Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 15 Jul 2020 | SBB i Norden

Visar stabilitet och beslutsamhet i…

Hyresintäkterna i Q2 uppgick till 1 323 mkr och driftsnettot till 922 mkr, siffrorna var något över våra estimat. FFO uppgick till 605 mkr, något lägre än vårt estimat om…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2020 | SBB i Norden

Stark kassa, stabila hyresintäkter

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 341 mkr och driftsnettot till 895 mkr. Detta var det första kvartalet där förvärvet av Hemfosa konsoliderades. Förvaltningsresultatet uppgick till 319 mkr, detta belastas…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2020 | SBB i Norden

Realiserar synergier i rekordfart

Den 15 november 2019 lämnade SBB ett offentligt uppköpserbjudande på fastighetsbolaget Hemfosa. De siffor som presenteras nedan är inte proforma utan endast för SBB i Q4. Hyresintäkterna uppgick till 596…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Nov 2019 | SBB i Norden

Skapar Nordens tredje största…

SBB annonserade den 15e november att bolaget lägget ett bud på det börsnoterade fastighetsbolaget Hemfosa. Budet uppgick till 126,15 kr och bestod av 55% aktier och 45% cash. Vi ser…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Oct 2019 | SBB i Norden

8 500 mkr i kassan redo att användas

SBB rapporterade hyresintäkter på 507 mkr i kvartalet och ett förvaltningsresultat på 254 mkr. Bägge dessa siffror var i linje med våra estimat. Fokus har under kvartalet legat på kapitalmarknadsaktiviteter…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Jul 2019 | SBB i Norden

NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt…

Hyresintäkterna under H1’19 uppgick till 893 mkr vilket motsvarar en ökning på 11,6% y/y. Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr, en ökning med 40% y/y. I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidsinlösen…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2019 | SBB i Norden

SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger h…

Hyresintäkterna för första kvartalet uppgick till 429 mkr och driftsöverskottet till 240 mkr. Driftsöverskottet var något lägre än våra och marknadens förväntningar och förvaltningsresultatet uppgick till 106 mkr, vilket också…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-07-15 Visar stabilitet och beslutsamhet i Covid-tider Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Stark kassa, stabila hyresintäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Realiserar synergier i rekordfart Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Skapar Nordens tredje största fastighetsbolag Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-30 8 500 mkr i kassan redo att användas Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt så in i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger höjt motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Investment Grade ett troligt betyg till våren Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Feb 2019 | SBB i Norden

Investment Grade ett troligt betyg till våren

SBB avslutar 2018 starkt, hyresintäkterna uppgick till 1 680 mkr för 2018, i linje med våra och marknadens estimat. Driftsöverskottet uppgick till 1 071 mkr. Under kvartalet har samhällsfastigheter till ett värde av 289 mkr förvärvats. I bostadsbeståndet har stora affärer gjorts, i slutet av december förvärvades 1 363 lägenheter till ett värde av 1 305 mkr, detta bestånd har SBB möjlighet att renovera och successivt höja hyresvärdet i. Under året har engångsposter om 205 mkr tagits. Dessa kostnader är relaterade till den omfattande refinansiering som SBB genomfört vilket lett till att snitträntan nu uppgår till 249 baspunkter mot 330 vid årsskiftet 17/718. Genom bl.a. emission hav D-akter har det egna kapitalet stärkts, belåningsgraden har sjunkit till 53% från 58% vid årsskiftet. Med anledning av den kraftiga NAV-tillväxten i bolaget ser vi ett motiverat värde i spannet 12,3-13,3 vilket gör att vi ser medelhög potential i akten till låg risk.

Hög aktivitet på tillgångssidan…

SBB avslutar 2018 starkt, hyresintäkterna uppgick till 1 680 mkr för 2018, i linje med våra och marknadens estimat. Driftsöverskottet uppgick till 1 071 mkr. Under kvartalet har samhällsfastigheter till ett värde av 289 mkr förvärvats. I bostadsbeståndet har stora affärer gjorts, i slutet av december förvärvades 1 363 lägenheter till ett värde av 1 305 mkr, detta bestånd har SBB möjlighet att renovera och successivt höja hyresvärdet i. Dessa fastigheter tillträdes i Q1’19 och gör att vi höjer vårt estimat för 2019 för förvaltningsresultat med ca 9%. Man har även sålt 1 600 lägenheter för 1 375 mkr till ett JV med Klarabo. Resultatet från detta JV resulterar i en höjd intjäning från JVs. EPRA-NAV uppgick 11,55 vid årets slut vilket var något under våra estimat, detta p.g.a. ökat antal aktier och EO poster om 205 mkr. Ett justerat EPRA-NAV i absoluta tal uppgår till ~8,9 mdkr ca (ca 11,90 kr/aktie) mdkr vilket motsvarar en NAV ökning om 25% vilket är ett imponerande resultat.

…och passivsidan…

SBBs förvaltningsresultat belastas med en engångsposter om 205 mkr relaterat till förtidslösen av obligationer och emissioner av preferensaktier. Vi ser dessa poster som investeringar då SBB har sänkt sina finansieringskostnader med ca 100 mkr under året. Snitträntan har minskat från 330 baspunkter vid årsskiftet 17/18 till 249 baspunkter vid kvartalets utgång. Belåningsgraden har nu sjunkit till 53% och genom återbetalning av fordringar på JV kan den under året minska till kring 50%. Vi ser därför att ett höjt kreditbetyg (Investment Grade) ligger i korten under våren och är en potentiell kurstrigger. Vidare bedömer vi att SBB kommer fortsätta sänka sina finansieringskostnader vilket bidrar till att vi ökar estimaten för vårt förvaltningsresultat något.

… leder till att vi höjer våra estimat

I samband med sin kapitalmarknadsdag i slutet av året meddelade SBB att man avser att öka sitt fastighetsbestånd till 40 mdkr år 2023, motsvarande en CAGR om 12%. Baserat på befintlig kapitalstruktur skulle detta ge ett EPRA-NAV om ~18kr. Målet kommer nås genom förvärv om ca 10 mdkr och utveckling av befintligt bestånd (5-7 mdkr). Bolaget annonserade även nya mål för renovering av antal lägenheter, 600 årligen vilket motsvarar ca 7-8% av beståndet. Genom dessa renoveringar kan hyror öka med 6-8% i renoverade objekt. Sammanfattningsvis ser vi två triggers i närtid, listbyte samt höjt kreditbetyg. Den höga NAV-tillväxten gör att vi anser att bolaget ska handlas till en premie vilket ett motiverar ett värde om 12,3-13,3 kr

2018-11-01 Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-17 Ett högintensivt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Yieldgap och substansrabatt två drivkrafter framöver Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Överraskande utdelning och fortsatt substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 En potentiell högutdelare till substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
24 Jun 2019 | Extrastämma 2019
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Årligutdelning
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
14 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
30 Mar 2021 | Kvartalsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner