Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Irisity

Flertalet utmaningar framöver

  Omvärldsfaktorer påverkar omsättningen Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 165% y/y varav 43% organisk. Siffran var väsentligt under vårt estimat och går att…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2022 | Irisity

Organisk tillväxt accelererar

  Omvärldsfaktorer påverkar omsättningen Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 165% y/y varav 43% organisk. Siffran var väsentligt under vårt estimat och går att…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Aug 2022 | Irisity

Analyskommentar - Visar på stark…

  Omvärldsfaktorer påverkar omsättningen Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 165% y/y varav 43% organisk. Siffran var väsentligt under vårt estimat och går att…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jul 2022 | Irisity

Analyskommentar - School Guard lanseras…

  Omvärldsfaktorer påverkar omsättningen Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 165% y/y varav 43% organisk. Siffran var väsentligt under vårt estimat och går att…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2022 | Irisity

Kapitalmarknadsdag sätter tempot framö…

  Omvärldsfaktorer påverkar omsättningen Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 165% y/y varav 43% organisk. Siffran var väsentligt under vårt estimat och går att…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2022 | Irisity

Analyskommentar - Tillväxt påverkas av…

  Omvärldsfaktorer påverkar omsättningen Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 165% y/y varav 43% organisk. Siffran var väsentligt under vårt estimat och går att…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Irisity

Analyskommentar - Underskattad…

  Omvärldsfaktorer påverkar omsättningen Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 165% y/y varav 43% organisk. Siffran var väsentligt under vårt estimat och går att…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-16 Flertalet utmaningar framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Organisk tillväxt accelererar Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Analyskommentar - Visar på stark organisk och förvärvad tillväxt Visa Stäng
2022-07-22 Analyskommentar - School Guard lanseras på Google Cloud Marketplace Visa Stäng
2022-05-25 Kapitalmarknadsdag sätter tempot framöver Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 25 May 2022 | Irisity

Kapitalmarknadsdag sätter tempot framöver

 

Omvärldsfaktorer påverkar omsättningen

Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 165% y/y varav 43% organisk. Siffran var väsentligt under vårt estimat och går att härleda till lägre projektintäkter. Den långsiktigt starka tillväxttrenden är dock fortsatt stark. MRR ökar med 268% y/y och 5% q/q. EBITDA uppgick till -4,8 mkr. Siffran är lägre än vårt estimat men visar att bolagets kostnadsbas är lägre än våra antaganden.

Kapitalmarknadsdag gav tydlig kommersialiseringsplan

I samband med bolagets kapitalmarknadsdag gavs en tydlig bild av tempot i bolagets kommersialiseringsplan de kommande åren. I dagsläget har Irisity ca USD 66m i sin pipeline och har under 2022 ökat denna med USD 29m vilket kan jämföras med 2021 då USD 18,6m skapades. Bolaget vinner även större kontrakt än tidigare och under 2022 har snittkontraktet varit ca USD 0,22m mot tidigare 0,13m.

Kommersialiseringsplan ger stöd i värdering och estimat

Då bolaget nu har presenterat en tydlig kommersialiseringsplan har vi en stabil grund för våra estimat 22-24. Vi bedömer att ca 65% av den nuvarande pipelinen kommer att realiseras kommande 2 år. I dessa siffror tar vi höjd för fortsatta utmaningar i ekosystemet. Vi sänker således intäktsestimaten med ca 35% under prognosperioden. Vårt nya motiverade värde är 60-63 kr, se värderingsavsnitt.

2022-05-13 Analyskommentar - Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Underskattad volatilitet i intäkterna Visa Stäng
2022-03-21 Analyskommentar - Kommentar kring organisk tillväxt Visa Stäng
2022-02-21 MRR-tillväxt och bruttomarginal når rekordnivåer Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Nytt motiverat värde till följd av kommersialiseringsplan Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 Förvärvar Agent Vi Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-09 Tilltagande tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-10 I linje med våra förväntningar samt bekräftar kommersialiseringsplan Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-01 Avtal med Milestone samt positiva signaler ändrar riskbild Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Imponerande SaaS tillväxt i tufft pandemiläge Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Avtal med Axis ändrar spelplanen Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Kapitalanskaffning banar väg för kommersialisering Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-07 Ett lugnt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-24 G4S implementerar Irisitys AI-videoanalys Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Övervintrar Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Förseningar men stark balansräkning Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Högre takt än väntat i utrullning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Utrullningen långsammare än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 MRR fortsätter att stiga Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23  Förvärv och förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Nyemission, förvärv och fler LOIs Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 MRR stiger kraftigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-17 Samarbetsavtal, pilotprojekt och syntetiska optioner Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Full gas mot SaaS Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Nya produkter och resan mot SaaS fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Bolaget som ser allt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022