Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 14 Dec 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering runt hörnet

Bolaget redovisar en omsättning på SEKm 3,1 (3,45) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, vilket var något under vår prognos. Arc Aromas innehav i Optifreeze, värt SEKm 26,4…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Sep 2017 | Arc Aroma Pure

Fokus på nyckelreferenser och…

Arc Aroma rapporterade totala intäkter på SEKm 4,3 för årets första kvartal i det brutna räkenskapsåret vilket var över vår förväntan. Merparten av intäkterna bestod dock av aktiveringar på dryga…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jun 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering inom räckhåll

Arc Aromas intäkter uppgick till SEKm 4,9 (1,7), detta var något över vår förväntan, men intäkterna bestod till majoriteten av aktiveringar. EBITDA uppgick till SEKm 3,4 (1,4). Där hade vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Mar 2017 | Arc Aroma Pure

Samarbetsavtalet nästa stora trigger

Totala intäkter uppgick till SEKm 3,4, vilket var SEKm 1,4 lägre än vad vi hade förväntat oss. Detta beror till större delen på att det var lägre försäljning än väntat.…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Dec 2016 | Arc Aroma Pure

En spännande framtid

Totala intäkter för perioden uppgick till SEKm 3,5 och nettoomsättningen uppgick till SEKm 1,1. De totala intäkterna var 8 % högre än våra förväntningar. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till SEKm…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Sep 2016 | Arc Aroma Pure

Ett teknikövertag med världen som…

Vi tar upp Arc Aroma Pure till bevakning på Penser Access. Bolagets teknik är patenterad och CE-märkt och består i grunden av ett antal seriekopplade pulsgeneratorer som skapar kortvariga elektriska…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2017-12-14 Kommersialisering runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 14 Dec 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering runt hörnet

Bolaget redovisar en omsättning på SEKm 3,1 (3,45) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, vilket var något under vår prognos. Arc Aromas innehav i Optifreeze, värt SEKm 26,4 per 31 oktober 2017, omklassificerades och klassas nu som en finansiell placering. Detta innehav får även ses som en ”buffert” om kassan börjar sina. Alfa Laval avtalet bedöms fortsätta dra ut på tiden. Samtliga applikationsområden bedöms stå inför ett kommersialiseringsskede med mycket i pipen. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien till en hög risk.

Optifreeze omklassificeras till en finansiell placering

Försäljningen för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret uppgick till SEKm 3,1 (3,45) varav SEKm 2.9 (2,3) är aktivering. Vi räknade med en omsättning på SEKm 4,28 med aktiveringar på SEKm 3,95. Under kvartalet har Arc Aromas innehav i OptiFreeze omklassificerats från intressebolag till finansiell placering. Orsaken bakom är att OptiFreeze bedöms nu stå på egna ben och vara nära ett genombrott. Arc Aroma ägde aktier i OptiFreeze per den 31 oktober till ett värde på SEKm 26,4. Justerat för omklassificeringen på landade Arc Aromas EBIT-resultat på SEKm -2,9 där vi väntade oss SEKm -3,2. Det något bättre EBIT-resultatet trots lägre än väntad omsättning beror på lägre kostnader för råvaror och förnödenheter än vad vi hade räknat med. Bolaget kvarstår vid sitt mål om att sälja 10 system under det brutna räkenskapsåret 17/18.

God pipeline inom samtliga applikationsområden

Under kvartalet har mycket hänt inom samtliga applikationsområdena för Arc Aroma. Inom oliveCEPT levererades tre testsystem till Italien varav två till kund och ett till universitetet i Perugia. Ambitionen är komma till ett finansiellt avslut med de två kunderna i Italien inom de närmsta månaderna. Samtidigt fortlöper dialogen med Alfa Laval kring samarbetsavtalet för oliveCEPT. Alfa Laval genomgår en omorganisation med en ny ledning som nu hanterar oliveCEPT-samarbetsavtalet. Processen bedöms fortsätta ta tid. Inom bioCEPT har uppstarten av ett system genomförts åt kunden OX2 i Helsingborg. Även inom dynaCEPT fortlöper samtal med stora kunder inom Skandinavien, Tyskland och England. Under kvartalet har Arc Aroma tecknat fullt i Optifreeze nyemission vilket har påverkat kvartalets kassaflöde med SEKm -2,7.

Bibehåller försäljningsestimaten

Att Arc Aroma tecknar full i nyemissionen indikerar stark framtidstro på bolagets finansiella position. Vi bedömer att Arc Aroma kan nå positivt kassaflöde på dagens finansiella ställning och ser Optifreeze innehavet värt SEKm 26,4 som en buffert om kassan börjar sina. Samtidigt har Arc upptagit ett lån på SEKm 11 under kvartalet för finansiering på kortsikt och handlingsutrymme. Vi kvarstår vid våra estimat på försäljningen men justerar ned EPS och räknar med lägre aktiveringar framöver i takt med försäljningen tar fart. Aktien handlas på P/E 13x och EV/EBIT 9,3x på 18/19 års estimat. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien men till en hög risk.

Bolagsöversikt

2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E
Försäljning (mkr) 1 2 26 93 176
EBIT (mkr) -6 8 31 51 99
Vinst före skatt (mkr) -7 8 26 48 99
EPS, justerad (kr) -1 -1 0 4 8
EV/Försäljning (x) 346 252 18 5 2
EV/EBITDA (x) -50 40 14 9 4
EV/EBIT (x) -36 47 15 9 4
P/E (x) 74 12 6

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 54 Enterprise Value (SEKm) 470
Högsta/Lägsta (12M) 89,0/39,0 Reuters/Bloomberg /AAPB SS Equity
Antal aktier (m) 8 Listning First North Premier
Börsvärde (SEKm) 483

Estimat och värdering (SEK)

2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E
Försäljning (mkr) 2 26 93 176
EBITDA (mkr) 10 32 52 100
EBIT (mkr) 8 31 51 99
Vinst före skatt (mkr) 8 26 48 99
EPS, justerad (kr) -1 0 4 8
EK/Aktie (kr) 4 7 11 20
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) 482 105
EBIT marginal (%) 533 119 54 56
ROE (%) -39 12 45 55
ROCE (%) 43 134 193 298
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 252 18 5 2
EV/EBITDA (x) 40 14 9 4
EV/EBIT (x) 47 15 9 4
P/E, justerad (x) 74 12 6
P/EK (x) 10 7 4 2
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2017-09-28 Fokus på nyckelreferenser och leveranser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Kommersialisering inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Samarbetsavtalet nästa stora trigger Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 En spännande framtid Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Ett teknikövertag med världen som spelplan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

18 Dec 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
18 Mar 2016 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Mar 2016 | Kvartalsrapport 2015-Q3
13 Jun 2016 | Bokslutskommuniké 2015
22 Sep 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
11 Oct 2016 | Årsstämma 2015
23 Oct 2016 | Årligutdelning 2016-Q2
15 Dec 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
14 Mar 2018 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Mar 2018 | Kvartalsrapport 2017-Q3
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner