Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 13 Dec 2018 | Arc Aroma Pure

Kommersialiseringsarbetet fortlöper

Under bolagets andra kvartal har fokus primärt legat på försäljning och leverans av oliveCEPT. Efter periodens utgång har bolaget nu levererat 10 oliveCEPT system till kund. Intäkterna från dessa bedöms…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Sep 2018 | Arc Aroma Pure

En överraskande stark försäljning

Arc Aromas första kvartal bjöd inte på några större överraskningar, utan kom i linje med våra förväntningar. Sedan den senaste rapporten har försäljningen tagit fart där Arc Aroma nu har…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2018 | Arc Aroma Pure

Ett intressant kommande halvår

Arc Aroma redovisar en nettoomsättning på SEKm 3,1 (4,9), varav aktiveringar på SEKm 2,8 (4,8), för bolagets fjärde kvartal i det brutna räkenskapsåret. Bolaget överraskade något med lägre kostnader som…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Mar 2018 | Arc Aroma Pure

Från nyckelreferenser mot skarpa avslut…

För det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret uppgick intäkterna till SEKm 4,3 (3,4), varav SEKm 4,5 (3,2) aktiveringar. Råvaror och förnödenheter stack ut på kostnadssidan och kom in på…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Dec 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering runt hörnet

Bolaget redovisar en omsättning på SEKm 3,1 (3,45) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, vilket var något under vår prognos. Arc Aromas innehav i Optifreeze, värt SEKm 26,4…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Sep 2017 | Arc Aroma Pure

Fokus på nyckelreferenser och…

Arc Aroma rapporterade totala intäkter på SEKm 4,3 för årets första kvartal i det brutna räkenskapsåret vilket var över vår förväntan. Merparten av intäkterna bestod dock av aktiveringar på dryga…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jun 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering inom räckhåll

Arc Aromas intäkter uppgick till SEKm 4,9 (1,7), detta var något över vår förväntan, men intäkterna bestod till majoriteten av aktiveringar. EBITDA uppgick till SEKm 3,4 (1,4). Där hade vi…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-12-13 Kommersialiseringsarbetet fortlöper Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 En överraskande stark försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 Ett intressant kommande halvår Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Från nyckelreferenser mot skarpa avslut Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 Kommersialisering runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 14 Dec 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering runt hörnet

Bolaget redovisar en omsättning på SEKm 3,1 (3,45) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, vilket var något under vår prognos. Arc Aromas innehav i Optifreeze, värt SEKm 26,4 per 31 oktober 2017, omklassificerades och klassas nu som en finansiell placering. Detta innehav får även ses som en ”buffert” om kassan börjar sina. Alfa Laval avtalet bedöms fortsätta dra ut på tiden. Samtliga applikationsområden bedöms stå inför ett kommersialiseringsskede med mycket i pipen. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien till en hög risk.

Optifreeze omklassificeras till en finansiell placering

Försäljningen för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret uppgick till SEKm 3,1 (3,45) varav SEKm 2.9 (2,3) är aktivering. Vi räknade med en omsättning på SEKm 4,28 med aktiveringar på SEKm 3,95. Under kvartalet har Arc Aromas innehav i OptiFreeze omklassificerats från intressebolag till finansiell placering. Orsaken bakom är att OptiFreeze bedöms nu stå på egna ben och vara nära ett genombrott. Arc Aroma ägde aktier i OptiFreeze per den 31 oktober till ett värde på SEKm 26,4. Justerat för omklassificeringen på landade Arc Aromas EBIT-resultat på SEKm -2,9 där vi väntade oss SEKm -3,2. Det något bättre EBIT-resultatet trots lägre än väntad omsättning beror på lägre kostnader för råvaror och förnödenheter än vad vi hade räknat med. Bolaget kvarstår vid sitt mål om att sälja 10 system under det brutna räkenskapsåret 17/18.

God pipeline inom samtliga applikationsområden

Under kvartalet har mycket hänt inom samtliga applikationsområdena för Arc Aroma. Inom oliveCEPT levererades tre testsystem till Italien varav två till kund och ett till universitetet i Perugia. Ambitionen är komma till ett finansiellt avslut med de två kunderna i Italien inom de närmsta månaderna. Samtidigt fortlöper dialogen med Alfa Laval kring samarbetsavtalet för oliveCEPT. Alfa Laval genomgår en omorganisation med en ny ledning som nu hanterar oliveCEPT-samarbetsavtalet. Processen bedöms fortsätta ta tid. Inom bioCEPT har uppstarten av ett system genomförts åt kunden OX2 i Helsingborg. Även inom dynaCEPT fortlöper samtal med stora kunder inom Skandinavien, Tyskland och England. Under kvartalet har Arc Aroma tecknat fullt i Optifreeze nyemission vilket har påverkat kvartalets kassaflöde med SEKm -2,7.

Bibehåller försäljningsestimaten

Att Arc Aroma tecknar full i nyemissionen indikerar stark framtidstro på bolagets finansiella position. Vi bedömer att Arc Aroma kan nå positivt kassaflöde på dagens finansiella ställning och ser Optifreeze innehavet värt SEKm 26,4 som en buffert om kassan börjar sina. Samtidigt har Arc upptagit ett lån på SEKm 11 under kvartalet för finansiering på kortsikt och handlingsutrymme. Vi kvarstår vid våra estimat på försäljningen men justerar ned EPS och räknar med lägre aktiveringar framöver i takt med försäljningen tar fart. Aktien handlas på P/E 13x och EV/EBIT 9,3x på 18/19 års estimat. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien men till en hög risk.

Bolagsöversikt

2016/17 2017/18 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 2 1 23 71 105
EBIT (mkr) 8 11 5 26 49
Vinst före skatt (mkr) 8 14 1 22 44
EPS, justerad (kr) -1 -1 0 1 3
EV/Försäljning (x) 252 444 11 3 2
EV/EBITDA (x) 40 28 48 9 5
EV/EBIT (x) 47 31 51 10 5
P/E (x) 355 15 7

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm) 4
Kurs vid analys 27 Enterprise Value (SEKm) 262
Högsta/Lägsta (12M) 64,0/27,8 Reuters/Bloomberg /AAPB SS Equity
Antal aktier (m) 9 Listning First North Premier
Börsvärde (SEKm) 258

Estimat och värdering (SEK)

2017/18 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 1 23 71 105
EBITDA (mkr) 13 5 27 49
EBIT (mkr) 11 5 26 49
Vinst före skatt (mkr) 14 1 22 44
EPS, justerad (kr) -1 0 1 3
EK/Aktie (kr) 6 6 8 11
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) 2 103
EBIT marginal (%) 1 22 37 46
ROE (%) -24 1 24 36
ROCE (%) 28 8 37 64
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 444 11 3 2
EV/EBITDA (x) 28 48 9 5
EV/EBIT (x) 31 51 10 5
P/E, justerad (x) 355 15 7
P/EK (x) 6 4 3 2
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2017-09-28 Fokus på nyckelreferenser och leveranser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Kommersialisering inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Samarbetsavtalet nästa stora trigger Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 En spännande framtid Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Ett teknikövertag med världen som spelplan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Oct 2018 | Årsstämma 2017
17 Oct 2018 | Årligutdelning
12 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
13 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner