Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 14 May 2020 | OssDsign

Stark tillväxt i Q1’20

Nettoomsättningen steg med 120 % i Q1’20 jämfört med föregående år, och var 52 % högre än i Q4’19, vilket bekräftar att den underliggande trenden är intakt efter ett Q4’19…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2020 | OssDsign

Fokus på tillväxt i USA

Nettoomsättningen steg med 20 % i Q4’19 jämfört med föregående år, medan den underliggande tillväxten i orderingången dock indikerar betydligt högre nivåer än så framöver. Vi bedömer att detta pekar…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2019 | OssDsign

Lösningen på ett mångtusenårigt…

OssDsign utvecklar och tillverkar innovativa implantat för bendefekter. Grunden i OssDsign är ett patenterat biokeramiskt material som under läkningsprocessen omvandlas till benvävnad. Kranieimplantat har i en eller annan form funnits…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-05-14 Stark tillväxt i Q1’20 Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Fokus på tillväxt i USA Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-25 Lösningen på ett mångtusenårigt problem Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 25 Nov 2019 | OssDsign

Lösningen på ett mångtusenårigt problem

OssDsign utvecklar och tillverkar innovativa implantat för bendefekter. Grunden i OssDsign är ett patenterat biokeramiskt material som under läkningsprocessen omvandlas till benvävnad. Kranieimplantat har i en eller annan form funnits i årtusenden, med fynd från så långt tillbaka som 3 000 f.Kr. Sedan människan började med trepanation, att öppna ett område av kraniet, har behovet av kranieimplantat funnits. Befintliga lösningar på marknaden är uppdelat på keramiska, polymer- eller metallbaserade lösningar, där metallbaserade lösningar uppskattningsvis står för ca 70 % av marknaden. Vi ser en uppsida i värderingen relativt dagens kursnivå givet att bolaget når försäljningsprognoserna och lyckas med att visa ett positivt kassaflöde från och med 2022. Vår kassaflödesvärdering indikerar ett nuvärde kring 40 kr per aktie.

OssDsign – Implantat som omvandlas till ben

OssDsign utvecklar och tillverkar innovativa implantat för bendefekter. Grunden i OssDsign är ett patenterat biokeramiskt material som under läkningsprocessen omvandlas till benvävnad. Produkterna omfattar tre huvudsakliga områden; kraniala implantat för skalldefekter, faciala implantat för ansiktsrekonstruktion, samt Cranioplug vilket är en standardiserad produkt för att täcka igen borrhål i skallbenet. OssDsign noterades på First North i maj 2019 och tog i samband med det in kapital i en IPO omfattande ca 151 mkr, före emissionskostnader. Kapitalet ska finansiera bolaget till dess att positivt kassaflöde kan uppnås, vilket vi räknar med 2022. I Q3’19 accelererade tillväxten i försäljningen till 41 % jämfört med Q3’18, efter en något lägre nivå tidigare under året. Detta var i spåren av att OssDsign lämnat sin distrubutör i USA och tagit in marknadsbearbetningen in-house, något som visat sig ge positiva resultat nu under H2’19. Vi räknar med att OssDsign accelererar tillväxten ytterligare framöver då de kommer in på nya marknader och lanserar kompletterande produkter.

Marknad som växer 6 till 7 % per år

Kranieimplantat har i en eller annan form funnits i årtusenden, med fynd från så långt tillbaka som 3 000 f.Kr. Sedan människan började med trepanation, att öppna ett område av kraniet, har behovet av kranieimplantat funnits. Befintliga lösningar på marknaden är uppdelat på keramiska, polymer- eller metallbaserade lösningar, där metallbaserade lösningar uppskattningsvis står för ca 70 % av marknaden. Depuy Syntes, Zimmer Biomet och Stryker står för ca 65 % av marknaden, medan en mängd mindre bolag och produkter står för den andra halvan. Enligt olika branschanalytiker bedöms OssDsigns nischer växa med 6 till 7% per år framöver.

OssDsign – Stor uppsida om försäljningsmålen nås

Vi ser en uppsida i värderingen relativt dagens kursnivå givet att bolaget når försäljningsprognoserna och lyckas med att visa ett positivt kassaflöde från och med 2022. Om marknaden i det läget, eller för den delen tidigare än så, litar på att OssDsign kommer att uppnå sina mål och även visa på fortsatt volym- och vinsttillväxt även därefter, kan det finnas ytterligare potential, där verksamheten kan värderas uppåt 5 gånger omsättningen. Vår kassaflödesvärdering indikerar ett nuvärde kring 40 kr per aktie.

Kommande händelser

19 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
13 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
16 Apr 2020 | Årsstämma 2019
17 Apr 2020 | Årligutdelning
13 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
20 May 2020 | Årsstämma 2019
22 May 2020 | Årligutdelning
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
11 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner