Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 18 Mar 2019 | ScandiDos

Lansering av Delta4 Phantom+ MR

Försäljningen i Q3’18/19 (nov-jan) steg till 16,9 mkr (11,6), vilket var 3% under vår förväntan på 17,5 mkr. Avvikelsen förklaras primärt av att vi räknat med en något större order…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2019 | ScandiDos

En strålande stjärna tänds i Mexiko

Scandidos rapport för andra kvartalet var svagare än vi väntat oss på grund av långa beslutsprocesser hos kunder, regulatoriska krav i Kina samt nedskrivning av varulager. En ljuspunkt är att…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Sep 2018 | ScandiDos

Svag start på det nya verksamhetsåret

Försäljningen sjönk till SEKm 7,1 (9,7), vilket var under vår förväntan om SEKm 14. Avvikelsen förklaras till stor del av att kundernas beslutsprocess tar lång tid och därmed inte har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Jun 2018 | ScandiDos

Avslutar året på topp

Försäljningen steg till SEKm 18,7 (11,5), vilket var över vår förväntan om SEKm 17. Tillväxtökningen förklaras primärt av att försäljningen av Delta4 Discover tar fart igen efter en svag Q3…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Mar 2018 | ScandiDos

Produktionsstörning drog ned försä…

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Dec 2017 | ScandiDos

Varian ger tummen upp

Under kvartalet sjönk omsättningen till SEKm 10,5 (11,3), vilket motsvarade en minskning om 7% y/y och var under vår förväntan om SEKm 14. Primärt var den amerikanska marknaden som upplevde…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Oct 2017 | ScandiDos

Ökad andel repetitiva intäkter

Under kvartalet steg omsättningen till SEKm 9,7 (9,2), vilket motsvarade en ökning om 5% y/y och var något under vår förväntan om SEKm 11. Primärt var den europeiska marknaden något…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-03-18 Lansering av Delta4 Phantom+ MR Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 Mar 2019 | ScandiDos

Lansering av Delta4 Phantom+ MR

Försäljningen i Q3’18/19 (nov-jan) steg till 16,9 mkr (11,6), vilket var 3% under vår förväntan på 17,5 mkr. Avvikelsen förklaras primärt av att vi räknat med en något större order från IMSS (Mexikos största vårdgivare). Likviditetssituationen är ansträngd men vi uppskattar att bolaget har ett par mkr i ytterligare utrymme på sin checkkredit. Men om bolaget inte ökar sin försäljning kommer nytt kapital behöva tas in. Vi ser fortsatt uppsida i aktien drivet av 1) att valideringen med Varian är klar och kan accelerera försäljningen av Delta4 Discover, 2) ett nytt EU-direktiv för kvalitetssäkring vid strålbehandling talar för den kvalité och noggrannhet Delta4 Discover levererar, 3) försäljningsstarten av Delta4 Phantom+ MR och 4) lanseringen av planeringssystemet Delta4 TPV under 19/20 (med användandet av Monte Carlo-algoritmer). Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i aktien till en hög risknivå.

Försäljningstillväxt drivet av Delta4 Discover

Försäljningen i Q3’18/19 (nov-jan) steg till 16,9 mkr (11,6), vilket var 3% under vår förväntan på 17,5 mkr. Avvikelsen förklaras primärt av att vi räknat med en något större order från IMSS (Mexikos största vårdgivare). Bruttomarginalen sjönk till 74% (76%) kopplat till en nedskrivning av varulager. Vi bedömer att bruttomarginalen för helåret landar på 75%. Rörelsekostnaderna fortsatte att stiga under kvartalet och uppgick till 18,9 mkr (14,4), vilket var något över vår förväntan. EBIT uppgick till -2,2 mkr (-3,0) jämfört med vår förväntan om -0,2. Bolagets kassa uppgick till 2,3 mkr vid kvartalets slut.

Lansering av Delta4 Phantom+ MR

Som bolaget tidigare kommunicerat lanserades Delta4 Phantom+ MR i mitten av mars. Produkten är framtagen för att svara upp mot den nya och växande marknaden inom MR-linac som idag säljs av båda Elekta och ViewRay. Baserad på Elektas förväntade försäljningsvolym inom området uppskattar ScandiDos att marknaden för Delta4 Phantom+ MR uppgår till 120 mkr till H2’20. Bolaget har redan i dag tre beställningar av produkten (från kunder utanför USA) och de kommer levereras under innevarande kvartal. För att få sälja produkten på den amerikanska marknaden krävs ett FDA-godkännande. Scandidos skickade in ansökan vid årsskiftet och ansökningstiden brukar vara runt 100 dagar.

Sänker försäljningsestimat med 4 mkr för 19/20

Efter rapporten sänker vi vårt försäljningsestimat med 5% för 19/20e drivet av den svaga försäljningstillväxten av Delta4 Discover. Likviditetssituationen är ansträngd men vi uppskattar att bolaget har ett par mkr i ytterligare utrymme på sin checkkredit. Men om bolaget inte ökar sin försäljning kommer nytt kapital behöva tas in. Vi ser fortsatt uppsida i aktien drivet av 1) att valideringen med Varian är klar och kan accelerera försäljningen av Delta4 Discover, 2) ett nytt EU-direktiv för kvalitetssäkring vid strålbehandling talar för den kvalité och noggrannhet Delta4 Discover levererar, 3) försäljningsstarten av Delta4 Phantom+ MR och 4) lanseringen av planeringssystemet Delta4 TPV under 19/20 (med användandet av Monte Carlo-algoritmer). Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i aktien till en hög risknivå.

2019-01-23 En strålande stjärna tänds i Mexiko Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Svag start på det nya verksamhetsåret Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Avslutar året på topp Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Produktionsstörning drog ned försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-18 Varian ger tummen upp Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-02 Ökad andel repetitiva intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Sum of the parts indikerar väsentlig uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Strålande utsikter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
28 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
2 Oct 2017 | Årsstämma 2016
3 Oct 2017 | Årligutdelning 2016
28 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
2 Oct 2018 | Årsstämma 2017
3 Oct 2018 | Årligutdelning
14 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
22 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner