Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 25 Apr 2019 | Alcadon

Avslutning på nedgången

Alcadon redovisar ett svagt första kvartal med en nettoomsättning som uppgick till 130 (150) mkr, vilket var drygt 2% under vår prognos. Intäktsbortfallet förklaras helt av den avstannande fibermarknaden som…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2019 | Alcadon

Ett succesivt bättre 2019

Alcadon redovisar ett kvartal fortsatt tyngt av en svag fibermarknad i Sverige. Nettoomsättningen uppgick till 137,2 (183,2) mkr med en rörelsemarginal på 8,7%, som tyngdes av en minskning i försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Oct 2018 | Alcadon

Lyft blicken mot 2019

Alcadon redovisar en omsättning för Q3’18 på SEKm 123,5 (132,9), vilket påverkades negativt av en allmänt avstannad Sverigemarknad inom bredband (FTTH). Positivt för kvartalet är att bolagets basaffär fortsätter att…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Aug 2018 | Alcadon

Tillfälliga problem på den svenska…

Intäkterna för Alcadons andra kvartal uppgick till SEKm 133,9 (135,7), vilket motsvarar en negativ tillväxt på drygt 1%. Kvartalet har präglats av en generellt tuff Sverige-marknad inom bredbandsutbyggnaden där en…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2018 | Alcadon

Attraktiv exponering mot framtidens…

Alcadon är en ledande distributör och grossist av data- och telekommunikationsprodukter, primärt inriktade mot infrastruktur för nätverk. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och komponenter från ledande leverantörer liksom egna varumärken som…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-04-25 Avslutning på nedgången Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Ett succesivt bättre 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Lyft blicken mot 2019 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 31 Oct 2018 | Alcadon

Lyft blicken mot 2019

Alcadon redovisar en omsättning för Q3’18 på SEKm 123,5 (132,9), vilket påverkades negativt av en allmänt avstannad Sverigemarknad inom bredband (FTTH). Positivt för kvartalet är att bolagets basaffär fortsätter att utvecklas positivt där tillväxten, justerat för CableCom-förvärvet och bortfallet inom FTTH, bör ha landat kring 3%. Rörelsemarginalen uppgick till 9,5% (12,7%), som rimligtvis dämpades av CableCom-förvärvet som har historiskt haft lägre marginaler än övriga koncernen. Med en fortsatt avstannad Sverigemarknad som bedöms först återgå mot mer normala volymer framåt 2019 sänker vi ned våra estimat för innevarande år och även framåt. Även om vi ser ett fortsatt tufft fjärde kvartal inom FTTH-marknaden i Sverige ser vi en hög potential i aktien om vi lyfter blicken framåt 2019, detta till en medelhög risk.

Fortsatt tuff Sverigemarknad inom bredband

Den svaga bredbandsmarknaden (FTTH) i Sverige håller i sig och dämpar omsättningen för Q3’18, som landade på SEKm 123,5 (132,9), vilket var drygt 13% sämre än väntat. Även om vi tog höjd för en svag Sverigemarknad i våra förväntningar räknade vi med att volymerna skulle återgå i slutet av Q3’18, vilket inte blev fallet. Kvartalet bedöms ha påverkats negativt med SEKm 35 y/y av den avstannande FTTH-marknaden, och väntas återhämta sig först under 2019. Det tåls att poängtera att detta inte är något Alcadonspecifikt, utan branschen i stort lider av samma problem. Positivt för kvartalet är att bolagets basaffär fortsätter att utvecklas positivt, där försäljningen av egna varumärken uppgick till SEKm 33 (33), motsvarande 27% av omsättningen. Tillväxten justerat för CableCom och bortfallet inom FTTH bör under kvartalet landat kring 3%.

Utrymme för förvärv

Q3’18 var det första kvartalet CableCom-förvärvet var med och påverkade positivt. Historiskt har CableCom haft lägre marginal än övriga koncernen, vilket bedöms ha agerat marginaldämpande under kvartalet. Med rådande marknadsförhållanden och Alcadons starka finansiella ställning ser vi goda möjligheter till fortsatta förvärv. Bolagets soliditetsmål på 25%, mot dagens 41%, ger stort utrymme till förvärv utan att uppnå en alltför ansträngd balansräkning. Vid ett antagande om maximal ND/EBITDA på 2,5x på 2019e ger det ett förvärvsutrymme på drygt SEKm 60.

Förskjutningar påverkar försäljningsestimaten

Tidigare har vi räknat med att den svaga Sverigemarknaden skulle återgå mot mer normala nivåer mot slutet av 2018. Problemen har dock fortlöpt där vi nu ser en stabilisering och återhämtning på marknaden först kring Q2’19, vilket motiverar negativa estimatrevideringar för innevarande och nästkommande år på runt 15%. Vi räknar med att volymerna tilltar i FTTH-marknaden 2019, men inte till tidigare rekordnivåer, samtidigt som marginalen bedöms successivt stiga i takt med att synergierna från CableCom-förvärvet ger effekt. Mot bakgrund av ett jämförelsevis tufft 2018 med en fortsatt avstannad Sverigemarknad bedömer vi att utdelningen sänks från SEK 1,0 till 0,75 per aktie, vilket motsvarar det nedre spannet i bolagets utdelningspolicy. Även om vi ser ett fortsatt tufft Q4’19 inom FTTH-marknaden i Sverige ser vi en hög potential i aktien om vi lyfter blicken framåt 2019, detta till en medelhög risk.

2018-08-20 Tillfälliga problem på den svenska marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Attraktiv exponering mot framtidens kommunikation Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
30 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
24 Apr 2019 | Årsstämma 2018
24 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årligutdelning
10 Jul 2019 | Extrastämma 2019
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner