Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 24 Oct 2019 | Midsona

Besparingsprogrammet börjar ge resultat…

Omsättningen sjönk 1% y/y till 765 mkr (773), på grund av det avslutande försäljningsuppdraget från Alpro. Vår prognos låg på 848 mkr och avvikelsen låg primärt i att vi räknat…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2019 | Midsona

Köper bolag för 694 mkr

Den organiska tillväxten i Q2’19 uppgick till -10%, framförallt på grund av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro) samt att påskveckan inföll under april i år jämfört med mars i fjol. Däremot…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2019 | Midsona

Höjer de finansiella målen

Den organiska tillväxten i Q1’19 uppgick till -2,6%, primärt drivet av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro). Däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 5,6%, genom en kraftig försäljningstillväxt av varumärket Friggs,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2019 | Midsona

Svag krona drar ned resultatet

Den organiska tillväxten uppgick till -1,4%, däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 2,9%. Försäljningen uppgick till 755 mkr (571) jämfört med vår förväntan om 797 mkr. Avvikelsen förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2018 | Midsona

Fortsatt stark organisk tillväxt

Midsonas försäljning ökade med 48% y/y till SEKm 714, jmf med vår förväntan om SEKm 688. Den bakomliggande drivkraften var en kombination av en 5% tillväxt inom bolagets prioriterade varumärken…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Midsona

Ett stort kliv ut i Europa

Midsona köper Davert för SEKm 511 med hjälp av en ny kreditfacilitet, vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel om 9,7x på 2017 resultat. Under samma period värderades Midsona till EV/EBITDA 19,8x. Midsona…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Apr 2018 | Midsona

Växlar upp trots motvind från Påsk

Midsonas försäljning ökade med 17% y/y till SEKm 610, jmf med vår förväntan om SEKm 602. Bakomliggande faktorer var tillväxt inom alla fyra geografiska affärsområden. Tillväxten var både förvärvsdriven och…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-10-24 Besparingsprogrammet börjar ge resultat Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-24 Köper bolag för 694 mkr Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 24 Jul 2019 | Midsona

Köper bolag för 694 mkr

Den organiska tillväxten i Q2’19 uppgick till -10%, framförallt på grund av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro) samt att påskveckan inföll under april i år jämfört med mars i fjol. Däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 10%, drivet av en fortsatt god försäljningstillväxt av varumärket Friggs. Nettoomsättningen uppgick till 705 mkr (714), vilket var 7% under vår förväntan. Avvikelsen låg i att vi räknat med en starkare försäljning på den svenska marknaden. Under juli månad har Midsona köpt bolag som omsätter över 530 mkr (Alimentation 420 mkr, Eisblümerl ca 100 mkr & Ekko 10 mkr). Vi höjer vårt EBIT-estimat för ’20e med 14,7% drivet av förvärven, primärt Alimentation Santé. Vi gör ett antagande om att bolaget kommer behöva emittera ca 13m aktier under H2’19 vilket är den bidragande faktorn till att EPS sjunker. På våra uppdaterade prognoser handlas Midsona på P/E 20,7x för ’19e samt 14,3x för ’20e. Vi ser medelhög potential i aktien till medelhög risk.

De prioriterade varumärkena växte med 10%

Den organiska tillväxten i Q2’19 uppgick till -10%, framförallt på grund av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro) samt att påskveckan inföll under april i år jämfört med mars i fjol. Däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 10%, drivet av en fortsatt god försäljningstillväxt av varumärket Friggs. Nettoomsättningen uppgick till 705 mkr (714), vilket var 7% under vår förväntan. Avvikelsen låg i att vi räknat med en starkare försäljning på den svenska marknaden. Bruttomarginalen uppgick till 30,5% (30,8), vilket var något under vår förväntan om 31%, då bruttomarginalen tyngdes av en mer ofördelaktig produktmix samt att prishöjningarna inte fått större genomslag. Detta ledde till att EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 59 mkr (57), vilket var ca 20% under vår förväntan.

Köper Eisblümerl, Ekko Gourmet & Alimentation Santé

Under juli månad har Midsona köpt bolag som omsätter över 530 mkr (Alimentation 420 mkr, Eisblümerl ca 100 mkr & Ekko 10 mkr). Tyska Eisblümerl förvärvades för 83 mkr (EV/EBITDA 4,6x) och finansierades genom banklån. Eisblümerl kommer att integreras i Midsonas tyska verksamhet Davert, vilket vi bedömer kommer lyfta Daverts BITDA-marginal. Alimentation Santé är en ledande aktör inom ekologiska och växtbaserade livsmedel i Frankrike och Spanien. Värt att poängtera är att bolaget är aktivt inom det snabbväxande segmentet växtbaserade köttalternativ. Köpeskillingen för Alimentation motsvarade en EV/EBITDA-multipel på 11,5x. Midsona räknar med att kapitalisera kostnadssynergier på ca 21 mkr per år från 2021, vilket leder till att förvärvs-multipeln sjunker till 8,2x. Förvärvet finansieras genom en företrädesemission upp till 600 mkr som kommer genomföras senare under året.

Förvärven stärker EBIT med 14,7% för ’20e

Vi höjer vårt EBIT-estimat för ’20e med 14,7% drivet av förvärven, primärt Alimentation Santé. Vi gör ett antagande om att bolaget kommer behöva emittera ca 13m aktier under H2’19 vilket är den bidragande faktorn till att EPS sjunker. På våra uppdaterade prognoser handlas Midsona på P/E 20,7x för ’19e samt 14,3x för ’20e. Detta anser vi är attraktivt givet a) den starka varumärkesportföljen, b) bolagets framgångsrika förvärvsstrategi och starka kassaflöden, och c) nischen mot hälsa, välbefinnande och ekologiskt som vi ser har en strukturell tillväxt. Vi ser medelhög potential i aktien till medelhög risk.

2019-05-06 Höjer de finansiella målen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Svag krona drar ned resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 Fortsatt stark organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Ett stort kliv ut i Europa Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-30 Växlar upp trots motvind från Påsk Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 Lever upp till höga förväntningar Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Blickar på Europa Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 Förvärvsresan fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Rörelsemarginalen på rätt väg Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-10 Tillväxt för ekologiska varumärken Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Nya varumärken stärker försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Marknadsledare inom ekologiska kolonialprodukter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-08 Stärker sin position via förvärv av Internatural Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Starka kassaflöden minskar skuldsättningen Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 Ekologiska trenden skall driva försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-29 Stark försäljningstillväxt efter förvärvet av Urtekram Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-23 Starkare plattform efter förvärv av Urtekram Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-08 Förvärv av ledande aktör inom ekologiska livsmedel Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-05 Utmanande första kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-29 Förbättrad rörelsemarginal Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-23 Förbättringsåtgärder under andra kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-06 Rörelseresultat i linje med i fjol Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-18 Starka kassaflöden och höjd utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-13 Avslutar året med förvärv Visa Stäng

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Dec 2017 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
19 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
30 Oct 2019 | Halvårsutdelning
31 Oct 2019 | Extrastämma 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner