Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 15 May 2019 | iZafe Group

iZafe Group - Nytt namn och ny VD

iZafe Group rapporterade ett rörelseresultat på -5 mkr i Q1’19. Antalet aktiva abonnemang stod på 3 828 vid utgången av Q1’19, och ARPU (genomsnittlig månatlig intäkt per användare) var 330…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Mar 2019 | iZafe Group

Fokus på tillväxt 2019

MediRätts omsättning i fjärde kvartalet är fortfarande genererad av iZafe, men flera redovisade avtal och pilotprojekt visar tydligt att Dosell är lanserad i marknaden vilket vi förväntar oss kommer att…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2018 | iZafe Group

Starkt Sensec och nya avtal för Dosell

MediRätt redovisar för Q3 en stabil nettoomsättning om SEKt 2 704 (0), i helhet hänförligt till det i.o.m. kvartalets öppnande införlivade bolaget Sensec Personlig Säkerhet (Sensec). Omsättningen är ca 6%…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Oct 2018 | iZafe Group

Digital dosering rätt i tiden

MediRätt är ett bolag inom e-health samt person- och trygghetslarm. Företaget har utvecklat och patenterat Dosell, en läkemedelsautomat av dospås-paketerad medicin som automatiserat och fjärr-övervakat påminner om, matar ut och…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-15 iZafe Group - Nytt namn och ny VD Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 15 May 2019 | iZafe Group

iZafe Group – Nytt namn och ny VD

iZafe Group rapporterade ett rörelseresultat på -5 mkr i Q1’19. Antalet aktiva abonnemang stod på 3 828 vid utgången av Q1’19, och ARPU (genomsnittlig månatlig intäkt per användare) var 330 kr. Det är viktigt att se tillväxt i dessa siffror framöver för att öka konfidensen i prognoserna. iZafe Group hade 150 – 200 nya abonnemang i månaden under Q1’19, och en churn på 3 %. Anders Segerström, tidigare VD för MediRätts dotterbolag iZafe tog över som ny VD den 10 april. Samtidigt tillträdde Carl Johan Merner som ny styrelseordförande. I och med att MediRätt nu bytt namn till iZafe Group ändras tickern till IZAFE B, från tidigare MEDR B. Vi ser en potential för aktien kring 14 kr år 2021, vilket är att betrakta som hög potential med hög risk givet dagens kurs. Detta utgår ifrån att estimaten för 2021, som är baserade på bolagets prognoser, nås. Detta innebär då en EV/Sales-multipel om knappt 4x samt en EBITDA-marginal på ca 29 %. Det viktigaste för att marknaden ska börja diskontera detta scenario är sannolikt att bolaget redovisar ett konsekvent ökande antal aktiva abonnemang och ökande ARPU, med stigande resultat som följd.

MediRätt byter namn till iZafe Group med ny VD

iZafe Group rapporterade ett rörelseresultat på -5 mkr i Q1’19, vilkct var belastat med uppskattningsvis ca 2 mkr i utvecklingskostnader för Dosell, något som väntas klinga av framöver. iZafe Group rapporterar nu antalet aktiva abonnemang, och denna siffra stod på 3 828 vid utgången av Q1’19. ARPU (genomsnittlig månatlig intäkt per användare) var 330 kr. Det är viktigt att se tillväxt i dessa siffror framöver för att öka konfidensen i prognoserna. iZafe Group hade 150 – 200 nya abonnemang i månaden under Q1’19, och en churn på 3 %. Anders Segerström, tidigare VD för MediRätts dotterbolag iZafe tog över som ny VD den 10 april. Samtidigt tillträdde Carl Johan Merner som ny styrelseordförande. I och med att MediRätt nu bytt namn till iZafe Group ändras tickern till IZAFE B, från tidigare MEDR B.

Nya långtidsprognoser från bolaget

iZafe Group publicerade långtidsprognoser i Q1-rapporten, omfattande perioden 2019 till 2023. Profilen innebär i stort lägre omsättning och resultat i närtid, men högre förväntningar längre fram, jämfört med våra tidigare prognoser. Vi har justerat våra estimat i linje med bolagets prognoser, vilket innebär nedjusterade estimat för de närmaste åren. Bolaget bör ha en bra visibilitet till följd av befintliga abonnemang i verksamheten. Prognosen för innevarande år om en nettoomsättning på 13 mkr innebär inte någon ökning under årets resterande kvartal jämfört med Q1’19. Att iZafe Group börjar redovisa tillväxt kommer sannolikt att vara avgörande för värderingen framöver.

Potential på sikt, men redovisad tillväxt krävs

Vi ser en potential för aktien kring 14 kr år 2021, vilket är att betrakta som hög potential med hög risk givet dagens kurs. Detta utgår ifrån att estimaten för 2021, som är baserade på bolagets prognoser, nås. Detta innebär då en EV/Sales-multipel om knappt 4x samt en EBITDA-marginal på ca 29 %. Det viktigaste för att marknaden ska börja diskontera detta scenario är sannolikt att bolaget redovisar ett konsekvent ökande antal aktiva abonnemang och ökande ARPU, med stigande resultat som följd.

2019-03-06 Fokus på tillväxt 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Starkt Sensec och nya avtal för Dosell Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-11 Digital dosering rätt i tiden Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
18 Dec 2018 | Extrastämma 2018
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
10 Apr 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
10 May 2019 | Årligutdelning
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner