Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 15 Jul 2019 | Eolus Vind

Øyfjellet möjlig trigger för…

Eolus har tecknat avtal med Aquila Capital om försäljning av norska projektet Øyfjellet på 400 MW inklusive det tillhörande elhandelsavtalet på 15 år med Alcoa. Den totala ersättningen för Eolus…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Jul 2019 | Eolus Vind

Klara utsikter till 2021e, disigare dä…

Omsättningen på 520 mkr i Q3’18/19 (mar-maj) var lägre än de 610 mkr vi räknat med, då resultatavräkningen i kvartalet var lägre än vi räknat med. Tillsammans med en lägre…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2019 | Eolus Vind

Fortsätter beta av sin dignande…

Med leveransen av Anneberg på 11 MW i Q2 (dec-feb) har Eolus tagit ännu ett litet steg på vägen att leverera på sig dignande pipeline. Valutasäkringar pressade dock resultatet i…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jan 2019 | Eolus Vind

Omsättning på 9 miljarder i pipeline

Med en orderstock på 112 verk motsvarande intäkter på SEKm 4,4 miljarder, och ytterligare projekt i pipeline på lika mycket till, så har Eolus flera goda år framför sig. Övergången…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Oct 2018 | Eolus Vind

Starkt kvartal ett led i resan mot en ny…

Med ett bättre än väntat resultat från Jenåsen i Q4 uppgick nettovinsten för helåret 2017/18 till historiskt starka SEKm 194. Nu fortsätter arbetet med de 74 verk Eolus har under…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Jul 2018 | Eolus Vind

Fortsatt ljust trots stark utveckling i…

Trots den väntade svackan i intäkter i Q3, till SEKm 22,6 så är aktiviteten högre än någonsin med leveransen av Jennåsen närmast förestående i Q4 och en total pipeline på…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Apr 2018 | Eolus Vind

Potentiell fördubbling av redan…

Med en befintlig pipeline på 358 MW har Eolus en orderstock för de kommande tre åren som överstiger de senaste fyra årens omsättning. När man väl hittar en köpare av…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-07-15 Øyfjellet möjlig trigger för extrautdelning Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Klara utsikter till 2021e, disigare därefter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 5 Jul 2019 | Eolus Vind

Klara utsikter till 2021e, disigare därefter

Omsättningen på 520 mkr i Q3’18/19 (mar-maj) var lägre än de 610 mkr vi räknat med, då resultatavräkningen i kvartalet var lägre än vi räknat med. Tillsammans med en lägre förväntad projektmarginal på grund av dåligt utförda entreprenadarbeten och den svaga kronan som belastade bolagets valutaderivatinstrument med 19 mkr pressade det EBIT till 11 mkr i kvartalet. Eolus har nu slutit ett 15-årigt kraftköpsavtal för Wind Wall i Kalifornien där vi räknar med en ca 25% högre prislapp för projektet än motsvarande projekt i Sverige. Sammantaget har vi nu justerat vår EPS-prognos med -15% i år och +20% nästa år, och räknar nu med samlade nettovinster på över 500 mkr fram till slutet av ’20/21e. Samtidigt har kursen gått väldigt starkt, upp 123% senaste året, motsvarande ett börsvärde över 1,9 mdkr, och vi ser allt färre faktorer som kan förmå kursen att fortsätta sin branta klättring. I väntan på att bolaget presenterar ytterligare storprojekt till sin portfölj av prioriterade projekt sänker vi därför vår syn på kurspotentialen till medelhög, till en medelhög risk.

Press från valuta och lägre projektmarginal

Omsättningen på 520 mkr i Q3’18/19 (mar-maj) var lägre än de 610 mkr vi räknat med, då den största intäktsposten (projekteringsintäkter som utgör 90% av intäkterna) visade en lägre resultatavräkning för projekten Sötterfällan, Nylandsbergen och Kråktorpet än vi räknat med. Även rörelseresultatet på 11 mkr blev svagare än vi räknat med på grund av a) den lägre än väntade resultatavräkningen, b) en lägre förväntad projektmarginal på grund av dåligt utförda entreprenadarbeten, som pressade marginalen för pågående projekt från 14% i Q2 till 10% i Q3, samt c) den svaga kronan som belastade bolagets valutaderivatinstrument med 19 mkr.

Tydligt kliv mot förverkligande i USA

I juni meddelade Eolus att man slutit ett 15-årigt kraftköpsavtal (PPA) med Amazon Web Services för produktionen från parken Wind Wall i Kalifornien, där Eolus äger 60% av rättigheterna att uppgradera 400 äldre verk till 13 nya och därigenom tredubbla produktionen. Parken beräknas tas i drift sommaren 2020 och vi räknar med en ca 25% högre prislapp för projektet än motsvarande projekt i Sverige, inte minst på grund av de högre kraftpriserna, men även en högre kostnadsbild och lönsamhet. Efter förändrade antaganden om resultatavräkning och tillägget av Wind Wall i vår prognos, så har vi nu justerat vår EPS-prognos med -15% i år och +20% nästa år medan vi lämnar den nära oförändrad för 2020/21e.

Klara utsikter till 2021e, disigare därefter

Eolus fortsätter att beta av sin dignande pipeline där enbart produktionen från bolagets fyra pågående projekt väntas motsvara ungefär 1% av Sveriges elkonsumtion, och orderstocken uppgår till 2,7 mdkr. Till det kommer norska jätteprojektet Öyfjellet på ca 400 MW, som tillsammans med amerikanska Wind Wall kan väntas fylla orderboken till över 7 mdkr. Det beräknar vi motsvarar samlade nettovinster på väl över 500 mkr fram till slutet av ’20/21e. Samtidigt har kursen gått väldigt starkt, upp 123% senaste året, motsvarande ett börsvärde på 1,9 mdkr, vilket indikerar att potentialen i Eolus stora kommande projekt är rätt väl kommunicerad och förstådd av marknaden. Därtill har de investeringsbeslut som krävs för att nå politikernas mål för utbyggnad av svensk vindkraft till 2030 redan fattats. Även om vi ser potential för en större extrautdelning inom vår prognoshorisont ser vi allt färre faktorer som ska förmå kursen att fortsätta sin branta klättring. I väntan på att bolaget presenterar ytterligare storprojekt till sin portfölj av prioriterade projekt sänker vi därför vår syn på kurspotentialen till medelhög (mellan 10% och 50% kurspotential), till en medelhög risk.

2019-04-26 Fortsätter beta av sin dignande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Omsättning på 9 miljarder i pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Starkt kvartal ett led i resan mot en ny nivå Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 Fortsatt ljust trots stark utveckling i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Potentiell fördubbling av redan fyrdubblad orderstock Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Väl rustad inför kommande expansionsfas Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Ökad visibilitet och volatilitet i verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-06 Minskad potential för stor extrautdelning framöver Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-21 Tydlig återhämtning trots pressat elcertifikatspris Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-27 Ökad projektaktivitet 2017 Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Väl rustat för 2017 Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-07 Fortsatt svagt inför återhämtningen 2016/17 Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 Ljusa utsikter trots mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-29 Mellanår innan potentiell ny homerun med Google Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-28 Hög potential i både verksamhet och värdering Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-08 Betydande omvärderingspotential efter utskiftning Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Extrautdelning större än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-23 Snabb lageravveckling höjer utsikterna Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-21 Googleparker skapar utrymme för extrautdelning Ladda ner | Visa Stäng
2014-12-03 Framtungt år 2014/2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-31 Svagt slut blir gynnsam start för kommande två åren Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-09 Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet Share on twitter Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-30 Ökat tryck på att leverera andra halvåret Ladda ner | Visa Stäng
2014-01-24 Hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Jan 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
28 Jan 2017 | Årsstämma 2016
30 Jan 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
20 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
5 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
26 Oct 2017 | Bokslutskommuniké 2017
25 Jan 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Jan 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Jan 2018 | Årsstämma 2017
27 Jan 2018 | Årsstämma 2017
29 Jan 2018 | Årligutdelning
29 Jan 2018 | Årligutdelning 2018-Q3
19 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
5 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Aug 2018 | Bokslutskommuniké 2018
26 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
24 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
4 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
23 Oct 2019 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner