Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Bokusgruppen

Tillväxten i butik visar på robust aff…

  Positiv tillväxt trots svaghet i online Försäljningen i Q2 växte med 2,1%, där tillväxten i butik växte med 16% och online tappade i linje med marknaden, enligt bolaget. Rapporterat…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Bokusgruppen

Analyskommentar - Stark utveckling i…

  Stark utveckling i butik Försäljningen växte med +2,1% där butik växte med 16%; online tappar. Detta visar på styrkan i affärsmodellen. Bruttomarginalen steg i alla segment. Bolaget tog högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2022 | Bokusgruppen

Bra start på året

  Förbättrat resultat i säsongsmässigt svagt första kvartal Bokusgruppen fortsatte på den inslagna vägen med resultatförstärkningar i Q1’22. Justerad EBITA om -2,2 mkr innebar en tydlig förbättring jämfört med -5,2…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2022 | Bokusgruppen

>7% direktavkastning

  Stark avslutning på året i det viktiga fjärde kvartalet Bokusgruppens rapport för det säsongsmässigt viktiga Q4’21 visade på en fin resultatutveckling, trots vissa covid-19-relaterade restriktioner inför julhandeln. Nettoomsättningen steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2021 | Bokusgruppen

28% underliggande EBITA-tillväxt

  Fortsatt stark utveckling i Q3’21 Bokusgruppen rapporterade ett justerat EBITA om 32,2 kr i Q3’21, upp 28% från 25,2 mkr i Q3’20. Försäljningen var i princip oförändrad, och det…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2021 | Bokusgruppen

En bra första rapport som noterat bolag…

  12% tillväxt i Q2’21, med bidrag både från butik och online Bokusgruppen inledde tillvaron som noterat bolag med att leverera en tillväxt på 12% i Q2’21 y/y. Samtidigt förbättrades…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Jun 2021 | Bokusgruppen

Första dagens handel indikerar god…

  Ledarposition på stabilt växande marknad Bokusgruppen är Sveriges ledande aktör inom distribution av böcker, med tydligt ledarskap inom butiker (70% marknadsandel), stark andraposition inom online (30%) och en utmanarställning…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-15 Tillväxten i butik visar på robust affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Stark utveckling i butik Visa Stäng
2022-04-29 Bra start på året Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-21 >7% direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-28 28% underliggande EBITA-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 En bra första rapport som noterat bolag Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 Första dagens handel indikerar god uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Många goda sidor Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 25 May 2021 | Bokusgruppen

Många goda sidor

Vi tar upp bevakning av Bokusgruppen, som förväntas noteras i början av juni efter utdelning av aktierna i bolaget till Volatis stamaktieägare.

Ledarposition på stabilt växande marknad

Bokusgruppen är Sveriges ledande aktör inom distribution av böcker, med tydligt ledarskap inom butiker (70% marknadsandel), stark andraposition inom online (30%) och en utmanarställning inom ljudböcker. Bokmarknaden i stort växer 4% per år drivet av ljudböcker, och vi tror att Bokusgruppen har goda förutsättningar att utvecklas och bibehålla sin starka ställning även i ett mer digitalt landskap.

Fina kassaflöden och potential för högre marginaler

Bolagets affärsmodell är mycket kassaflödesgenererande, vilket kommer ge utrymme för ökande digitala investeringar som ska driva tillväxt framöver, men också en successivt stigande utdelning. Man ska också öka andelen försäljning av övrigt sortiment, en kategori som har högre marginaler än böcker. Tillsammans med effektivisering i rörelsen kan bolaget därmed nå målet om 6% EBITA-marginal 2025.

Motiverat värde 890-910 mkr

Vi ser ett motiverat värde på aktierna i Bokusgruppen om 890-910 mkr, baserat på en kassaflödesvärdering och en relativvärdering. Risken bedöms som medelhög, framförallt p.g.a. att bokmarknaden genomgår en strukturell omvandling mot att bli ännu mer digital. Över tid ser vi potential till högre värde när bolaget bevisat att man kan navigera marknaden och driva tillväxt samtidigt som man ökar marginalerna.

Kommande händelser

25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
14 Nov 2022 | Halvårsutdelning