Datum Rubrik Alternativ
2023-11-07 Analyskommentar - Tecknar avtal med Coor Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Ökat fokus på lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Analyskommentar - Fortsätter vinna avtal i USA Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Analyskommentar - Vinner ytterligare ett avtal i USA Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Fortsatt kostnadsreduktion Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Analyskommentar - Två nya avtal Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Analyskommentar - Lanserar branschens första lagringsintegration för Microsoft OneDrive Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Pilotprojekt till Försvarsmakten för centraleuropeiskt land Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Stärker sin position på den amerikanska marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Analyskommentar - Stabil start på året Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Signerar ny kund inom ett nytt användningsområde Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Flera nya samarbeten inom nytt kundsegment Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Analyskommentar - Näst högsta orderingången i bolagets historia Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Annonserar kapitalinjektion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar Visa Stäng
2022-08-11 Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet Visa Stäng
2022-04-04 Tar en försiktigare långsiktig vy Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Åter till tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 Lägesuppdatering Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 20 Sep 2021 | XMReality

Lägesuppdatering

 

Nya avtal

XMReality har nyligen tecknat avtal med Tekniska Verken och Anheuser-Busch. Tekniska Verken är en kommunal kund och vi ser en möjlighet till fler avtal inom detta segment framöver. Anheuser-Busch är världens största bryggerikoncern och har nu tecknat ett ramavtal för Europa. Potentialen för merförsäljning är betydande då nuvarande ordervärde är långt ifrån vad en implementering i hela organisationen skulle motsvara.

God försäljningspipeline

Q2 var ett svagt kvartal med tillbakagången för Nestlés avtal som den huvudsakliga negativa faktorn. Bolaget framhäver dock att försäljningspipelinen fortsatt är starkare än innan pandemin. Vidare befinner sig XMReality, enligt vår uppfattning, i samma konkurrenssituation som tidigare. Inga signifikanta nya konkurrenter har dykt upp under året.

Behåller motiverat värde

Vi behåller vårt motiverade värde på 6,25–6,75 kr. Tillväxttakten har en tydlig påverkan på aktiekursen för ett bolag likt XMReality, men vi bedömer att det svaga Q2 var en anomali. Vi anser inte att bolagets situation fundamentalt har genomgått någon stor förändring, även om tillväxttakten efter samhällets återöppnande har varit svagare än vi estimerade. Vi upprepar vårt motiverade värde och risken är fortsatt hög.
2021-08-16 Svagt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 XMReality Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Rekordstarkt Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 En ny era växer fram Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023