Senaste analysen | 18 Aug 2023 | Arcoma

God tillväxt i normaliserat…

  Marknaden fortsätter vara avvaktande Omsättningen för Q4 uppgick till 21,2 mkr (30,2 mkr) och Arcoma fortsätter därmed vara belastade av en marknad där kunder fortsätter vara restriktiva i sina…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2023 | Arcoma

Förlänger trend av stark tillväxt

  Marknaden fortsätter vara avvaktande Omsättningen för Q4 uppgick till 21,2 mkr (30,2 mkr) och Arcoma fortsätter därmed vara belastade av en marknad där kunder fortsätter vara restriktiva i sina…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2023 | Arcoma

Starkt Q4 avslutar 2022

  Marknaden fortsätter vara avvaktande Omsättningen för Q4 uppgick till 21,2 mkr (30,2 mkr) och Arcoma fortsätter därmed vara belastade av en marknad där kunder fortsätter vara restriktiva i sina…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2023 | Arcoma

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Marknaden fortsätter vara avvaktande Omsättningen för Q4 uppgick till 21,2 mkr (30,2 mkr) och Arcoma fortsätter därmed vara belastade av en marknad där kunder fortsätter vara restriktiva i sina…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Jan 2023 | Arcoma

Analyskommentar - Order värd 13 mkr i…

  Marknaden fortsätter vara avvaktande Omsättningen för Q4 uppgick till 21,2 mkr (30,2 mkr) och Arcoma fortsätter därmed vara belastade av en marknad där kunder fortsätter vara restriktiva i sina…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Nov 2022 | Arcoma

Åter till lönsamhet i starkt Q3

  Marknaden fortsätter vara avvaktande Omsättningen för Q4 uppgick till 21,2 mkr (30,2 mkr) och Arcoma fortsätter därmed vara belastade av en marknad där kunder fortsätter vara restriktiva i sina…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Nov 2022 | Arcoma

Analyskommentar - Riktad nyemission om 1…

  Marknaden fortsätter vara avvaktande Omsättningen för Q4 uppgick till 21,2 mkr (30,2 mkr) och Arcoma fortsätter därmed vara belastade av en marknad där kunder fortsätter vara restriktiva i sina…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-08-18 God tillväxt i normaliserat marknadsklimat Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Förlänger trend av stark tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Starkt Q4 avslutar 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
2023-01-27 Analyskommentar - Order värd 13 mkr i Schweiz Visa Stäng
2022-11-04 Åter till lönsamhet i starkt Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Analyskommentar - Riktad nyemission om 1 mkr Visa Stäng
2022-10-27 Analyskommentar - Första kommentar på Q3-rapporten Visa Stäng
2022-09-26 Analyskommentar - Vinner upphandling i Tjeckien Visa Stäng
2022-08-24 Analyskommentar - Order om åtta system i Thailand Visa Stäng
2022-08-24 Återhämtning i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Analyskommentar - Vinner upphandling i Finland Visa Stäng
2022-04-29 Ett kvartal enligt förväntningar Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Analyskommentar - Första kommentar på Q1-rapporten Visa Stäng
2022-02-18 Marknaden fortsatt svag i Q4 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 Feb 2022 | Arcoma

Marknaden fortsatt svag i Q4

 

Marknaden fortsätter vara avvaktande

Omsättningen för Q4 uppgick till 21,2 mkr (30,2 mkr) och Arcoma fortsätter därmed vara belastade av en marknad där kunder fortsätter vara restriktiva i sina investeringar. Samtliga marknader backar y/y men betoning ligger på Europa. Bolaget noterar dock vissa indiktioner på återhämtning under 2022, men är fortsatt restriktiva i sin marknadsbedömning.

Stark underliggande marknad

Engångsposter belastar bruttomarginalen som uppgår till 24% i kvartalet. Justerat för dessa är dock marginalen 35%. EBITDA uppgick till -7,3 mkr. OPEX-basen innehöll en engångspost på 1,1 mkr, utöver engångsposten om 2,0 mkr som belastade bruttomarginalen. Engångsposterna relaterar till lageromvärdering och uppgraderingar.

Justeringar

Vi gör bedömningen att pandemieffekter kommer att fortsätta ha effekter på investeringsviljan under första halvan av 2022. Vi justerar våra estimat för att reflektera marknaden, se detaljer längre ned. Vi sänker vårt motiverade värde till 16-17 kr, se detaljer längre ned. Vi ser dock fortsatt stor potential i bolaget och noterar att den operativa hävstången snabbt kan verka till bolagets fördel när försäljningsvolymerna återvänder.

2021-10-29 Avvaktande marknad under Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-26 Tillväxten fortsätter i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Åter till tillväxt i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Avbrutet förvärv påverkar resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 Pandemieffekter i tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Potential för Canontillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Q2 bekräftar utväxlingen på senaste årens åtgärder Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Möter osäkerheten från styrkeposition Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 Flertal åtgärder för att möta osäkerheten pga Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Bygger momentum till starkt andra halvår 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-20 4% tillväxt i tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Kraftfull utväxling på effektiviseringar Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Tillväxten föregår lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-26 Gedigen plattform för tillväxt och lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3