Senaste analysen | 29 Nov 2022 | Concejo

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Q2-rapport Nettoomsättningen för Q2 var 78,1 mkr (74,7 mkr). Q2-omsättningen inkluderar även SBF Management som bidrog med 20,3 mkr. Firenor International upplever fortfarande effekter av pandemin och omsatte 51,5…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Sep 2022 | Concejo

Q2 med flera goda tecken

  Q2-rapport Nettoomsättningen för Q2 var 78,1 mkr (74,7 mkr). Q2-omsättningen inkluderar även SBF Management som bidrog med 20,3 mkr. Firenor International upplever fortfarande effekter av pandemin och omsatte 51,5…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Aug 2022 | Concejo

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Q2-rapport Nettoomsättningen för Q2 var 78,1 mkr (74,7 mkr). Q2-omsättningen inkluderar även SBF Management som bidrog med 20,3 mkr. Firenor International upplever fortfarande effekter av pandemin och omsatte 51,5…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 May 2022 | Concejo

Q1 präglat av marknadsturbulens

  Q2-rapport Nettoomsättningen för Q2 var 78,1 mkr (74,7 mkr). Q2-omsättningen inkluderar även SBF Management som bidrog med 20,3 mkr. Firenor International upplever fortfarande effekter av pandemin och omsatte 51,5…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2022 | Concejo

Q4 avslutar händelserikt 2021

  Q2-rapport Nettoomsättningen för Q2 var 78,1 mkr (74,7 mkr). Q2-omsättningen inkluderar även SBF Management som bidrog med 20,3 mkr. Firenor International upplever fortfarande effekter av pandemin och omsatte 51,5…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2021 | Concejo

Omstrukturering fortsätter…

  Q2-rapport Nettoomsättningen för Q2 var 78,1 mkr (74,7 mkr). Q2-omsättningen inkluderar även SBF Management som bidrog med 20,3 mkr. Firenor International upplever fortfarande effekter av pandemin och omsatte 51,5…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Sep 2021 | Concejo

Investeringsresan fortsätter

  Q2-rapport Nettoomsättningen för Q2 var 78,1 mkr (74,7 mkr). Q2-omsättningen inkluderar även SBF Management som bidrog med 20,3 mkr. Firenor International upplever fortfarande effekter av pandemin och omsatte 51,5…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-29 Analyskommentar - Första kommentar på Q3-rapporten Visa Stäng
2022-09-07 Q2 med flera goda tecken Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Analyskommentar - Första kommentar på Q2-rapporten Visa Stäng
2022-05-31 Q1 präglat av marknadsturbulens Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Q4 avslutar händelserikt 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-03 Omstrukturering fortsätter materialiseras i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 Investeringsresan fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 6 Sep 2021 | Concejo

Investeringsresan fortsätter

 

Q2-rapport

Nettoomsättningen för Q2 var 78,1 mkr (74,7 mkr). Q2-omsättningen inkluderar även SBF Management som bidrog med 20,3 mkr. Firenor International upplever fortfarande effekter av pandemin och omsatte 51,5 mkr (71,2 mkr). Concejo Tillväxt omsatte 6,3 mkr (3,5 mkr). Rörelseresultatet var -32,1 mkr (-44,6 mkr) och EBT var 22,5, på grund av 54,9 mkr redovisade finansiella intäkter, som kommer från kapitalförvaltningen.

Kapitalförvaltningen bidrar

Kapitalförvaltningen bidrar till att stärka EPS för perioden. Finansiella intäkter för perioden uppgår till 55 mkr och gör att nettoresultatet uppgår till 22,5 mkr. Efter periodens utgång förvärvade Concejo 5,8 % av Xenergic AB, se längre ned. Vi justerar våra estimat för att reflektera att kvarvarande verksamhet fortsatt är belastad av pandemin, men justerar även för att reflektera resultatet från kapitalförvaltningen

Värdering

Trots Corona-motvindar ser ledningen fortsatt en turnaround inom Firenor inom 1-2 år. Vi noterar att kostnadsstrukturen fortsatt belastar men att kapitalförvaltningens fokus från räntor till värdepapper hittills varit framgångsrik. Vi värderar Concejo utifrån en SotP-modell, se längre ned. Vi ser ett motiverat värde om 79-81 kr per aktie och medelhög risk.
2021-06-02 Ny struktur i investmentbolaget Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Ett investmentbolag bildas Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Tillväxt i kvarvarande verksamhet Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Uppbyggnaden av ny koncern undanröjer sista hopp om extrautdelningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-28 Bolagsbygge snarare än stor extrautdelning i korten Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Negativt EV proforma ger rea på kassa och tillväxtcase Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Superpremie lämnar ägarna med pengahög och sorgebarnet Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-02 Fortsatt osäkerhet om framtida struktur Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 Osäkerhet om strukturen fortsätter tynga aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-31 Stark start för M&S med förhöjd risk för gruppen Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-04 Summan av delarna större än helheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Renodling mot säkerhet grumlar utsikterna kortsiktigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Utsikter intakta trots motvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Ett kvartal i linje med trenden Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Fokusering vägen till återhämtning i lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Mycket av motvinden inprisad Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Fortsatt motvind trots tillväxt i orderingång Visa Stäng
2017-05-22 Tilltagande motvind Visa Stäng
2017-02-27 Satsar genom svag marknad Visa Stäng
2016-11-23 Fortsatta satsningar biter trots kraftiga svängningar Visa Stäng
2016-08-25 Accelererar satsningarna på en fortsatt svag marknad Visa Stäng
2016-05-24 Orderingång på ny all time high Visa Stäng
2016-02-26 Starkt framåt trots grumliga makroutsikter Visa Stäng
2015-11-24 Lovande utsikter inför Q4-rapporten Visa Stäng
2015-08-30 Fortsatt starkt vinstmomentum Visa Stäng
2015-05-20 Stark utväxling på ökad försäljning Visa Stäng
2015-02-20 Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort Visa Stäng
2015-01-27 Sänkt syn på potentialen efter svag december Visa Stäng
2014-11-21 Fortsätter växa i takt med värderingspotentialen Visa Stäng
2014-08-29 Toppar den gynnsamma marknaden med flera förvärv Visa Stäng
2014-07-07 Förvärv illustrerar potentialen i caset Visa Stäng
2014-05-21 Ett kvartal av bekräftelser på ett lovande case Visa Stäng
2014-04-02 Dubbelt stöd för starkare tillväxt framöver Visa Stäng
2014-02-25 Tillväxten återvänt med rejäl höjning av utdelningen Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3