Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Fastator

Kraftig expansion av NAV

Fastator rapporterar ett NAV om SEK 55,2 per aktie. Detta var högre än våra estimat om att bolaget skulle avsluta året med ett NAV om SEK 52. Ökningen i NAV…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2018 | Fastator

Billig exponering mot samhä…

Vi tar upp investmentbolaget Fastator till bevakning. Bolaget är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag med exponering mot fastighetssektorn. För närvarande är det största innehavet en 50%-ig ägarandel i bolaget…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-08-30 Kraftig expansion av NAV Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 30 Aug 2018 | Fastator

Kraftig expansion av NAV

Fastator rapporterar ett NAV om SEK 55,2 per aktie. Detta var högre än våra estimat om att bolaget skulle avsluta året med ett NAV om SEK 52. Ökningen i NAV går framförallt att härleda till värdeökningar om SEKm 466 i Offentliga Hus där ett större antal hyresavtal har förlängts och omförhandlats i beståndet som förvärvades av Svevia i Q4’17 och nu har tillträtts. Bolaget har även efter kvartalets utgång kommunicerat att man ämnar att genomföra ett listbyte vilket vi anser som någonting positivt vilket kan bidra till ytterligare rabattkontraktion. Sammanfattningsvis ser vi positivt på att Offentliga Hus nu blir en allt större del av NAV, detta minskar exponeringen mot Stockholms bostadsmarknad. Vi ser att det fortfarande finns en medelhög potential i aktien då man handlas till en rabatt mot den nya NAV-kursen. Risken förblir låg och sjunker något då exponeringen mot Stockholms bostadsmarknad sjunker då Offentliga Hus blir en större del av portföljen.

Ett starkt kvartal

Fastator rapporterar ett NAV om SEK 55,2 per aktie. Detta var högre än våra estimat om att bolaget skulle avsluta året med ett NAV om SEK 52. Ökningen i NAV går framförallt att härleda till värdeökningar om SEKm 466 i Offentliga Hus där ett större antal hyresavtal har förlängts och omförhandlats i beståndet som förvärvades av Svevia i Q4’17 och nu har tillträtts. Vidare har Offentliga Hus under kvartalet förvärvat samhällsfastigheter under Q2 till ett värde av SEKm 655 där tillträde sker under Q3. Vi väljer därför att höja våra estimat för Offentliga Hus vilket gör att vi höjer våra prognoser för NAV 2018 till SEK 57. Vidare har belåningsgraden minskat i Offentliga Hus från 57,4% till 45,6%. Efter kvartalets utgång beslutade man att tillsammans med Amasten och SBB skapa ett JV-bolag där man placerar samtliga sina tillgångar inom studentbostäder. Bolaget kommer att heta Studentbostäder i Sverige AB och Offentliga Hus kommer att äga 45,77%. Studentbostäder i Sverige har annonserat att nästa steg i utvecklingsfasen är att ta in externt kapital. I de övriga innehaven går utvecklingen enligt plan.

Positiva nyheter om byte av handelsplats

Strax före rapporten annonserade Fastators styrelse att man inleder processen att genomföra ett listbyte från First North till Stockholmsbörsen. Vi ser dessa nyheter som något positivt och anser att det kan på sikt leda till en lägre rabatt då bolaget får ett erkännande. Vi bedömer här att rabatten kan minska ytterligare när bolaget når Stockholmsbörsen. Vidare bibehåller man planen om att börsintroducera Offentliga Hus sent under 2019. Skulle Offentliga Hus börja handlas på Stockholmsbörsen ser vi en ytterligare rabattkontraktion i samband med det.

Rabatten finns kvar

Trots en stark utveckling på rapportdagen ser vi att det finns en fortsatt möjlighet till ytterligare rabattkontraktion. Detta då NAV nu är SEK 55 vilket ger en rabatt om 31%. Vi anser att en viss rabatt är motiverad i bolaget då man inte äger sina fastigheter direkt. Denna rabatt bedömer vi till cirka 10-15%, vilket ger en kurs i spannet SEK 45-50. Vidare bedömer vi att det fortfarande kan ske en NAV utveckling i offentliga Hus vilket kan ge ytterligare några kronor i NAV. Detta gör att vi ser en medelhög potential i aktien till en låg risk.

Bolagsöversikt

2016 2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 7 44 49 53 59
EBIT (mkr) 69 61 224 60 72
Vinst före skatt (mkr) 65 51 213 49 61
EPS, justerad (kr) 6 3 15 3 4
EV/Försäljning (x) 128 21 11 10 9
EV/EBITDA (x) 13 14 2 8 7
EV/EBIT (x) 13 15 2 9 7
P/E (x) 4 7 2 11 9

Risk och avkastningspotential

Risknivå Low Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 40 Enterprise Value (SEKm) 548
Högsta/Lägsta (12M) 40,0/22,2 Reuters/Bloomberg ABFAST.ST/ABFAST SS
Antal aktier (m) 14 Listning Nasdaq First North
Börsvärde (SEKm) 561

Estimat och värdering (SEK)

2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 44 49 53 59
EBITDA (mkr) 65 228 64 76
EBIT (mkr) 61 224 60 72
Vinst före skatt (mkr) 51 213 49 61
EPS, justerad (kr) 3 15 3 4
EK/Aktie (kr) 41 56 60 64
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) -44 318 -77 25
EBIT marginal (%) 138 460 112 122
ROE (%) 9 30 5 6
ROCE (%) 5 16 3 4
Nettoskuld/EK (%) 1 1 1 1
EV/Försäljning (x) 21 11 10 9
EV/EBITDA (x) 14 2 8 7
EV/EBIT (x) 15 2 9 7
P/E, justerad (x) 7 2 11 9
P/EK (x) 0 0 0 0
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2018-05-23 Billig exponering mot samhällsfastigheter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
3 May 2017 | Årsstämma 2016
4 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner