Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 22 Feb 2019 | Insplorion

Positiva tongångar in i 2019

2018 avslutades med instrumentförsäljning samt ytterligare samarbeten och anslag. I Q4 såldes ett XNano-system till Laboratoire de Réactivité de Surface (LRS), Sorbonne University i Paris, vilket blir ett referenscenter för…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2018 | Insplorion

Kritiska faser friktionsfria i LoV-IoT,…

En svag försäljning inom instrumentaffären var enligt våra estimat. Vi justerar dock ner våra estimat för anslagsintäkter med SEKm -0,5 för FY’19e och FY’20e vardera. Detta för att justera för…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2018 | Insplorion

Från forskning mot massmarknader

Insplorion har utvecklat och patenterat en sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS). Sensorerna är idag förbrukningschip i mätinstrument som säljs till specialiserade forskare. De har dock även visat sig ha stor potentiellt…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-02-22 Positiva tongångar in i 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Kritiska faser friktionsfria i LoV-IoT, ACES igång Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 16 Nov 2018 | Insplorion

Kritiska faser friktionsfria i LoV-IoT, ACES igång

En svag försäljning inom instrumentaffären var enligt våra estimat. Vi justerar dock ner våra estimat för anslagsintäkter med SEKm -0,5 för FY’19e och FY’20e vardera. Detta för att justera för att viss sådan finansiering går till utveckling som gagnar Insplorion, men ej slår i deras resultat
Efter kvartalets utgång har den kritiska fasen att få Insplorions sensorer att fungera tillsammans kompletterande elektronikkomponenter i luftkvalitetsmätare uppnåtts i labbmiljö. De första installationerna av luftkvalitetsmätare i utomhusmiljö inom LoV-IoT är därmed närstående. ACES-projektet har nu även kickats igång, och de första batterilagringsinstallationerna utrustade med NPS förväntas gå i bruk under H1’19. Planenligt, förväntas de första distribuerbara resultaten från båda projekten fortfarande sommaren 2019.
I kvartalsuppdateringen testas även det i initieringsanalysen presenterade framgångsrika scenariot ytterligare avseende känslighet för använd WACC.

Väntat svag instrumentförsäljning

Nettoförsäljning för Q3 var i linje med våra estimat då vi inte räknat med någon försäljning utöver viss efterservice. Våra estimat inkluderar en ytterligare instrumentförsäljning innan årets slut. Instrumentaffären är en ”lumpy business” där flera ordrar i ett kvartal kan följas av inga i nästa. Vi noterar vidare att även anslagsfinansieringen fortsatt är ”lumpy” i utbetalningar ”milstolpar” samt redovisas därefter. I augusti tecknade Insplorion ett forskningsavtal med Niigata University med målet att undersöka och utveckla nästa generations sensorer för Acoulyte-instrumentet vilket borgar för ambition om fortsatt konkurrenskraft i området.

LoV-IoT löper bra, ACES nu igång och SynerLeap

Efter kvartalets utgång har den kritiska fasen att få Insplorions NPS-baserade sensorer att fungera tillsammans kompletterande elektronikkomponenter i luftkvalitetsmätare uppnåtts i labbmiljö. De första installationerna av luftkvalitetsmätare i utomhusmiljö i Göteborg inom LoV-IoT är därmed närstående. ACES-projektet har nu även kickats igång, och de första batterilagringsinstallationerna utrustade med NPS förväntas gå i bruk under H1’2019. Plan om första distribuerbara resultat från båda dessa projekt sommaren 2019 kvarstår. I oktober meddelades att Insplorion även kommer att ingå i ABB:s utvecklingsprogram SynerLeap Growth varinom de får tillgång till ABB:s kompetens och batterilabb. SynerLeap syftar främst till utveckling för batterilagring, men utveckling inom denna applikation gynnar batteriaffären i sin helhet.

Känslighet för WACC i ett framgångsrikt scenario

Mindre justeringar görs för anslagsintäkter, SEKm -0,5 för FY’19 och FY’20 vardera. Detta för att justera för att viss sådan finansiering går till utveckling som gagnar Insplorion, men ej slår i deras resultat. Vi räknar som tidigare på ett framgångsrikt scenario där Insplorion uppnår genombrott inom både olika applikationer för batterier och luftkvalitetssensorer och finner med en WACC om 20% ett NPV om SEKm 2033 (känslighetsanalys NPV för WACC 10-25% ger spann SEKbn 1,3 – 7,3), att jämföra med dagens Enterprise Value om ca SEKm 130. Vi konstaterar vidare att marknaden värderar Insplorion till en genomsnittlig sannolikhet om ca 10% (2-15% vid variation av WACC 10-25%) för genombrott av dessa slag, något vi finner lågt, samtidigt som risken för uteblivna genombrott måste beaktas. Sammantaget ser vi en hög potential till en hög risk i aktien.

2018-11-08 Från forskning mot massmarknader Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner