Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 21 Jul 2020 | Lagercrantz Group

Lagercrantz - stabilt resultat trots…

Lagercrantz kom in med en rapport där omsättningen var svag men resultatnivån hållits uppe. Vissa av gruppens bolag har fortsatta problem men i dessa har åtgärdsprogram satts in samtidigt som…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 May 2020 | Lagercrantz Group

Inne i en svag period

Lagercrantz är inne i en period med svag tillväxt. Den organiska tillväxten var i Q4 -2% jämfört med förra året och har legat på en låg nivå i flera kvartal.…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Apr 2020 | Lagercrantz Group

Sänkta estimat

Osäkerheten kring tillväxten i kommande kvartal har ökat markant och kommer även att påverka Lagercrantz. Både organisk tillväxt och förvärvsaktivitet var redan innan Coronaoron på relativt låga nivåer i bolaget…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2020 | Lagercrantz Group

Optimistisk outlook

Lagercrantz kom in nära konsensus avseende både försäljning och EBIT i Q3 (oktober-december) medan EBITA marginalen om 14,2% fortsatt förbättras från nivån om 13,5% föregående år.Den organiska tillväxten är fortfarande…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2019 | Lagercrantz Group

En ökad försiktighet bland kunder

Lagercrantz rapporterar ett något svagt kvartal med en total försäljningstillväxt på 7%. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 954 (895) mkr, vilket var drygt 3% under vår prognos. Avvikelsen förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Fortsatt robust styrka men med viss…

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1015 mkr (948), vilket var drygt 3% under vårt estimat. Avvikelsen förklaras av den organiska tillväxten som uppgick till 3%, mot vår prognos på 5%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2019 | Lagercrantz Group

Fortsatt stabilt rakt igenom

Lagercrantz levererar ännu ett imponerade kvartal med en stark organisk tillväxt som uppgick till 9%. Nettoomsättningen landade på 1078 (954) mkr, vilket var drygt 2% över vår prognos. Även på…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-07-21 Lagercrantz - stabilt resultat trots motvind Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Jul 2020 | Lagercrantz Group

Lagercrantz – stabilt resultat trots motvind

Lagercrantz kom in med en rapport där omsättningen var svag men resultatnivån hållits uppe. Vissa av gruppens bolag har fortsatta problem men i dessa har åtgärdsprogram satts in samtidigt som de stora bolagen fortsätter att gå bra. Ledningens fokus på resultat snarare än tillväxt har stärkt kassaflödet i gruppen samtidigt som nettoskulden tagits ner. Detta gör att Lagercrantz är väl rustat för att börja göra förvärv igen och ledningen tror att förvärvsmarknaden kan komma igång starkt i höst.

Vi sänker våra estimat något men anser att estimatrisken i bolaget nu är låg. Eftersom den finansiella positionen stärkts och sannolikheten för nya förvärv ökat, höjer vi vårt motiverade värde till 145-150 kr.

Svagt kvartal

Lagercrantz hade som väntat ett svagt kvartal med organisk tillväxt ner 12% mot förra året. Detta var en
större nedgång i tillväxt än vad konkurrenterna Indutrade och Addtech rapporterat. De större bolagen i
Lagercrantz fortsätter att utvecklas väl, men nedstängningen i Tyskland och Norge har drabbat några bolag
inom Electronics negativt och divisionen hade i Q1 ett halverat resultat jämfört med förra året.

Åtgärdsprogram har mildrat resultatfallet

Trots en svag omsättning har åtgärdsprogram skyddat resultatet med en EBITA marginal som nästan är
oförändrad yoy. Investeringar har gjorts i bolag som fortsätter att gå bra medan omstruktureringar skett i
de verksamheter som går svagt, vilket ökat bruttomarginalen. Öppningar av samhällen har också bidragit till
att en återhämtning skett under senare delen av kvartalet.

Vi höjer vårt motiverade värde till 145-150kr

Vi sänker våra estimat något men höjer motiverat värde. Estimatrisken har kommit ner väsentligt samtidigt
som kassa.ödet ökat och balansräkningen stärkts. Dessutom verkar förvärvsaktiviteten komma igång igen.
Vårt motiverade värde innebär PE 23 på nästa års vinst, i linje med Lagercrantz historiska värdering. Motiverat
värde motsvarar en rabatt om cirka 25% mot peers som Indutrade och Addtech.

 

2020-05-14 Inne i en svag period Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Sänkta estimat Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Optimistisk outlook Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 En ökad försiktighet bland kunder Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Fortsatt robust styrka men med viss avvaktan Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 Fortsatt stabilt rakt igenom Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Robust styrka genom verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 Den organiska tillväxten imponerar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-10 En teknikkoncern med stabil historik Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
9 May 2019 | Bokslutskommuniké 2019
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
27 Aug 2019 | Årsstämma 2019
28 Aug 2019 | Årligutdelning
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Jan 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
13 May 2020 | Bokslutskommuniké 2020
17 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2020 | Årsstämma 2020
26 Aug 2020 | Årligutdelning
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2021-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner