Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Maha Energy

Produktionsdubbling kvar i korten trots…

Trots utdragna förseningar i bolagets arbetsprogram så bidrog oljepriset till att göra tredje kvartalet till bolagets starkaste någonsin, med intäkter på USDm 9 och ett nettoresultat på USDm 3,2, vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Oct 2018 | Maha Energy

Kortsiktig förskjutning av hög…

Efter ett halvår av utdragna förseningar och oväntade problem i arbetsprogrammet har Maha nu sänkt sin helårsprognos för produktionen från 2040 bopd till 1600-1700 bopd 2018. Samtidigt klarnar bilden något…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Maha Energy

Ökar produktionen men i otakt med vä…

Trots förseningarna i bolagets arbetsprogram för Brasilien så blev Q2 starkt med en produktion på 1429 boepd, en EBITDA på USDm 4 och bolagets tredje kvartal med nettovinst (USDm 1,9)…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Jul 2018 | Maha Energy

Förseningar förändrar inte…

Trots förseningar efter motgångar i bolagets arbetsprogram för fälten i Brasilien så är vi positiva till utsikterna för Maha att lyfta produktionen till nya toppar över 2500 boepd under andra…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 May 2018 | Maha Energy

Mer än bara exponering mot stigande…

Medan oljeprisuppgången tydligt gynnat Mahas resultat i Q1, då bolaget rapporterade en nettovinst på USDm 2,3 och en netback per fat på USD 37, så är det bolagets arbete med…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2018 | Maha Energy

Rustad för rejäl produktionsökning…

Efter övertagandet av Tartaruga och Tie i Brasilien och försäljningen av tillgångarna i Kanada, ligger fokus nu på att accelerera produktionen till från 1600 boepd i Q4’17 till över 3…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2018 | Maha Energy

Reservrapport och kapitalplan visar hög…

Maha Energy är ett oljebolag fokuserat på att öka produktionen på underpresterande tillgångar med modern teknik. Efter övertagandet av Tartaruga och Tie i Brasilien och försäljningen av tillgångarna i Kanada,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 Oct 2018 | Maha Energy

Kortsiktig förskjutning av hög potential

Efter ett halvår av utdragna förseningar och oväntade problem i arbetsprogrammet har Maha nu sänkt sin helårsprognos för produktionen från 2040 bopd till 1600-1700 bopd 2018. Samtidigt klarnar bilden något av vad vi kan vänta oss av de kommande två åren, där en teoretisk produktionspotential på 6000-7000 bopd kommer att avgöras av hur snabbt och i vilken ordning bolaget ökar produktionen och lyfter bort flaskhalsar på fälten. Vi räknar nu med att produktionen på 1700 bopd 2018 ökar till 4400 bopd 2019. En värdering av EV/2P på 6,4x och en Netback över USD 40 lämnar utrymme för att fortsatta produktionsökningar ska kunna driva kursen vidare 2019. Sammantaget ser vi en hög potential i aktien till en hög risk.

Sänker sin produktionsprognos för 2018

Efter upprepade förseningar under sommarhalvåret har Maha nu meddelat att det tidigare produktionsmålet från februari på 2040 bopd för 2018 nu istället kommer landa runt 1600-1700 bopd, vilket motsvarar ca 2100 bopd resten av året. Sänkningen beror både på utdragna produktionsstopp på Tartaruga för borrningar av horisontalhålet och renoveringar, och förseningar på Tie med arbetena på GTE-3 och borrningen av fältets tredje brunn Attic. Genomslaget av prognossänkningen på vinsten begränsas dock av en fortsatt uppgång i oljepriset under hösten och en försvagning av den brasilianska realen som gynnar netback.

Ansenlig produktionshöjning kvar i korten

Samtidigt börjar bilden klarna något av vad vi kan vänta oss de kommande två åren. På Ties GTE-3 kan en separation av oljan från de två zonerna lyfta produktionen till närmare 2000 bopd, och för GTE-4, som ännu är friflödande, finns möjlighet att lyfta produktionen till ungefär samma nivå med en jetpump. Den försenade borrningen av Attic beräknas också kunna bidra med en produktion i samma storleksordning. För Tartarugas del innebär en schablonmässig uppskattning av effekten av horisontalhålet på 107-D att kapaciteten kan öka till 1000 bopd plus de 400 bopd som 7-TTG beräknas producera med jetpump. Flaskhalsar i hanteringskapaciteten på Tie beräknas lyfta från dagens 2500 bopd till 5000 bopd nästa år. Befintliga offtake agreeements, som successivt kommer öka till ca 4300 bopd under våren begränsar dock hur mycket bolaget kan sälja. För Tartaruga lägger gashanteringskapaciteten i nuläget ett tak på produktionen på motsvarande 800 bopd. Så även om den teoretiska produktionspotentialen uppgår till 6000-7000 bopd kommer det i slutändan avgöras av i vilken takt och ordning bolaget lyfter bort flaskhalsar och ökar produktionskapaciteten på brunnarna. Sammantaget räknar vi med 1700 bopd i år, 4400 bopd 2019 och 5800 2020. Med nämnda oljepris och kostnadsjusteringar innebär det en sänkning av vår EBIT-prognos 2018 med 19% och en höjning för 2019 med 46%.

Utrymme för produktionsökningar att driva kursen vidare 2019

Även om aktien efter prognosrevideringen är upp 177% hittills i år, betyder det inte automtiskt en hög fallhöjd i aktien. Med en värdering av EV/2P på 6,4x och en Netback väl över USD 40 ser aktien moderat värderad ut jämfört med snittet bland svensknoterade oljebolag på 6,6x. Goda utsikter för en fortsatt brant produktionsökning motiverar en fortsatt positiv syn på aktien, samtidigt som vi ser en hög risk.

2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner