Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 12 Aug 2020 | ArcAroma

Covid-19 förskjuter kommersialisering n…

Försäljning för Q2 uppgick till 0,6 mkr mot våra estimat om 0,5 mkr. Totala intäkter inklusive aktiveringar var 2,1 mkr mot våra estimat om 2,2 mkr. EBITDA för perioden uppgick…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2020 | ArcAroma

Upprepar försäljningsmål för året

Intäkterna för första kvartalet uppgick till 3,1 mkr, varav 2,4 mkr var aktiverade kostnader. Resterande intäkter kom från uthyrning och underhåll. Intäkterna var lägre än våra estimat vilket förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2020 | ArcAroma

Mot full kommersialisering

ArcAroma fortsätter arbetet mot en bredare intäktsbas. JuiceCEPT-utvärderingarna har påvisat önskat resultat och vi väntar oss beställningar som också skulle ge bolaget en viktig referenskund för framtida förhandlingar. Betalningar för…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Dec 2019 | ArcAroma

Mot positivt kassaflöde H1’20

ArcAroma fortsätter genomföra tester av juiceCEPT med danska Frankly och Kiviks Musteri. Vi förväntar oss valideringar under det kommande halvåret, med efterföljande beställningar. Försäljning av juiceCEPT skulle bredda intäktsbasen och…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Sep 2019 | ArcAroma

Breddar intäktsbasen och upprepar mål

Efter sommarens försäljningsinsatser mot de italienska och grekiska marknaderna har Arc Aroma nu nio system klara inför olivsäsongen 2019. Vi räknar med att ytterligare oliveCEPT-system säljs till den spanska och…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2019 | ArcAroma

En intensiv sommar för oliveCEPT

Arc Aroma redovisar ett rekordkvartal vad gäller intäkter från installerade maskiner som uppgick till 3,4 (0,3) mkr för bolagets fjärde kvartal i sitt brutna räkenskapsår, där tre maskiner har intäktsförts…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Mar 2019 | ArcAroma

10 maskiner i drift runt om Medelhavet

Arc Aroma redovisar en nettoomsättning på 1,3 (0,2) mkr för Q3’18/19 (nov-jan). Under kvartalet har fyra maskiner intäktsförts, tre oliveCEPT-maskiner till Medelhavet och en maskin till Optifreeze. Totalt har nu…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-08-12 Covid-19 förskjuter kommersialisering något Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Upprepar försäljningsmål för året Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Mot full kommersialisering Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Mot positivt kassaflöde H1’20 Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 Breddar intäktsbasen och upprepar mål Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 En intensiv sommar för oliveCEPT Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 10 maskiner i drift runt om Medelhavet Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-13 Kommersialiseringsarbetet fortlöper Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 Dec 2018 | ArcAroma

Kommersialiseringsarbetet fortlöper

Under bolagets andra kvartal har fokus primärt legat på försäljning och leverans av oliveCEPT. Efter periodens utgång har bolaget nu levererat 10 oliveCEPT system till kund. Intäkterna från dessa bedöms först bokföras under de nästkommande två kvartalen, varpå försäljningen väntas öka väsentligt framgent. Med det sagt utgjorde merparten av intäkterna under Q2’18 av aktiveringar. I takt med att oliveCEPT-maskinerna har levererats och installerats ser vi goda möjligheter till skarpa ordrar inom bolagets övriga primära affärsområden, där bl.a. olivsäsongen i Sydamerika drar igång kring april 2019. Vi kvarstår vid att potentialen i aktien är hög, men till en hög risk.

Ökad försäljning från och med Q3’18/19

Arc Aroma redovisar intäkter på SEKm 2,5 (3,1) för bolagets brutna andra kvartal. Merparten av intäkterna utgjordes av aktivering, varav försäljningen stod för SEKk 141 (144). Arc Aroma har efter kvartalets utgång slutfört leveransen av 10 stycken oliveCEPT maskiner, som bedöms bokföras intäktsmässigt först från och med Q3’18/19. Detta då IFRS kräver att maskinerna måste vara godkända och installerade hos kund för att intäktsredovisas. Rörelsekostnaderna har under kvartalet har, enligt väntat, stigit något och uppgår till SEKm 6,8 (5,8). Därmed blev EBITDA SEKm -4,3 för kvartalet.

10 oliveCEPT-maskiner har levererats till kund

Arc Aroma fortsätter att fokusera på kommersialiseringsarbetet inom bolagets tre primära produktområden; oliveCEPT, dynaCEPT och bioCEPT. För oliveCEPT har samtliga 10 system levererats och har/ska installeras den närmsta tiden. Om drygt ett halvår drar olivsäsongen igång i Sydamerika, även om vi inte räknar med samma antal oliveCEPT därifrån som Europa ser vi goda möjligheter att sälja ett par stycken maskiner. Inom bioCEPT fortlöper arbetet på ett flertal marknader, bl.a. Agrawa i Tyskland. Vi bedömer att Arc Aromas fokus under den senaste tiden har riktats mot oliveCEPT varpå arbetet med Agrawa har förskjutits något. Även arbetet inom dynaCEPT bedöms fortlöpa väl, där förhoppningar kring skarpa avslut får anses vara en trigger det närmsta året. Arc Aromas styrelse har tagit beslutet om att genomföra en kvittningsemission för ett lån på SEKm 13,7, rimligtvis enligt samma upplägg via Recall Capital som tidigare. Då bolagets står inför intäktsströmmar för oliveCEPT bedömer vi det som sannolikt att Arc Aroma inte använder sig av denna finansieringsmetod i framtiden.

Förskjutning av intäkterna

Vi räknar med att samtliga sålda system inom oliveCEPT intäktsförs i Q3 medan hyresintäkterna trillar in under Q3/Q4. Vi ser en ökad sannolikhet för att skarpa avslut som sätts under bolagets andra halvår först intäktsförs och påverkar nästa räkenskapsår. Därmed justerar vi ned försäljningen något för innevarande år, mot bakgrund av bl.a. förskjutning i Agrawa. Vi bedömer likväl det som högst sannolikt att finansieringsmetoden via Recall Capital är nu historia och ser ingen betydande kurspress från detta framgent. Överlag kvarstår vi vid att potentialen i aktien är hög, men detta till en hög risk.

2018-09-21 En överraskande stark försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 Ett intressant kommande halvår Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Från nyckelreferenser mot skarpa avslut Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 Kommersialisering runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-28 Fokus på nyckelreferenser och leveranser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Kommersialisering inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Samarbetsavtalet nästa stora trigger Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 En spännande framtid Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Ett teknikövertag med världen som spelplan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Oct 2018 | Årsstämma 2017
17 Oct 2018 | Årligutdelning
12 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Mar 2019 | Extrastämma 2019
13 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019
18 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 Oct 2019 | Årsstämma 2019
17 Oct 2019 | Årsstämma 2019
18 Oct 2019 | Årligutdelning
11 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Årligutdelning
17 Jun 2020 | Årsstämma 2019
18 Jun 2020 | Årligutdelning
11 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
19 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner