Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Nov 2019 | Maha Energy

Flertal ljuspunkter trots tidigare…

Både omsättning och EBITDA för tredje kvartalet kom in helt i linje med våra förväntningar, på USD 16,1m resp. USD 10,7m. Även om senaste tiden dominerats av bolagets nyliga sänkning…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2019 | Maha Energy

Kortsiktiga motgångar pressar aktien

För andra gången i höst har Maha sänkt sin produktionsprognos för 2019, från 3 300 – 3 660 bopd till nu 2 750 – 2 900 bopd. Det beror dock…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2019 | Maha Energy

Skjuter produktionslyftet framför sig

Trots vår återhållsamhet i produktionsestimaten (där vi efter Q1’19-rapporten framhöll att vår prognos låg lägre än bolagets indikerade nivå pga. bland annat flaskhalsar i ”offtake agreements”), så vinstvarnade bolaget med…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2019 | Maha Energy

Ingen inbromsning i varken aktivitet…

Rapporten för första kvartalet visar ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion. Vid sidan av fortsatt arbete med befintliga brunnar (vilket nu inkluderar Attic) som vi räknar med ska fördubbla…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2019 | Maha Energy

Nya brunnar accelererar takten 2020

Presentationen av bolagets kapitalplan för 2019 omfattade borrningen av en ny brunn på Tartaruga, MH-1, och två nya brunnar på Tie, TS-1 och TS-2, samt en ökning av ythanteringskapaciteten på…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Maha Energy

Tydliga kliv mot nästa nivå av intä…

Produktionen i Q4 på 2454 boepd motsvarade en ökning på 57% från Q3’18. En hög andel fasta rörelsekostnader bidrog till att netback per fat på USD 43,3 minskade mindre än…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Maha Energy

Produktionsdubbling kvar i korten trots…

Trots utdragna förseningar i bolagets arbetsprogram så bidrog oljepriset till att göra tredje kvartalet till bolagets starkaste någonsin, med intäkter på USDm 9 och ett nettoresultat på USDm 3,2, vilket…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-11-26 Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Kortsiktiga motgångar pressar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 Oct 2018 | Maha Energy

Kortsiktig förskjutning av hög potential

Efter ett halvår av utdragna förseningar och oväntade problem i arbetsprogrammet har Maha nu sänkt sin helårsprognos för produktionen från 2040 bopd till 1600-1700 bopd 2018. Samtidigt klarnar bilden något av vad vi kan vänta oss av de kommande två åren, där en teoretisk produktionspotential på 6000-7000 bopd kommer att avgöras av hur snabbt och i vilken ordning bolaget ökar produktionen och lyfter bort flaskhalsar på fälten. Vi räknar nu med att produktionen på 1700 bopd 2018 ökar till 4400 bopd 2019. En värdering av EV/2P på 6,4x och en Netback över USD 40 lämnar utrymme för att fortsatta produktionsökningar ska kunna driva kursen vidare 2019. Sammantaget ser vi en hög potential i aktien till en hög risk.

Sänker sin produktionsprognos för 2018

Efter upprepade förseningar under sommarhalvåret har Maha nu meddelat att det tidigare produktionsmålet från februari på 2040 bopd för 2018 nu istället kommer landa runt 1600-1700 bopd, vilket motsvarar ca 2100 bopd resten av året. Sänkningen beror både på utdragna produktionsstopp på Tartaruga för borrningar av horisontalhålet och renoveringar, och förseningar på Tie med arbetena på GTE-3 och borrningen av fältets tredje brunn Attic. Genomslaget av prognossänkningen på vinsten begränsas dock av en fortsatt uppgång i oljepriset under hösten och en försvagning av den brasilianska realen som gynnar netback.

Ansenlig produktionshöjning kvar i korten

Samtidigt börjar bilden klarna något av vad vi kan vänta oss de kommande två åren. På Ties GTE-3 kan en separation av oljan från de två zonerna lyfta produktionen till närmare 2000 bopd, och för GTE-4, som ännu är friflödande, finns möjlighet att lyfta produktionen till ungefär samma nivå med en jetpump. Den försenade borrningen av Attic beräknas också kunna bidra med en produktion i samma storleksordning. För Tartarugas del innebär en schablonmässig uppskattning av effekten av horisontalhålet på 107-D att kapaciteten kan öka till 1000 bopd plus de 400 bopd som 7-TTG beräknas producera med jetpump. Flaskhalsar i hanteringskapaciteten på Tie beräknas lyfta från dagens 2500 bopd till 5000 bopd nästa år. Befintliga offtake agreeements, som successivt kommer öka till ca 4300 bopd under våren begränsar dock hur mycket bolaget kan sälja. För Tartaruga lägger gashanteringskapaciteten i nuläget ett tak på produktionen på motsvarande 800 bopd. Så även om den teoretiska produktionspotentialen uppgår till 6000-7000 bopd kommer det i slutändan avgöras av i vilken takt och ordning bolaget lyfter bort flaskhalsar och ökar produktionskapaciteten på brunnarna. Sammantaget räknar vi med 1700 bopd i år, 4400 bopd 2019 och 5800 2020. Med nämnda oljepris och kostnadsjusteringar innebär det en sänkning av vår EBIT-prognos 2018 med 19% och en höjning för 2019 med 46%.

Utrymme för produktionsökningar att driva kursen vidare 2019

Även om aktien efter prognosrevideringen är upp 177% hittills i år, betyder det inte automtiskt en hög fallhöjd i aktien. Med en värdering av EV/2P på 6,4x och en Netback väl över USD 40 ser aktien moderat värderad ut jämfört med snittet bland svensknoterade oljebolag på 6,6x. Goda utsikter för en fortsatt brant produktionsökning motiverar en fortsatt positiv syn på aktien, samtidigt som vi ser en hög risk.

2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Årligutdelning
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner