Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 30 Oct 2019 | HANZA Holding

Lönsamheten väntas ta fart 2020

Hanza rapporterar ett solitt andra kvartal med fokus på förvärvet av RITTER. Nettoomsättningen uppgick till 515,5 mkr (431,2), vilket var drygt 3% under vår prognos. Justerar för engångsposter uppgick rörelsemarginalen…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jul 2019 | HANZA Holding

Imponerande förvärv men svagt kvartal

Hanza rapporterar ett relativt svagt kvartal med en nettoomsättning 4% under vår prognos. Avvikelsen förklaras primärt av större negativ effekt än befarat från kundväxlingar, samtidigt som en avmattning noterades mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 May 2019 | HANZA Holding

En solid rapport utan några större ö…

Hanza Holding redovisade ett kvartal överlag i linje mot våra förväntningar. Omsättningen landade på vår prognos 498 (439) mkr. Tillväxten, justerat för valuta, uppgick till 9,5% under kvartalet där förvärvet…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2019 | HANZA Holding

Väsentliga lönsamhetsförbättringar v…

Hanza redovisar ett solitt kvartal, överlag i linje med våra förväntningar. Nettoomsättningen uppgick till 433 mkr (358), vilket var knappt 2% under vår prognos på 441 mkr. Lönsamheten påverkades negativt…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2018 | HANZA Holding

På väg mot finlistan

Hanza redovisar ett kvartal överlag i linje som förväntat. Nettoomsättningen uppgick till SEKm 431,2 (324,3), nästan 3% under vår prognos. Rörelsemarginalen landade på vårt estimat på 4,0%. Segmentet Norden fortsätter…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Aug 2018 | HANZA Holding

Rekordkvartal med uppjusterade…

Hanza redovisar sitt starkaste kvartal någonsin med en nettoomsättning på SEKm 508 (367,6), vilket motsvarar en organisk tillväxt på drygt 8%. Lönsamheten fortsätter att öka där rörelsemarginalen uppgick till 4,3%…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | HANZA Holding

Expansionsfasen har börjat

Med Q1’18 bakom oss har Hanza inlett sin nya fas, expansionsfasen, med kraft. Nettoomsättningen för det första kvartalet landade på SEKm 438,6 (350), vilket var i linje med vårt estimat…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-10-30 Lönsamheten väntas ta fart 2020 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 30 Oct 2019 | HANZA Holding

Lönsamheten väntas ta fart 2020

Hanza rapporterar ett solitt andra kvartal med fokus på förvärvet av RITTER. Nettoomsättningen uppgick till 515,5 mkr (431,2), vilket var drygt 3% under vår prognos. Justerar för engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 4,7%, där segmentet Norden fortsätter att uppvisa branschledande marginaler. Segmentet Övriga Världen fortsätter att påverkas av effektiviseringsprogram som väntas slutföras i närtid. Vi, liksom ledningen, räknar med att lönsamheten tar fart under början av 2020 där primärt marginalen inom segmentet Övriga Världen visar vägen. På sikt ser vi goda möjligheter till en liknande god lönsamhet inom detta segment som Norden. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien, till en medelhög risk med ett motiverat värde på 20-22 kr.

Inga större överraskningar

Hanza rapporterar en nettoomsättning på 515,5 mkr (431,2) för bolagets tredje kvartal, vilket var 3% under vår prognos. Kvartalet påverkades negativt av den avmattning som sågs under sommaren, men även av en utfasning av icke-strategisk volym vilket är i linje med bolagets strategi. Med en visibilitet på sex månader ser ledningen dock ingen fortsatt konjunkturnedgång. Som väntat har kvartalet påverkats negativt av engångskostnader på 6,7 mkr (vår prognos 7 mkr), primärt hänförliga till förvärvet och integrationen av RITTER. Justerat för dessa engångsposter uppgick EBITA till 24,1 (21,6) mkr, motsvarande en EBITA-marginal på 4,7% (5,0%). På kostnadssidan noterades inga större avvikelser mot våra förväntningar, med en kostnadsökning y/y som följd av förvärven av Toolfac och RITTER. Dessa förvärv påverkade omsättningen för Q3’19 positivt med 17,8 mkr respektive 87,8 mkr.

Fortsatt marknadsledande marginaler i Norden

Norden fortsätter att uppvisa branschledande marginaler på 8,1% i kvartalet, trots tagna kostnader för effektiviseringsprojekt i Tammerfors. Segmentet Övriga Världen fortsätter att uppvisa en låg rörelsemarginal på 2,4%. Detta är dock i linje med våra förväntningar då segmentet fortsätter att påverkas väsentligt negativt av pågående effektiviseringsprogram. Ledningen räknar med att dessa effektiviseringsprogram är inne i sin slutfas och bedöms ge väsentlig effekt från och med 2020. Ledningen guidar även för att EBIT-marginalen för Norden väntas överstiga 6% under andra halvåret 2019, medan rörelsemarginalen för segmentet Övriga Världen väntas att fortsätta vara svagt positiv.

Räkna med att lönsamheten tar fart 2020

I och med förvärvet av RITTER väntas fokus ligga på att arbeta ner nettoskulden, precis som man gjort historiskt. Vi utesluter dock inte andra mindre förvärv på sikt. Vi justerar vi upp de finansiella kostnaderna de närmsta kvartalet. Samtidigt räknar vi med ytterligare drygt 3 mkr i affärsutvecklingskostnader under Q4, som en följd av RITTER-förvärvet. Vi bedömer också att Hanza inte kommer att behöva fasa ut icke-strategisk volym bland kunderna från RITTER-förvärvet, som även bör ha en obefintlig exponering mot fordonsindustrin. Med det sagt bedöms efterfrågan för Hanza vara relativt stabil i närtid. Vi räknar med att lönsamheten lyfter från och med 2020. På sikt ser vi goda möjligheter att segmentet Övriga Världen uppvisar liknande marginaler som segmentet Norden. Sammantaget ser vi en fortsatt hög potential i aktien, till en medelhög risk med ett motiverat värde per aktie på 20-22 kr.

2019-07-31 Imponerande förvärv men svagt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 En solid rapport utan några större överraskningar Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Väsentliga lönsamhetsförbättringar väntas Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 På väg mot finlistan Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Rekordkvartal med uppjusterade finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Expansionsfasen har börjat Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Fokus på lönsamhet, expansion och tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-24 Dags att skörda frukterna Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Årsstämma 2016
11 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
23 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
21 May 2018 | Årsstämma 2017
21 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 May 2018 | Årligutdelning
20 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
12 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
30 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner