Datum Titel Alternativ
2024-02-27 Interimdata i sommar Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-15 Huvudkonkurrent misslyckas Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Luft under vingarna Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 Licensierar ut NeuroSTAT Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Analyskommentar - Når första screeningmål i FALCON-studien Visa Stäng
2023-09-04 Analyskommentar - Fast track-status för KL1333 Visa Stäng
2023-08-21 Patientrekrytering i fokus Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Kort rapportkommentar Visa Stäng
Analys | 18 Aug 2023 | Abliva

Kort rapportkommentar

 

Abliva publicerade under morgonen sin rapport för det andra kvartalet. Rörelseresultatet kom in på -21,3 mkr (-18,3) och det operativa kassaflödet på 4,2 mkr (-25,8). Det här är i linje med våra förväntningar och kassapositionen är fortsatt god på cirka 105 mkr.

Vi noterar att Abliva nu förväntar sig interimdata från den pågående FALCON-studien med KL1333 under mitten av 2024 (tidigare H1 2024), vilket potentiellt öppnar upp för data under tidigt Q3. Det här är ingenting som påverkar vår positiva syn på projektet, men möjligtvis någonting som kan tynga aktien i den initiala handeln idag.

Vi återkommer med en analysuppdatering inom kort.

2023-06-28 Analyskommentar - Första patient doserad Visa Stäng
2023-05-24 Tidsplan för FALCON-studien intakt Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2023-04-17 Analyskommentar - Särläkemedelsstatus för NV354 Visa Stäng
2023-03-24 Nytt hopp för patienter med mitokondriella sjukdomar Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årligutdelning
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024