Senaste analysen | 12 May 2022 | Medivir

Positiv utveckling

  Kostnadsuppgång i Q1 Nettoomsättningen minskade under Q1 2022 till 0,5 mkr (9,9), där skillnaden huvudsakligen kan tillskrivas milstolpsersättning om drygt 8 mkr i fjol som var kopplad till IGM…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Dec 2021 | Medivir

Lockande pipeline

  Fokuserat och slimmat Medivir är idag helt inriktat på utveckling av läkemedel inom cancerområdet och har inte längre någon egen grundforskning. I fokus står bolagets två aktiva kliniska projekt,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-12 Positiv utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 Lockande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 7 Dec 2021 | Medivir

Lockande pipeline

 

Fokuserat och slimmat

Medivir är idag helt inriktat på utveckling av läkemedel inom cancerområdet och har inte längre någon egen grundforskning. I fokus står bolagets två aktiva kliniska projekt, där MIV-818 utvecklas på egen hand och birinapant av partnern IGM Biosciences. MIV-818 är där vi ser största potentialen och inom kort inleds en fas I/II-studie. Efter en nyemission och avtal med IGM tidigare i år är bolaget finansierat in i 2024.

Betydande potential

MIV-818 utvecklas som en tumörselektiv behandling inom primär levercancer (HCC). En fas I-studie har slutförts med lovande resultat som ger stöd för vidareutveckling i kombination med etablerade behandlingar, där MIV-818 har potential att visa synergier. Den unika profilen för MIV-818 passar väl in i området och vi ser en potential som överstiger 1 md USD, inom detta snabbt växande marknadsområde.

Attraktiv värdering

Vi inleder bevakning av Medivir med ett motiverat värde om 15-16 kr (WACC 15%). Vår värdering vilar på de två kliniska projekten, där vi ser ett tydligt engagemang för att ta dessa framåt. Medivir har även ett antal projekt i preklinisk fas utlicensierade och två kliniska projekt öppna för partneravtal, vilka kan överraska på uppsidan och ger en riskspridning. Vi vill dock peka på att risknivån är hög inom läkemedelsutveckling.