2017 | Årsstämma 2016
26 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
18 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Apr 2018 | Årsstämma 2017
24 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Apr 2018 | Årligutdelning
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
18 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner